Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Stadens organisation INTRODUKTION SOCIALSEKRETERARE 2015-09-23 LISBETH NILSSON Avd.chef IFO/FH Stadsledningskontoret.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Stadens organisation INTRODUKTION SOCIALSEKRETERARE 2015-09-23 LISBETH NILSSON Avd.chef IFO/FH Stadsledningskontoret."— Presentationens avskrift:

1 Stadens organisation INTRODUKTION SOCIALSEKRETERARE 2015-09-23 LISBETH NILSSON Avd.chef IFO/FH Stadsledningskontoret

2 Göteborg – en växande framtidsstad EN HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN 533 300 invånare i Göteborg 23% utrikes födda 10 stadsdelar Majorna-Linné störst 1,1 miljoner invånare i Göteborgs arbetsmarknadsregion idag 1,75 miljoner invånare i Göteborgs arbetsmarknadsregion år 2030

3 En hållbar stad EN HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN Social hållbarhet Ekologisk hållbarhet Ekonomisk hållbarhet

4 Göteborgs Stad – snabbfakta EN HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN 10 stadsdelar Ca 60 bolag Ca 20 fackförvaltningar Ca 50 000 anställda varav 30 000 i stadsdelarna

5 Göteborgs Stads organisation Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Delegationer Stadsledningskontoret Kommunstyrelsen Delegationer Stadsledningskontoret Nämnder, ca 30 st Valberedning Stadsrevision Valnämnden Göteborgs Stadshus AB EN HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN

6 Göteborgs Stads organisation Nämnder Stadsdelsnämnder Förskola, Grundskola, Socialtjänst, Omsorg, Lokal kultur & Fritid Stadsdelsnämnder Förskola, Grundskola, Socialtjänst, Omsorg, Lokal kultur & Fritid Fritid Idrotts- & föreningsnämnden Park- & naturnämnden Fritid Idrotts- & föreningsnämnden Park- & naturnämnden Trafik Färdtjänstnämnden Trafiknämnden Trafik Färdtjänstnämnden Trafiknämnden Utbildning Utbildningsnämnden Arbetsmarknad och v uxenutbildningsnämnden Utbildning Utbildningsnämnden Arbetsmarknad och v uxenutbildningsnämnden Mark och boende Byggnadsnämnden Fastighetsnämnden Lokalnämnden Mark och boende Byggnadsnämnden Fastighetsnämnden Lokalnämnden Teknisk försörjning Kretslopp- & Vattennämnden Teknisk försörjning Kretslopp- & Vattennämnden Miljö Miljö- & Klimatnämnden Miljö Miljö- & Klimatnämnden Kultur Kulturnämnden Kultur Kulturnämnden Övriga nämnder Arkivnämnden Nämnden för Konsument- & Medborgarservice Nämnden för Intraservice Överförmyndarnämnden Social Resursnämnd Övriga nämnder Arkivnämnden Nämnden för Konsument- & Medborgarservice Nämnden för Intraservice Överförmyndarnämnden Social Resursnämnd EN HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN

7 Göteborgs Stads organisation Göteborgs Stadshus AB Energi Göteborg Energi AB + 18 dotterbolag Energi Göteborg Energi AB + 18 dotterbolag Turism, Kultur, Evenemang Göteborg & Co Kommunintressent AB Göteborg & Co Träffpunkt AB Got Event AB (från 2015) Liseberg AB (från 2015) Göteborgs Stadsteater AB (från 2015 ) Turism, Kultur, Evenemang Göteborg & Co Kommunintressent AB Göteborg & Co Träffpunkt AB Got Event AB (från 2015) Liseberg AB (från 2015) Göteborgs Stadsteater AB (från 2015 ) Kollektivtrafik Göteborgs Spårvägar AB GS Buss AB GS Trafikantservice AB GS Spårvagn AB Kollektivtrafik Göteborgs Spårvägar AB GS Buss AB GS Trafikantservice AB GS Spårvagn AB Bostäder Förvaltnings AB Framtiden Bostads AB Poseidon Familjebostäder i Göteborg Gårdstensbostäder Göteborgs Stads bostads AB Göteborgs Egnahems AB Rysåsens Fastighets AB Störningsjouren i Göteborg AB Bostäder Förvaltnings AB Framtiden Bostads AB Poseidon Familjebostäder i Göteborg Gårdstensbostäder Göteborgs Stads bostads AB Göteborgs Egnahems AB Rysåsens Fastighets AB Störningsjouren i Göteborg AB Lokaler Älvstranden Utveckling AB HIGAB Scandinavium AB Förvaltnings AB Göteborgslokaler Göteborgs Stads Parkerings AB Lokaler Älvstranden Utveckling AB HIGAB Scandinavium AB Förvaltnings AB Göteborgslokaler Göteborgs Stads Parkerings AB Hamn Göteborgs Hamn AB Hamn Göteborgs Hamn AB Regionala bolag Renova AB, Gryab AB, GREFAB Regionala bolag Renova AB, Gryab AB, GREFAB Boplats Göteborg Tillfällig placering Boplats Göteborg Tillfällig placering Interna bolag Göteborgs Gatu AB Göteborgs Upphandlings AB Försäkrings AB Göta Lejon Kommunleasing i Göteborg AB AB Gothenburg European Office Interna bolag Göteborgs Gatu AB Göteborgs Upphandlings AB Försäkrings AB Göta Lejon Kommunleasing i Göteborg AB AB Gothenburg European Office Näringsliv Business Region Göteborg AB Lindholmen Science Park AB Johanneberg Science Park AB Göteborgs Tekniska College AB Cityflygplatsen i Göteborg AB Utveckling Nordost AB Näringsliv Business Region Göteborg AB Lindholmen Science Park AB Johanneberg Science Park AB Göteborgs Tekniska College AB Cityflygplatsen i Göteborg AB Utveckling Nordost AB EN HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN

8 Stadsdelsnämnderna i Göteborg Stadsdelsnämnder infördes 1990 för att decentralisera de politiska besluten i kommunen. 2011 minskades antalet stadsdelar från ursprungliga 21 till 10.

9 Stadsdelsnämndernas och Social resursnämnds ledamöter Är politiskt tillsatta Utses av kommunfullmäktige Mandatfördelningen motsvarar kommunfullmäktiges Är fritidspolitiker

10 Stadsdelsnämnderna fattar politiska beslut som rör: Den kommunala grundskolan Kultur- och fritidsverksamheter Offentliga bibliotek Vård och omsorg till personer med funktionsnedsättning Barnomsorg Äldreomsorg Individ- och familjeomsorg Fotograf: Peter Svenson

11 Stadsledningskontoret (SLK) Kommunstyrelsens förvaltning TRE huvuduppdrag: Leda och samordna Planering, budget och uppföljning Ärendehantering till ks och kf Stödjande i samhällsledningsfrågor, ekonomisk planering och uppföljning Organisationsstruktur och personalpolitik Ägarstyrning av stadens bolag

12 Exempel på vad vi gör på SLK Likvärdighet inom staden o Riktlinjer antagna av fullmäktige, tvingande o Program, planer och andra styrande dokument o Specialistkompetens o Välfärdens processer o Nätverk för chefer EN HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN

13 Vart går pengarna? Förskola och skolbarnomsorg 16% Äldreomsorg 18% 11% Övrigt 14% Individ och familjeomsorg Grundskola 17% Gymnasie- och vuxenutbildning 7% Kultur och fritid 4% Funktionshinder 13% Vård, skola och omsorg utgör 85 procent av kostnaderna. EN HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN

14 En stor arbetsgivare 50 500 anställda 73% kvinnor – 27% män Medelålder 46,4 år Födda utrikes 23 % 2 200 chefer 64% kvinnor – 36% män Medelålder chefer 50,7 år Födda utrikes 8,1% EN HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN


Ladda ner ppt "Stadens organisation INTRODUKTION SOCIALSEKRETERARE 2015-09-23 LISBETH NILSSON Avd.chef IFO/FH Stadsledningskontoret."

Liknande presentationer


Google-annonser