Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Utvärderingsmöte för personalen Välkomnande och introduktion Projektsamordnare.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Utvärderingsmöte för personalen Välkomnande och introduktion Projektsamordnare."— Presentationens avskrift:

1 Utvärderingsmöte för personalen Välkomnande och introduktion Projektsamordnare

2 Målen med arbetet – Förbättra patienternas upplevelser – Bidra till att förbättra personalens upplevelser – Göra tjänsten till en bättre upplevelse för alla Isbrytare – Ge ett exempel på vård med patienten i fokus (i dina ögon) Arbetet hittills – Intervjuer och observationer – Utvärderingsmöte för personalen– i dag – Utvärderingsmöte för patienterna – nästa vecka – Gemensamt möta för patienter och personal – om två veckor

3 Översikt Förbättringsprocess i 6 steg 1. Komma på plats 2. Involvera personalen och intervjua dem 3. Involvera patienter och intervjua dem 4. Samla patienter och personal för att utbyta erfarenheter och påbörja co- design-arbetet 5. Grupparbete (co- design-grupperna möts) 6. Avslutningsmöte: fira, utvärdera och förnya 2 1 3 4 1 5 6

4 Dagens uppgifter Lyssna på feedback från intervjuer med personalen och från observationer Besluta om vilka frågor som vi kan arbeta med tillsammans med patienterna Enas om vilka frågor som ska tas upp på samlingen med både patienter och personal om två veckor

5 Utvärderingsmöte för personalen Feedback från personalen utifrån intervjuer och observationer Avdelningsansvarig + intervjuare

6 Insamlat material [ange tidsperiod] Hur intervjuarna bekantade sig med vårdtjänsterna Antalet anställda som intervjuats Antalet och några detaljer om de områden/patientmöten som observerats

7 POSITIVT MED VÅRDARBETET Det viktigaste Mer om detta [Fortsätt med fler bilder tills alla relevanta punkter har avhandlats] Citat från personalen för att illustrera uppgifterna ovan [Anonymisera så att man inte kan lista ut vem som sagt vad, något som annars är lätt hänt, i synnerhet i små arbetslag]

8 POSITIVT OM TJÄNSTER UTFÖRDA FÖR PATIENTER Det viktigaste Mer om detta [Värt att understryka för åhörarna att detta rör sig om personalens syn på hur patienter upplever tjänsten. Använd ett par citat till för att illustrera detaljerna ovan] Uppgifter från observationer Kort beskrivning av vad som har noterats [Fortsätt vid behov med fler bilder och använd citat på lämpliga ställen]

9 NEGATIVT MED VÅRDARBETET Det viktigaste Mer om detta [Fortsätt med fler bilder tills alla relevanta punkter har avhandlats] Citat från personalen för att illustrera uppgifterna ovan [Anonymisera så att man inte kan lista ut vem som sagt vad, något som annars är lätt hänt, i synnerhet i små arbetslag]

10 Det viktigaste Mer om detta [Värt att understryka för åhörarna att detta rör sig om personalens syn på hur patienter upplever tjänsten Använd citat/observationer för att illustrera detaljerna ovan] NEGATIVT OM TJÄNSTER UTFÖRDA FÖR PATIENTER

11 PRIORITIERINGAR FÖR ATT FÖRBÄTTRA PERSONALENS UPPLEVELSE AV TJÄNSTEN Det viktigaste Mer om detta [Fortsätt med fler bilder tills alla relevanta punkter har avhandlats]

12 PRIORITIERINGAR FÖR ATT FÖRBÄTTRA PATIENTERNAS UPPLEVELSE AV TJÄNSTEN Det viktigaste Mer om detta [Fortsätt med fler bilder tills alla relevanta punkter har avhandlats]

13 Några avslutande citat för att runda av presentationen


Ladda ner ppt "Utvärderingsmöte för personalen Välkomnande och introduktion Projektsamordnare."

Liknande presentationer


Google-annonser