Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Välkomna.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Välkomna."— Presentationens avskrift:

1 Välkomna

2 Föräldramöte åk 4 Lärare i klassen Terminen Idrott Skolskogen
31augusti 2010 Lärare i klassen Terminen Idrott Skolskogen Andra/nya ämnen Mål Bedömning Betyg? Läxor Ae-rådsrepresentanter

3 Lärare i klassen Marianne Svenska Engelska So Musik Bild Hkk Siw Matte No Teknik Helen (Siw) Mia & Maggan Idrott

4 Ht 2010 Skolstart: 23 augusti Lovvecka v 44
Jullov: tisdag 21 december sista skoldag Utbildning för personal Onsdagen 8 september Onsdagen 20 oktober Onsdagen 1 december Skoljogg 14 september (Hyttebo runt) Skolskog, torsdagar: 2 september 23 september 14 oktober 11 november Tema: 9 november – avslut v 9 (10 veckor) avslut kl 13.00

5 Idrott Måndag & onsdagar
Ute till tills ny information kommer – ta alltid med ”utekläder” Ta alltid med idrottskläder – ”sjukgympa”

6 Skolskogen Liten matsäck – lunch körs ut Kläder efter väder
Aktiviteter som kopplas till olika skolämnen t ex no, so, bild

7 Läxor Engelska: t ex korta dialoger och glosor
Matematik: t ex multiplikation Svenska: t ex ordkunskap Orienteringsämnen: t ex begrepp (demokrati - diktatur), namngeografi Inga läxor före v 36-37, meddelas i hembrevet

8 Skolämnen gammalt & nytt
Lpo 94 Bild Engelska Hem- och konsumentkunskap Idrott och hälsa Matematik Musik Naturorienterande ämnen (biologi, fysik och kemi) Samhällsorienterande ämnen (geografi, historia, religion och samhällskunskap) Slöjd (trä och metall samt textil) Svenska Teknik

9 Exempel på mål för åk 5 (Lpo 94)
Bild: kunna använda egna och andras bilder för att berätta, beskriva eller förklara Eng: kunna delta i enkla samtal om vardagliga och välbekanta ämnen Hkk: kunna laga mat och arrangera för gemenskap kring måltiden och förstå dess kulturella och sociala värde Idrott och hälsa: behärska olika motoriska grundformer och utföra rörelser med balans och kroppskontroll samt kunna utföra enkla danser och rörelseuppgifter till musik Matematik: ha en grundläggande taluppfattning som omfattar naturliga och enkla tal i bråk- och decimalform Musik: kunna delta i unison sång och enkla former av melodi, rytm och ackordspel samt föra samtal kring musicerandet No: kunna utföra enkla systematiska observationer och experiment samt jämföra sina förutsägelser med resultat So: känna till och kunna resonera kring grundtankarna i ett demokratiskt system och praktisera demokrati i vardaglig handling Slöjd: kunna föreslå idéer till slöjdarbeten och med handledning kunna planera, välja arbetsmetod och genomföra ett arbete Svenska. Kunna läsa med flyt, både högt och tyst och uppfatta skeenden och budskap i böcker samt samtala om läsningens upplevelser Teknik: kunna redogöra för ,inom några välbekanta teknikområden, viktiga aspekter på teknikens betydelse för natur, samhälle och individ

10 Bedömning Läsa Skriva Tala/samtala Räkna Färdighet i att:
Bedömningen ska inte enbart gälla kunskaper om fakta och begrepp utan också omfatta förmågor som t.ex.  beskriva och förklara jämförelser dra slutsatser och lösa problem Kunskapskvaliteter eleven ska utveckla genom undervisningen: förmågan att: dra slutsatser, generalisera, förklara & argumentera för sitt tänkande utveckla ett gott omdöme och förstå vad som är väsentligt Färdighet i att: Läsa Skriva Tala/samtala Räkna

11 Lokal pedagogisk planering
Läraren preciserar hur arbetet kommer att ske för att möjliggöra för eleven att utveckla sina kunskaper mot målen (miniminivå) och det högre betygsstegen. Läraren och elev utvärderar tillsammans elevens kunskaper utifrån de mål som ställts i den lokala pedagogiska planeringen. IUP (individuell utvecklingsplan med skriftliga omdömen) utformas en gång per termin

12 Nationella prov Svenska Engelska Åk 5 Matematik alt åk 6?
Lus (läsutvecklingsschema) varje termin Sus (skrivutvecklingsschema) kontinuerligt Lässtandarder (läsförståelsetest) åk 4 Diagnoser och prov utifrån det arbete som sker i klassen

13 Betyg?

14 Ae råd/föräldraråd 2 ordinarie representanter 2 suppleanter
Samling i musiksalen allmän information Ae-råd/föräldraråd Lokalstyrelse (en representant från ae-rådet) Möten ht -10: 27 september, 26 oktober, 1 december


Ladda ner ppt "Välkomna."

Liknande presentationer


Google-annonser