Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Göteborg Berättelsen om Hållbar stad – öppen för världen

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Göteborg Berättelsen om Hållbar stad – öppen för världen"— Presentationens avskrift:

1 Göteborg Berättelsen om Hållbar stad – öppen för världen
GRUNDPRESENTATION 2014/2015

2 En hållbar stad – öppen för världen
Klicka på go: för att öppna presentationen med en film om Göteborg! (via länk från YouTube) Filmen är 2 min och 27 sek. När filmen är slut, stänger du ner filmen och du är tillbaka på denna sida. Mata fram nästa bild. EN HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN

3 Göteborg – en växande framtidsstad
invånare i Göteborg 23% utrikes födda 10 stadsdelar Majorna-Linné störst TALMANUS: Göteborg är en hamnstad med ett strategiskt läge mitt emellan Oslo och Köpenhamn. Staden har en befolkning på ca invånare, och är Sveriges näst största stad. Göteborg är kärnan och tillväxtmotorn i Göteborgsregionen och i Västra Götalandsregionen. Här finns många starka industrier och Skandinaviens största hamn.    Göteborg är indelad i 10 stadsdelar, där Majorna-Linné är störst både till antalet människor och bostäder. Störst till ytan är Norra Hisingen och minst är Centrum. Stadsdelarna är stora enheter i ett svenskt kommunperspektiv; hade Majorna-Linné varit en egen kommun skulle stadsdelen varit den 35:e mest folkrika kommunen Sverige, av Sveriges totalt 290 kommuner. Lundby hade hamnat på 56:e plats, mellan Kungälv och Enköping. 23% av göteborgarna är utrikesfödda. De vanligaste födelseländerna är Irak och Iran, och därefter Finland, Bosnien & Hercegovina, Jugoslavien, Polen, Somalia, Turkiet, Kina och Norge, samt många andra länder. Just nu händer det mycket i Göteborg! Staden växer kraftigt och förbereder sig för att kunna göra plats för 150 000 fler göteborgare år Många människor vill flytta hit, både från närområdet och från andra länder. Nya företag vill etablera sig här. Fler turister vill komma och besöka Göteborg. Under de senaste tio åren har staden haft en stadig tillväxt med en befolkningsökning på personer; sett till Göteborgsregionen är siffran Framför allt är det många unga som vill flytta hit – gruppen som dominerar är unga vuxna 20–27 år. Under samma period har det skapats mer än fler jobb i Göteborgsregionen. Det motsvarar en tillväxt på 20%, vilket är mer än i både Stockholms- och Malmöregionen. Göteborgsregionen, som omfattar 13 kommuner i stor-Göteborg, har idag 1,1 miljoner invånare. En viktig målsättning i Göteborg är att skapa en större arbetsmarknadsregion, och strategier tar nu sikte på att vi ska vara 1,75 miljoner invånare i Göteborgregionen år I Göteborg finns det idag arbetstillfällen. Den största arbetsgivaren i Göteborg är kommunen, Göteborgs Stad. Hela göteborgare har staden som arbetsgivare och arbetar i över 100 olika yrken inom stadsdelar, fackförvaltningar eller kommunala bolag. Deras (vårt – om du jobbar i Göteborgs Stad!) jobb är att skapa en bra vardag för alla göteborgare och utveckla Göteborg för framtiden. Att staden växer betyder också att Göteborg förändras. Det byggs nya hus och på mark som tidigare varit gammal industrimark växer nya bostadsområden och stadsdelar upp. 1,1 miljoner invånare i Göteborgs arbetsmarknadsregion idag 1,75 miljoner invånare i Göteborgs arbetsmarknadsregion år 2030 EN HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN

4 En stad som är öppen för världen
1700-talet Byggdes av holländare och tyskar. Utvecklades till sjöfarts- och handelsstad, bl a genom Ostindiska Companiet 1800-talet Industristaden utvecklas med kompetens från England och Skottland 1900-talet Ekonomin växer med arbetskraft från bl a Italien, Grekland, Jugoslavien och Finland TALMANUS: Göteborg är en stad som alltid varit ”öppen för världen”. Genom hela vår historia har vi välkomnat människor och influenser utifrån, och staden har genom tiderna utvecklats med idéer och kunskap från hela världen. Göteborg började anläggas 1619 på initiativ av Gustaf II Adolf och fick sina stadsprivilegier Staden byggdes och organiserades av holländare och tyskar och utvecklades under 1700-talet till en blomstrande sjöfarts- och handelsstad, bland annat genom Svenska Ostindiska Companiet. Det första skeppet seglade från Göteborgs Hamn 1732 och det sista anlöpte 1806. Industristaden utvecklades sedan under och 1900-talet med teknik och kompetens från England och Skottland, och ekonomin expanderade genom arbetskraftsinvandring från bland annat Italien, Grekland, forna Jugoslavien och Finland. Vårt geografiska läge är utmärkt för att nå hela Östersjöregionen, alla delar av Skandinavien samt Nordsjön/Atlanten. Sjuttio procent av Nordens industri och befolkning finns inom ett avstånd av 50 mil. I det området ryms huvudstäderna Stockholm, Oslo och Köpenhamn. I Göteborg finns Skandinaviens största hamn. Mellan tio och femton procent av godset som passerar genom Göteborgs Hamn kommer från ett land utanför Europa och ska till ett annat nordiskt land än Sverige. EN HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN

5 En stad som är öppen för världen
2000-talet Världskända internationella företag, inflyttning från hela världen och mångfald bland göteborgarna TALMANUS: Internationella kontakter, nya influenser och nya människor är och alltid har varit en styrka för Göteborg. Stadens framtid och tillväxt är helt beroende av att ligga i framkant och samarbeta med aktörer över hela världen som tänker på nya sätt och skapar möjligheter för Göteborg att utvecklas. Genom att vara öppna för världen och samarbeta med andra städer och länder delar vi med oss av vår kunskap och erfarenheter, och lär oss av de bästa. De internationella influenserna märks också tydligt på stadens och regionens näringsliv. Flera stora företag i Göteborg ägs av internationella aktörer och vi har flera lokala företag som är världsledande inom sina branscher. Staden har en inflyttning från hela världen och mångfalden hos invånarna är större än någonsin. Under 2013 ökade befolkningen med personer, vilket var bland de högsta siffrorna de senaste 40 åren. Nu som tidigare är det göteborgarnas olika erfarenheter, perspektiv och engagemang som berikar staden och utgör dess viktigaste resurs. 7200 nya invånare 2013 EN HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN

6 Stora styrkor och möjligheter
Grönt Hamn Vatten Kreativitet Entreprenörskap Innovation Matstad Nära Tillsammans Evenemang Industri Nöjen TALMANUS: Göteborgsregionens ekonomiska utveckling är just nu bland de bästa i världen. Tillväxten är bäst i Sverige och av 119 jämförda regioner i Europa hamnar Göteborgsregionen på femte plats när det gäller framtidspotential. Staden har många olika styrkeområden, både när det gäller geografi och verksamheter. Ett antal områden och branscher utmärker sig extra mycket, till exempel genom att det finns väl etablerade kluster och nätverk inom dem. Dessa är bland annat fordonsindustrin, informations- och kommunikationsteknologi, logistik, medicinteknik, miljöteknik och maritima näringar. Göteborg kännetecknas av bland annat: Vatten: Vattnet är alltid nära i Göteborg. Göta Älv rinner rakt igenom staden och på mindre än en timme från centrala stan når man skärgården. Havet har alltid satt sin prägel på Göteborg oavsett om det handlar om mat, handel, industri eller fritid. Grön: Göteborg är en grön stad, i dubbel bemärkelse. Här finns gott om centrala parker och grönområden. Nu planeras det för fullt för en femte park i Frihamnen, jubileumsparken – som ska invigas lagom till Göteborg fyller 400 år Kvartersväxthus och stadsnära odling finns på många ställen i Göteborg, och det kommer framöver att skapas allt fler gröna mötesplatser att träffas och umgås på, mitt i staden. Göteborg satsar på att bli Sveriges ledande trädgårdsstad och kommer 2016 att arrangera Göteborgs Lustgårdar, en stor internationell trädgårdsutställning. Göteborg är också en grön stad i meningen ekologisk. Miljö- och klimatfrågor är högt prioriterade områden. Det pågår många olika slags aktiviteter för att förbättra miljön i Göteborg och för att göra det enklare för göteborgarna att leva klimatsmart. Nära: Göteborg är en tillräckligt stor stad för att kunna erbjuda storstadens möjligheter och utbud. Samtidigt har den charmen och personligheten av en lite mindre stad och kortare avstånd. De jämförelsevis lindriga bilköerna, cykelmöjligheterna och hyfsat korta restider till och från jobbet innebär en bättre livskvalitet för många. Livskvaliteten påvisas också i en SIFO-undersökning (2014), där hela 92% av de tillfrågade svarar att de trivs bra eller mycket bra med att leva och bo i Göteborg. Industri: Göteborg har en stark industri och ett stort och varierat näringsliv. Här finns Skandinaviens största hamn. Industrin kännetecknas av högt kunskapsinnehåll och högt teknikinnehåll. I Göteborg finns idag ca 750 olika branscher, motsvarande siffra för London är ca Många stora spjutspetsföretag inom industrin har sin hemvist här: Volvo Cars, Volvo Trucks, SKF, Volvo IT, Ericsson. Andra stora verksamheter i regionen är Mölnlycke Health Care, Astra Zeneca, Ericsson. Innovation, kreativitet, entreprenörskap: Samtidigt som staden präglas av en stark industri är innovation, kreativitet och entreprenörskap en livsstil i Göteborg. Här finns världsberömda spelföretag och reklambyråer. Inom 250 m från Domkyrkan finns 113 kreativa företag med kreatörer som omsätter ungefär 2,4 miljarder SEK. Göteborgs Stad arbetar aktivt för att stärka och utveckla näringslivet och för att förbättra företagsklimatet. Bland annat har staden inrättat en företagslots, en kostnadsfri tjänst som vill göra det enkelt att starta och driva företag i Göteborg. Lotsen hjälper till med kontakterna med kommunen. Evenemang: Göteborg är också känd för stora evenemang inom idrott, nöje och kultur. Evenemang är viktiga för Göteborg. De stärker varumärket och får människor från hela världen att komma hit. Nyckeln till framgång är närheten mellan arenorna och hotellen samt det nära samarbetet mellan olika intressenter. Staden har varit bra på att erbjuda arrangörerna enkla och smarta lösningar där alla från hotell, transportföretag, arenor, restauranger, kommunala förvaltningar och institutioner är med och bidrar. Det s.k. evenemangsstråket, med Liseberg, Svenska Mässan, Scandinavium, Ullevi, Universeum och Världskulturmuséet, lockar tillsammans över 6,5 miljoner besökare varje år. Och inom gångavstånd finns muséer, teatrar, shopping, restauranger och hotell. Återkommande evenemang varje år är Göteborgsvarvet – världens största halvmaratonlopp; Vetenskapsfestivalen – Sveriges största kunskapsfest; Gothia Cup i fotboll, med ungdomsdeltagare från 75 länder; musikfestivalen Way out West, Hammarkullekarnevalen, en festival med musik, mat och människor som lockar besökare varje år, HBTQ-festivalen West Pride ; Göteborgs Dans- och teaterfestival; och Kulturkalaset, en av Skandinaviens största kulturfestivaler. Besöksnäringen är en av Sveriges viktigaste näringar. I Göteborg beräknar man att den har skapat jobb. Besöksnäringen är mycket viktig för staden och fokus läggs på internationell marknadsföring. Antalet gästnätter har ökat 22 år i rad och allt fler av besökarna kommer från andra länder. Något som vuxit särskilt mycket de senaste åren är kryssningsturismen till Göteborg. Här jobbar Göteborgs Hamn och Göteborg & Co tillsammans för att marknadsföra staden som kryssningsdestination, vilket gett goda resultat. Kunskap: Göteborg har 2 universitet och studenter, varav många internationella. Göteborg har också 3 science parks som ägs tillsammans av samhälle, akademi och näringsliv som är en brygga mellan forskning och tillverkning. De är spännande innovations- och entreprenörsmiljöer. Tillsammans: Göteborg har en stark tradition och förmåga att samarbeta mellan samhälle, akademi och näringsliv. Detta får ofta internationell uppmärksamhet. Mat och nöjen: Göteborg är också en populär matstad. Här finns en Feskekörka, flera saluhallar och fem restauranger med en stjärna i guide Michelin. Avenyn är Sveriges krogtätaste gata. Det finns massor av restauranger, pubar och barer i stan, och det lokala musiklivet är starkt med många klubbscener och klubbfestivaler. EN HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN

7 Från stor småstad – till grön och nära storstad
Staden växer Staden växer Vision Älvstaden Trafikstrategi Grönstrategi Utbyggnadsplanering Utgår från Göteborgs Stads översiktsplan och visar tillsammans på en riktning för hur Göteborg ska utvecklas fram till 2035. ”Hållbar tillväxt” visar riktning för regionens utveckling fram till 2030. TALMANUS: Just nu växer Göteborg kraftigt och förbereder sig för att kunna göra plats för nästan göteborgare år Det är fler än idag. Det betyder också att Göteborg förändras. Det byggs nya hus och på mark som tidigare varit gammal industrimark växer nya bostadsområden och stadsdelar upp. Nya vägar, broar, cykelbanor och utbyggd kollektivtrafik ska göra det lättare att ta sig fram i staden, både för privatpersoner och näringsliv. Göteborg ska gå från att vara en stor småstad till att vara en grön och nära storstad. Satsningarna som ska göras på kollektivtrafik, vägar och järnvägar inom Västsvenska paketet är de största i Göteborgsregionen sedan 1960-talet då Tingstadstunneln och Älvsborgsbron byggdes. Skolor och förskolor byggs för framtidens göteborgare. Översiktsplan för Göteborg är den övergripande strategin för hur staden ska utvecklas på ett hållbart sätt. De tre styrande dokumenten ”Trafikstrategi för en nära storstad”, ”Grönstrategi för en tät och grön stad” och ”Strategi för Göteborg 2035 Utbyggnadsplanering” är kompletteringar och förtydliganden av översiktsplanen. Tillsammans med ”Vision Älvstaden” visar de på en riktning för hur Göteborg ska utvecklas de närmaste 20 åren. Att dra nytta av det som finns och förtäta på platser med god kollektivtrafik är grundtanken. Det är inom den redan byggda staden och kring strategiska knutpunkter som Göteborg ska växa. På regional nivå har Göteborgsregionen tagit fram en långsiktig strategi för hållbar tillväxt, som sträcker sig till 2030. EN HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN

8 Några exempel… TALMANUS:
Hela staden står alltså inför stora förändringar och planeringen av förnyelsen är i full gång. Göteborg ska växa och utvecklas på ett hållbart sätt, bl. a. genom att växa inom den redan byggda staden och kring strategiska knutpunkter där det finns god kollektivtrafik, bra service och där många av stadens invånare bor och arbetar. EN HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN

9 En hållbar stad Ekonomisk hållbarhet Social hållbarhet
Ekologisk hållbarhet Ekonomisk hållbarhet TALMANUS: Fokus är att utveckla Göteborg till en ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar stad. En grön, sammanhållen, öppen och livlig stad, där det är lätt för människor att röra sig, synas och mötas. Där det också finns plats för växter, djur och ekosystemtjänster. En stad som vi med stolthet kan lämna vidare till kommande generationer. Den ekologiska hållbarheten innebär att vi inte ska förbruka och/eller förstöra klimatet och miljön. Den sociala hållbarheten innebär att samhället ska vara till för, och fungera för, alla individer. Att ingen ska stå utanför på grund av kön, etnicitet, sexualitet, tro, funktionshinder eller något annat. I den socialt hållbara staden ska alla vara inkluderade. Den ekonomiska hållbarheten syftar på ett dynamiskt närings- och arbetsliv där både stora och små verksamheter kan få plats. EN HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN

10 Att växa hållbart – ett gemensamt ansvar
Städer står idag för 70% av de totala utsläppen av växthusgaser. Större städer = större belastning på miljön. Större städer = större sociala skillnader mellan människor. För de flesta är Göteborg en bra stad att leva i, men skillnaderna ökar. Att minska gapet och jobba för jämlika levnadsvillkor är fokus för Göteborgs Stad. Alla vi som bor, lever och verkar i Göteborg har ett gemensamt ansvar att bidra till en mer rättvis och hållbar stad och omvärld – ekonomiskt, socialt och miljömässigt. TALMANUS: Ett växande Göteborg innebär stora möjligheter både för stad och region – men också utmaningar, inte minst när det gäller hållbarhet. För ju större en stad blir – desto mer belastar den miljön. Urbaniseringen – att fler och fler människor flyttar in till städerna – är en stark global trend, och städer står idag för över 70% av de globala koldioxidutsläppen. I en växande stad blir det också ofta större skillnader mellan de som har, och de som inte har. Detta kan vi se även i Göteborg. För de flesta är Göteborg en bra stad att leva i – men skillnaderna i livsvillkor mellan människor ökar. Allt fler har hög utbildning, bra jobb och inkomster och god hälsa. Samtidigt så ökar också antalet göteborgare med låg utbildning, otrygga anställningsförhållanden, hög arbetslöshet, låga inkomster och dålig hälsa. Att minska gapet och jobba för mer jämlika levnadsvillkor hos göteborgarna för att skapa en mer socialt hållbar stad är ett fokusområde för hela staden, såväl politiker som tjänstemän. I takt med att Göteborg växer ställs allt högre krav på en långsiktig dialog med göteborgarna för att skapa en gemensam bild av hur staden ska utvecklas. Här är också samverkan med näringslivet och andra aktörer avgörande. Alla vi som bor, lever och verkar i Göteborg har ett gemensamt ansvar att bidra till en mer rättvis och hållbar stad och omvärld – ekonomiskt, socialt och miljömässigt. Göteborg har som mål att bli en internationell förebild inom hållbar tillväxt och har lagt grunden för ett klimatarbete som ska minska stadens miljöpåverkan. En rad viktiga strategidokument har arbetats fram eller håller på att ta form; klimatstrategi, energiplan, kemikalieplan och åtgärdsprogram för buller. Under 2013 antogs också stadens första miljöprogram med ett stort antal åtgärder för att nå klimatmålen. Göteborg deltar också i tre Smart Cities-projekt inom EU, ett av EU:s verktyg för att påskynda omställningen av Europas städer till fossilfria och resurssnåla samhällen. Att Göteborg kvalificerat sig betyder att EU-kommissionen anser att Göteborg ligger i framkant i hållbarhetsfrågor och är en förebild med kunskaper att dela med sig av till andra europeiska städer. Ett av projekten är Celsius, som handlar om utveckling av fjärrvärme och fjärrkyla. Här leder Göteborg städer som London, Rotterdam, Genua och Köln. Ur ett europeiskt perspektiv har Göteborgs fjärrvärmesystem kommit väldigt långt. Byggandet av fjärrvärmenätet startade redan på femtiotalet och nätet är idag över kilometer långt och med stort utnyttjande av spillvärme. I Göteborg värms 90% av alla byggnader med fjärrvärme, motsvarande siffra i EU är 10%. Göteborg blev 2014 utsedd till den mest tillgängliga staden i Europa. 102 städer från 23 EU-länder deltog i tävlingen om utmärkelsen Access City Award. Vinsten är ett erkännande av det arbetssätt som finns i Göteborg för att öka tillgängligheten för äldre och personer med funktionsnedsättning. EU-kommissionen ansåg att Göteborgs arbete med att öka tillgängligheten vad gäller transporter, bostäder och sysselsättning är ett föredöme för andra europeiska städer. EN HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN

11 Göteborg växer – men avstånden ska krympa
Nya göteborgare föds och många flyttar in, från närområden och andra länder. Fler företag vill etablera sig här, fler turister vill besöka oss. Avstånden ska minska, både mellan platser och människor. Göteborg ska byggas samman både fysiskt och socialt. Staden ska bli tätare med nya bostäder, arbetsplatser och mötesplatser. TALMANUS: Den globala konkurrensen handlar allt mer om konkurrens mellan växande storstadsregioner. Internationell handel, ekonomisk förnyelse och tillväxt koncentreras till allt större stadsregioner. Vår region måste hävda sig i denna konkurrens. Därför ska Göteborg växa. Stora strategiska infrastruktursatsningar ska göra det lättare för människor att ta sig fram i staden, ge en bättre miljö och tillförlitligare transporter för näringslivet; i Göteborg, till regionen och omvärlden till regionen. Göteborg växer, men avstånden ska minska – både mellan platser och människor. Staden ska byggas samman – både fysiskt och socialt. Vi ska binda samman staden över älven, med en central stadsmiljö på båda sidor. Staden ska bli tätare med nya bostäder, arbetsplatser och mötesplatser. EN HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN

12 Göteborg växer – men avstånden ska krympa
Nya vägar, broar, cykelbanor och utbyggd kollektivtrafik ska göra det lättare att ta sig fram i staden, både för privatpersoner och näringsliv. Bättre kollektivtrafik och nya knutpunkter ska göra det enkelt för göteborgarna att resa hållbart – både inom staden och ut i regionen och världen. Vi ska fortsätta växa – men inte på bekostnad av miljön. TALMANUS: Vi ska utveckla bättre kollektivtrafik och nya knutpunkter, som gör det lätt för människor att resa hållbart – både inom staden, och ut i regionen och världen. Vi ska fortsätta växa, men inte på bekostnad av miljön. EN HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN

13 Västsvenska paketet TALMANUS:
Västsvenska paketet - ett språng för framtiden Fram till år 2028 görs en rad storsatsningar på kollektivtrafik, järnvägar och vägar i Göteborgsregionen. Det är nödvändigt för att ett växande Göteborg ska kunna möta framtiden på ett hållbart sätt. I västsvenska paketet ingår: Ett mer hållbart transportsystem Utbyggd kollektivtrafik Trängselskatt Ny Götaälvbro Marieholmstunneln Västlänken - en del av Göteborgs framtid Målet med Västsvenska paketet är att kunna erbjuda en god livsmiljö, mer konkurrenskraftig kollektivtrafik, bland annat Västlänken, anpassad till vår växande stad och för att stärka näringslivets konkurrenskraft. För Göteborgs del behövs paketet för att kunna erbjuda en livskraftig, attraktiv, grön och tät stad. Göteborg är huvudstad i regionen, ett växande antal människor rör sig in och ut ur staden och inne i stadens kärna - det ska vara lätt att transportera sig på ett miljövänligt sätt. Transportsystemet behöver vara effektivt eftersom att vi vill att fler människor ska kunna och vilja arbeta, besöka, vistas och bo i Göteborg. Paketet är också viktigt för att vi ska få möjlighet till den stadsutveckling som vi behöver för framtiden. Detta bland annat genom Västlänkens dragning där tre stationer ligger på olika ställen i stadens mest centrala delar - i nära anslutning till annan kollektivtrafik och till funktioner som är viktiga för oss som stad och regionkärna (bland annat mäss- och evenemangsområde, universitet och skolor, handel och företagande samt för bostadsområden som kommer att skapas i centrala delar). EN HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN

14 En nära storstad – Göteborgs arbetsmarknadsregion 2030
En ökning med 10 000 personer per år de kommande åren nya jobb i Göteborgsregionen TALMANUS: På regional nivå finns det en överenskommelse mellan de 13 kommunerna i Göteborgsregionen (Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö) om en övergripande riktning för regionens utveckling och tillväxt. Bland annat planerar man framtidens kollektivtrafik och stadsutvecklingsprojekt tillsammans, och sätter gemensamma mål för hur regionen ska växa hållbart. Göteborgsregionen har tagit fram en tillväxtstrategi där det övergripande målet är att bli en integrerad arbetsmarknadsregion med 1,75 miljoner invånare år 2030 och att kraftigt förtäta regionen. Allt för att möta näringslivets förändrade behov och stärka Göteborgsregionens konkurrenskraft. Målet är också att antalet invånare ska öka med per år till totalt fler boende i regionen – samt att arbetsplatserna ska bli fler. Betyder 1,75 miljoner invånare i Göteborgs arbetsmarknadsregion 2030 EN HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN

15 Göteborgs arbetsmarknadsregion – möjlig utveckling
1,1 miljoner invånare 2010 1,75 miljoner invånare inklusive Borås, Trollhättan och Uddevalla 2030 TALMANUS: De här kartorna illustrerar hur arbetsmarknadsregionen kan utvecklas geografiskt fram till 2030, bland annat med hjälp av bättre infrastruktur och kollektivtrafik. Källa: GR, Hållbar tillväxt EN HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN

16 En nära storstad – Göteborg 2035
göteborgare 70–80 000 nya bostäder, varav ca i den redan byggda staden och ca i Älvstaden TALMANUS: På lokal nivå förbereder sig Göteborg för att göra plats för nästan göteborgare år Det kräver planering för nya bostäder, varav kommer att ligga i den redan byggda staden av dessa ska bebyggas fram till 2022. nya bostäder ska byggas i det nya området Älvstaden, som omfattar stora delar av centrala Göteborg på bägge sidor Göta Älv. Enligt prognoserna kan vi även ha fler arbetstillfällen i Göteborg år 2035, varav i Älvstaden. 80 000 fler arbetstillfällen, varav ca i Älvstaden Källa: Utbyggnadsplanering 2013 EN HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN

17 En nära storstad – mitt i Skandinavien
8 miljonerstaden TALMANUS: Om man blickar ut från Göteborg mot våra närmaste storstäder är det Oslo, Malmö, Köpenhamn och Stockholm. Mitt emellan ligger Göteborg, som ett nav, som en port och som en knutpunkt. Det finns tankar, visioner och arbeten som strävar mot att binda ihop Oslo, Göteborg, Malmö och Köpenhamn via utvecklad infrastruktur till en ny europeisk framtidsregion. 3 länder, 4 storstadsregioner och 2 huvudstäder – detta är The Scandinavian 8 million city. Göteborg skulle i detta läge hamna som ett nav, en mittpunkt i regionen. Parallellt pågår arbeten som strävar mot att binda ihop Göteborg och Stockholm via den s.k. Götalandsbanan. Detta skulle skapa ytterligare en förbindelse mellan Sveriges två största städer och knyta miljoner människor närmare varandra. Götalandsbanan EN HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN

18 Älvstaden – inkluderande, grön och dynamisk
TALMANUS: De nya centrala områdena i Älvstaden ska vara inkluderande, gröna och dynamiska. Här ska det gamla och det nya mötas, det redan kända och det okända. I staden ska det finnas utrymme för gemenskap och nya initiativ. Den ska utformas med strategier som helar staden, möter vattnet och stärker den regionala kärnan. Visionen för Älvstaden är ett riktmärke och värdegrund för vilken typ av stad vi vill ha. Älvstaden ska vara en hållbar stad, öppen för världen. Strategierna är sättet som vi tar oss dit. Visionen och strategierna har tagits fram i dialog med hela göteborgssamhället för att få hela stadens perspektiv. EN HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN

19 Älvstaden – öppen för världen
TALMANUS: Älvstaden omfattar alltså stora delar av centrala Göteborg på bägge sidor Göta Älv. Visionen om Älvstaden togs av Kommunfullmäktige hösten Nu pågår arbetet med att genomföra visionen. Att bebygga och utveckla ett så stort område som Älvstaden är som att bygga en medelstor stad mitt inne i Göteborg. Målet är att Älvstaden ska rymma minst bostäder och arbetsplatser. De områden som ingår i Älvstaden är: Lindholmen Frihamnen Backaplan Ringön Hisingsbron Gullbergsvass Centralenområdet Den historiska kärnan Skeppsbron Norra Masthugget För att det ska bli så hållbart som möjligt krävs innovativa idéer inom många områden – från nya trafiksystem till smarta energilösningar och att bygga olika typer av bostäder som många har råd med. Staden har därför här tagit ett samlat grepp över de metoder och tekniklösningar som prövas i olika stadsbyggnadsprojekt och kanaliserat dessa i en s.k. innovationsplattform, som sker i samverkan mellan Göteborgs Stad, forskning och näringsliv. På så vis kan visionerna snabbare bli verklighet och innovativa lösningar från enskilda stadsutvecklingsprojekt kan få brett genomslag i utvecklingen av Älvstaden. EN HÅLLBAR STAD – ÖPPen för VÄrlden

20 En smart och innovativ stad – med spetskompetens i världsklass
Samverkan mellan näringsliv, akademi och samhälle kanaliseras genom tre stora scienceparks: Sahlgrenska, Johanneberg och Lindholmen. Lindholmen Science Park är störst. Ligger i Göteborgs mest kunskapsintensiva och expansiva område. Idag arbetar, studerar, forskar eller bor över personer på Lindholmen. Mål är att den siffran ska vara personer senast år 2020. TALMANUS: I Göteborg kanaliseras samarbetet mellan näringslivet, den akademiska världen och staden genom tre stora science parks som är internationella samverkansmiljöer för forskare, projektledare, företagsledare, fordonsspecialister, EU-experter, studenter, kreatörer, konstnärer, specialister, entreprenörer och politiker. De tre parkerna har en gemensam filosofi men olika profiler. Sahlgrenska Science Park verkar inom medicin och life science, och fungerar framför allt som inkubator för mindre företag. Johanneberg Science Park ska föra samman både stora och små industri- och tjänsteföretag och akademin med både utbildning och forskning. Den största science parken är Lindholmen Science Park, som verkar inom fordon, transport- och miljöteknik, informations- och kommunikationsteknik och media. Lindholmen är ett område i Göteborg som växer kraftigt, både i form av bostäder och arbetsplatser. Idag arbetar, studerar, forskar eller bor över personer på Lindholmen. Målet är att den siffran ska vara personer senast år 2020. EN HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN

21 Göteborg som innovationsarena
TALMANUS: I flera stora projekt, bland annat inom ramarna för EU-kommissionens Smart Cities-projekt som nämndes tidigare, används nu själva stadsrummet i Göteborg för att testa bärkraften och samhällsnyttan med ny teknik, vilket gör det lättare att utveckla produkter och företag. Detta är möjligt tack vare det nära samarbetet i Göteborg mellan näringsliv, akademi och samhälle – något som verkligen kännetecknar staden. Att låta näringslivet och forskning använda staden som testarena är väldigt viktigt i syftet att skapa en hållbar stad. Världen över finns många exempel på att de mest briljanta lösningarna föds i mötet mellan olika kompetenser och infallsvinklar. Bland annat sker detta genom en satsning mellan Göteborgs Stad, Johanneberg Science Park och Mistra Urban Futures för att skapa en internationellt erkänd innovationsplattform för hållbar och attraktiv stadsutveckling. Plattformen utgår från tre prioriterade områden: hållbara livsstilar, skapa en stad för alla samt smarta energisystem; och använder Älvstaden, ett nytt område på båda sidor älven som ska bebyggas och utvecklas, som testområde. EN HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN

22 ElectriCity – ett samarbete för hållbar kollektivtrafik
Ny busslinje från 2015; ljudlösa, utsläppsfria eldrivna bussar från Volvo ska trafikera sträckan mellan Johanneberg Science Park och Lindholmen Science Park. Bussarna kan köra på platser i staden som idag inte är tillgängliga – därför öppnar busslinjen också nya möjligheter för hur städer och tätorter planeras. För Volvokoncernen är det ett sätt att testa ny teknologi. För Göteborgs Stad handlar det om att bidra till hållbarhet samt utveckla tjänster som kan vara till nytta för göteborgarna. TALMANUS: Ett annat exempel på samverkansprojekt som nyligen rönt stor uppmärksamhet för Göteborg, både nationellt och internationellt, är ElectriCity, ett samarbete för hållbar kollektivtrafik mellan bland andra Göteborgs Stad, Volvokoncernen och Västra Götalandsregionen. Det handlar om en helt ny busslinje som ska tas i bruk 2015 med eldrivna bussar som glider fram ljudlöst, som hämtar och släpper av passagerare inomhus. Av de femton bussar som ska sättas i trafik är tre helt eldrivna, de övriga drivs till cirka 80 procent på el. Det innebär framför allt mindre utsläpp och mindre buller. För Volvokoncernen ger samarbetet med Göteborgs Stad en möjlighet att testa ny teknologi som kan ge helt nya möjligheter för kollektivtrafiken i framtidens städer. Och för Göteborgs Stad är det viktigt att bidra till en hållbar utveckling, samt utveckla tjänster som kan vara till nytta för göteborgarna. De eldrivna bussarna ska innebära många fördelar för resenärer, bland annat möjligheter till hållplatser inomhus och trådlösa tjänster runt dem. EN HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN

23 Drive Me – självkörande bilar för hållbar mobilitet
Göteborg är också arena för världens största storskaliga pilotprojekt för autonom körning. Det handlar om 100 självkörande Volvobilar som kommer att köras på allmän väg i Göteborg Förutom att öka trafiksäkerheten ses självkörande bilar som ett miljövänligt val. TALMANUS: Ytterligare ett samverkansprojekt som väckt uppmärksamhet är ”Drive Me – självkörande bilar för hållbar mobilitet”, världens största storskaliga pilotprojekt för autonom körning. Det handlar om 100 självkörande Volvobilar som kommer att köras på allmän väg i Göteborg år Syftet är att studera samhällsfördelarna med självkörande bilar och är för Volvo Cars ett sätt att utveckla sin teknologi för att bli ledande inom hållbar mobilitet. Självkörande bilar ses både av den svenska regeringen och av Volvo Cars som en viktig lösning i att nå nollvisionen om dödsfall i trafiken. Pilotprojektets självkörande bilar kommer att rulla på ca 50 kilometer utvalda vägsträckor i och omkring Göteborg – flerfiliga vägar med tät pendeltrafik och frekventa köer. Målet är att den självkörande bilen ska kunna hantera alla tänkbara trafiksituationer på egen hand. Detta gäller även att kunna lämna trafikflödet på ett säkert sätt om föraren av någon anledning är oförmögen att återta kontrollen över fordonet. Självkörande bilar väntas också få en viktig funktion i planeringen av framtidens stadsmiljö. De ger en mer effektiv markanvändning, begränsar behovet av investeringar i infrastrukturen och gör stadsmiljön attraktivare genom säkrare trafik och minskade utsläpp. Bränsleförbrukningen ska kunna minska med upp till 50% i vissa situationer, vilket ligger väl i linje med Göteborgs Stads ambition att minska stadens miljöpåverkan. EN HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN

24 Nu kraftsamlar vi inför 2021!
TALMANUS: År 2021 fyller Göteborg 400 år! Det firar staden med en rad förändringsprojekt för att göra Göteborg till en ännu bättre stad att leva i. Tanken är inte bara att skapa en brakfest under själva jubileumsåret, utan även att många delar av samhället ska kraftsamla under tiden fram till dess. Flera projekt är redan igång eller ligger i startgroparna, däribland en jubileumspark i Frihamnen. Tillsammans med göteborgarna blir 2021 mer än ett jubileum: ett sätt att i dialog utveckla Göteborg till en ännu bättre stad att leva, bo i och besöka. EN HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN

25 2021 – mer än ett jubileum År 2021 fyller Göteborg 400 år och det firar vi genom att tillsammans göra vår stad till en ännu bättre plats. Hela vägen fram tills jubileumsåret. Och långt därefter. Nära vatten Bygga broar Öppna rum TALMANUS: Idéerna till firandet av stadens 400-årsjubileum har tagits fram i en öppen process. Dels genom sju arbetsgrupper, med bred kompetens och olika inriktningar, och dels genom göteborgarnas tusentals idéer, drömmar och tankar om hur Göteborg kan manifestera sina fyrahundra år. Essensen finns summerat i en jubileumsplan och göteborgarnas alla idéer i boken ”1680 idéer om Göteborgs 400-årsjubileum”, och den finns att köpa på en rad ställen runt om i staden. Det finns tre teman för firandet, som pekar i visionens riktning: Nära vatten – att komma nära vattnet i alla former. Havet, skärgården, hamnen, sjöarna, kanalerna, älven och regnet. Bygga broar – att bygga broar mellan människor och minska avstånd. Öppna rum – att utveckla en öppen och tillåtande stad genom nya kreativa mötesplatser. EN HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN

26 Uppdrag och öppen dialog
Vägen till 2021 2015 Av och med unga 2017 Grön och skön stad 2021 Göteborg 400 år! 2019 Kunskap och upplysning 2014 Vatten och skärgård 2012 Visionsåret TALMANUS: Allt detta kanaliseras årligen i olika projekt och händelser. Vägen till 2021 är alltså lika viktig som själva jubileumsåret och därför har varje år fått ett särskilt fokus. Så väljer Göteborg att fira, för att åstadkomma MER än ett jubileum. 2022 Utvecklingen fortsätter 2020 Hållbart växande 2018 Go global 2009 – 2011 Uppdrag och öppen dialog 2013 Startskott 2016 Kultur EN HÅLLBAR STAD – Öppen FÖR VÄRLDEN

27 Ansvarig utgivare: Stadsledningskontoret, kommunikationsavdelningen Bildspelet uppdateras en gång om året. OBS! Bild/foto får inte brytas loss utan enbart användas i denna presentation. Källor: Styrande dokument för Göteborgs Stad samt Göteborgs Stads förvaltningar och bolag, Västra Götalandsregionen och Göteborgsregionen. Kontakt: Maria Norberg, extern kommunikation E-post:


Ladda ner ppt "Göteborg Berättelsen om Hållbar stad – öppen för världen"

Liknande presentationer


Google-annonser