Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Berättelsen om Göteborg Hållbar stad – öppen för världen GRUNDPRESENTATION 2014/2015.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Berättelsen om Göteborg Hållbar stad – öppen för världen GRUNDPRESENTATION 2014/2015."— Presentationens avskrift:

1 Berättelsen om Göteborg Hållbar stad – öppen för världen GRUNDPRESENTATION 2014/2015

2 En hållbar stad – öppen för världen EN HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN

3 Göteborg – en växande framtidsstad EN HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN 533 300 invånare i Göteborg 23% utrikes födda 10 stadsdelar Majorna-Linné störst 1,1 miljoner invånare i Göteborgs arbetsmarknadsregion idag 1,75 miljoner invånare i Göteborgs arbetsmarknadsregion år 2030

4 En stad som är öppen för världen EN HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN 1700-talet Byggdes av holländare och tyskar. Utvecklades till sjöfarts- och handelsstad, bl a genom Ostindiska Companiet 1800-talet Industristaden utvecklas med kompetens från England och Skottland 1900-talet Ekonomin växer med arbetskraft från bl a Italien, Grekland, Jugoslavien och Finland

5 En stad som är öppen för världen EN HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN 7200 nya invånare 2013 2000-talet Världskända internationella företag, inflyttning från hela världen och mångfald bland göteborgarna

6 Stora styrkor och möjligheter EN HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN Grönt Hamn Vatten Kreativitet Entreprenörskap Innovation Matstad NäraTillsammans Evenemang IndustriNöjen

7 Från stor småstad – till grön och nära storstad EN HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN Staden växer Vision Älvstaden Trafikstrategi Grönstrategi Utbyggnadsplanering Utgår från Göteborgs Stads översiktsplan och visar tillsammans på en riktning för hur Göteborg ska utvecklas fram till 2035. ”Hållbar tillväxt” visar riktning för regionens utveckling fram till 2030. Staden växer

8 Några exempel… EN HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN

9 En hållbar stad EN HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN Social hållbarhet Ekologisk hållbarhet Ekonomisk hållbarhet

10 Att växa hållbart – ett gemensamt ansvar EN HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN Städer står idag för 70% av de totala utsläppen av växthusgaser. Större städer = större belastning på miljön. Större städer = större sociala skillnader mellan människor. För de flesta är Göteborg en bra stad att leva i, men skillnaderna ökar. Att minska gapet och jobba för jämlika levnadsvillkor är fokus för Göteborgs Stad. Alla vi som bor, lever och verkar i Göteborg har ett gemensamt ansvar att bidra till en mer rättvis och hållbar stad och omvärld – ekonomiskt, socialt och miljömässigt.

11 Göteborg växer – men avstånden ska krympa Nya göteborgare föds och många flyttar in, från närområden och andra länder. Fler företag vill etablera sig här, fler turister vill besöka oss. Avstånden ska minska, både mellan platser och människor. Göteborg ska byggas samman både fysiskt och socialt. Staden ska bli tätare med nya bostäder, arbetsplatser och mötesplatser. EN HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN

12 Göteborg växer – men avstånden ska krympa EN HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN Nya vägar, broar, cykelbanor och utbyggd kollektivtrafik ska göra det lättare att ta sig fram i staden, både för privatpersoner och näringsliv. Bättre kollektivtrafik och nya knutpunkter ska göra det enkelt för göteborgarna att resa hållbart – både inom staden och ut i regionen och världen. Vi ska fortsätta växa – men inte på bekostnad av miljön.

13 Västsvenska paketet EN HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN

14 En nära storstad – Göteborgs arbetsmarknadsregion 2030 Betyder 1,75 miljoner invånare i Göteborgs arbetsmarknadsregion 2030 110 000 nya jobb i Göteborgsregionen En ökning med 10 000 personer per år de kommande 15-20 åren EN HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN

15 Göteborgs arbetsmarknadsregion – möjlig utveckling EN HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN Göteborg 1,1 miljoner invånare 2010 Göteborg 1,75 miljoner invånare inklusive Borås, Trollhättan och Uddevalla 2030 Källa: GR, Hållbar tillväxt

16 En nära storstad – Göteborg 2035 EN HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN 80 000 fler arbetstillfällen, varav ca 50 000 i Älvstaden 70–80 000 nya bostäder, varav ca 50 000 i den redan byggda staden och ca 25 000 i Älvstaden 680 000 göteborgare Källa: Utbyggnadsplanering 2013

17 En nära storstad – mitt i Skandinavien EN HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN 8 miljonerstaden Götalandsbanan

18 Älvstaden – inkluderande, grön och dynamisk EN HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN

19 Älvstaden – öppen för världen EN HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN

20 En smart och innovativ stad – med spetskompetens i världsklass Samverkan mellan näringsliv, akademi och samhälle kanaliseras genom tre stora scienceparks: Sahlgrenska, Johanneberg och Lindholmen. Lindholmen Science Park är störst. Ligger i Göteborgs mest kunskapsintensiva och expansiva område. Idag arbetar, studerar, forskar eller bor över 21 000 personer på Lindholmen. Mål är att den siffran ska vara 30 000 personer senast år 2020. EN HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN

21 Göteborg som innovationsarena EN HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN

22 ElectriCity – ett samarbete för hållbar kollektivtrafik EN HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN Ny busslinje från 2015; ljudlösa, utsläppsfria eldrivna bussar från Volvo ska trafikera sträckan mellan Johanneberg Science Park och Lindholmen Science Park. Bussarna kan köra på platser i staden som idag inte är tillgängliga – därför öppnar busslinjen också nya möjligheter för hur städer och tätorter planeras. För Volvokoncernen är det ett sätt att testa ny teknologi. För Göteborgs Stad handlar det om att bidra till hållbarhet samt utveckla tjänster som kan vara till nytta för göteborgarna.

23 Drive Me – självkörande bilar för hållbar mobilitet Göteborg är också arena för världens största storskaliga pilotprojekt för autonom körning. Det handlar om 100 självkörande Volvobilar som kommer att köras på allmän väg i Göteborg 2017. Förutom att öka trafiksäkerheten ses självkörande bilar som ett miljövänligt val. EN HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN

24 Nu kraftsamlar vi inför 2021! EN HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN

25 Nära vattenBygga broarÖppna rum 2021 – mer än ett jubileum År 2021 fyller Göteborg 400 år och det firar vi genom att tillsammans göra vår stad till en ännu bättre plats. Hela vägen fram tills jubileumsåret. Och långt därefter. EN HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN

26 Vägen till 2021 2015 Av och med unga 2017 Grön och skön stad 2019 Kunskap och upplysning 2021 Göteborg 400 år! 2014 Vatten och skärgård 2016 Kultur 2018 Go global 2013 Startskott 2012 Visionsåret 2009 – 2011 Uppdrag och öppen dialog 2020 Hållbart växande 2022 Utvecklingen fortsätter

27 Ansvarig utgivare: Stadsledningskontoret, kommunikationsavdelningen Bildspelet uppdateras en gång om året. OBS! Bild/foto får inte brytas loss utan enbart användas i denna presentation. Källor: Styrande dokument för Göteborgs Stad samt Göteborgs Stads förvaltningar och bolag, Västra Götalandsregionen och Göteborgsregionen. Kontakt: Maria Norberg, extern kommunikation E-post: maria.norberg@stadshuset.goteborg.se


Ladda ner ppt "Berättelsen om Göteborg Hållbar stad – öppen för världen GRUNDPRESENTATION 2014/2015."

Liknande presentationer


Google-annonser