Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Välkomna Klassbloggen Lärare i klassen Skolrådsrepresentanter

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Välkomna Klassbloggen Lärare i klassen Skolrådsrepresentanter"— Presentationens avskrift:

1 Välkomna Klassbloggen Lärare i klassen Skolrådsrepresentanter
Extra studietid Matematiklyftet Nationella prov Betyg Arbetssätt Lgr11 – analysera, kommunicera, hantera information, begreppslig förmåga, pröva/ompröva/tänka om Välkomna Föräldramöte åk /2016

2 Klassbloggen

3 Lärare i klassen Åsa Lehman: No, Teknik, Engelska, Svenska, Bild, Elevens val Benita Törnqvist: So, Idrott och hälsa Evelina Niva: Matematik Erik Nilsson: Musik Marian Sundqvist: Slöjd, Hem- och konsumentkunskap

4 Möjlighet till extra studietid
Torsdagar kl i tvåans klassrum. Evelina Wiker För de som vill och/eller känner att de behöver. Alla ska veta vad de ska arbeta med samt ha arbetet med sig.

5 Utvecklingssamtal Kom ihåg lista för föräldrar

6 Skolrådsrepresentanter

7 Matematiklyftet Fortbildning i Skolverkets regi för pedagoger.
En gång i veckan samt en lektion tillsammans med klassen varannan vecka. Problemlösning Syftet är att öka elevers måluppfyllelse i matematik genom att stärka och utveckla undervisningens kvalitet.

8 Nationella prov

9 Betyg – Så funkar det

10 BFL (Bedömning för lärande) Formativ bedömning Dylan Wiliam
Ur Lärandets Idéhistoria

11 Arbetssätt i vårt klassrum
No hands up Loggbok Post it-lappar White boards Think, pair, share Three stars and a wish

12 Bloom’s taxonomy

13 Kamratrespons

14 Lässtrategier

15

16

17 Fakta Förståelse Analys

18

19 Lgr11 – kunskapskrav analysera, kommunicera, hantera information, begreppslig förmåga, pröva/ompröva/tänka om Bild: Eleven kan föra underbyggda resonemang om uttryck, innehåll och funktion i bilder från olika tider och kulturer och gör kopplingar till egna erfarenheter, andra bilder och företeelser i omvärlden. Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap. Eleven kan också ge omdömen om arbetsprocessen och kvaliteten i bildarbetet. Engelska: Eleven kommenterar några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper. No: Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för resonemang om informationens och källornas användbarhet. Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt ge förslag som kan förbättra undersökningen. Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt för samtalen och diskussionerna framåt. (Biologi) Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt. (Fysik och Kemi) Svenska: Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen. Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett urval av källor och för då resonemang om informationens användbarhet. Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som upprätthåller samtalet. Ord och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Teknik: Eleven kan föra underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö. Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.

20 Utveckla resonemang


Ladda ner ppt "Välkomna Klassbloggen Lärare i klassen Skolrådsrepresentanter"

Liknande presentationer


Google-annonser