Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Gymnasievalet 2016. Gymnasieskolan 18 nationella program 60 inriktningar 12 Yrkesprogram 12 Yrkesprogram 6 Högskoleförberedande program 6 Högskoleförberedande.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Gymnasievalet 2016. Gymnasieskolan 18 nationella program 60 inriktningar 12 Yrkesprogram 12 Yrkesprogram 6 Högskoleförberedande program 6 Högskoleförberedande."— Presentationens avskrift:

1 Gymnasievalet 2016

2 Gymnasieskolan 18 nationella program 60 inriktningar 12 Yrkesprogram 12 Yrkesprogram 6 Högskoleförberedande program 6 Högskoleförberedande program 5 Introduktionsprogram 5 Introduktionsprogram Två typer av examen

3 Vad kan man söka?  Nationella program/inriktningar, (kommunala/fristående skolor)  Lärlingsutbildning (skillnad från den gamla lärlingsutbildningen)  Spetsutbildningar  Riksrekryterande utbildningar  IB – International Baccalaureate (www.ibo.org ) www.ibo.org  Introduktionsprogram

4 Idrott på gymnasiet  Riksidrottsgymansium/NIU  Ta kontakt med ditt idrottsförbund  Ansökan till idrotten under hösten. (Kolla datum!)  Ansökan till gymnasieprogrammet månadsskiftet jan-feb

5 Behörighet Yrkesprogram/lärlingsutbildning Minst E i sv/sva, eng, ma Minst E i sv/sva, eng, ma och ytterligare 5 ämnen och ytterligare 5 ämnen Högskoleförberedande program Minst E i sv/sva, eng och ma Minst E i sv/sva, eng och ma och ytterligare 9 ämnen och ytterligare 9 ämnen (EK,HU,SA ska man vara godkänd i SO-ämnena) (EK,HU,SA ska man vara godkänd i SO-ämnena) (NA,TE ska man vara godkänd i NO-ämnena) (NA,TE ska man vara godkänd i NO-ämnena)

6 Frisökning  Nationellt program/inriktning  Antas i mån av plats till kommunal skola, andrahandssökande  Till friskola förstahandssökande – Mycket svårt att få inackorderingstillägg

7 Högskoleförberedande program  Ekonomiprogrammet *  Estetiska programmet *  Humanistiska programmet  Naturvetenskapsprogrammet *  Samhällsvetenskapsprogrammet *  Teknikprogrammet * www.skolverket.se www.gisgym.gislaved.se

8 Yrkesprogram  Barn- och fritidsprogrammet *  Bygg- och anläggningsprogrammet *  El- och energiprogrammet *  Fordons- och transportprogrammet *(som lärling)  Handels- och administrationsprogrammet *  Hantverksprogrammet  Hotell- och turismprogrammet *  Industritekniska programmet  Naturbruksprogrammet  Restaurang- och livsmedelsprogrammet *  VVS- och fastighetsprogrammet *(som lärling)  Vård- och omsorgsprogrammet * www.skolverket.se www.gisgym.gislaved.se

9 Program i samverkansavtal  Fordons- och transportprogrammet  Humanistiska programmet (inr. Språk) www.figy.se www.figy.sewww.figy.se  Naturbruksprogrammet www.lj.se/segerstadvarnamonaturbruk www.lj.se/segerstadvarnamonaturbrukwww.lj.se/segerstadvarnamonaturbruk www.lj.se/tenhultsnbg www.lj.se/tenhultsnbgwww.lj.se/tenhultsnbg  Industritekniskaprogrammet www.gkc.se www.gkc.sewww.gkc.se

10 Övriga program  VVS- och fastighetsprogrammet  Hantverksprogrammet www.utbildningsinfo.se www.utbildningsinfo.sewww.utbildningsinfo.se

11 Introduktionsprogram  Individuellt alternativ  Programinriktat individuellt val  Preparandutbildning  Språkintroduktion  Yrkesintroduktion

12 Gymnasiegemensamma ämnen Yrkespr. Högskoleförb. Yrkespr. Högskoleförb.Svenska/ Svenska som andra språk 100p 300p Engelska 100p 200p Matematik 100p 200/300p Idrott och hälsa 100p 100p Historia 50p 50/100/200p Samhällskunskap 100p 200p Religionskunskap 50p 50p Naturkunskap 50p (0)/100p

13 Betygspoäng/Urval 16 (17) bästa betygen läggs ihop  A = 20  B = 17,5  C = 15  D = 12,5  E = 10  F = 0  Max 340

14 Hur många poäng…?  Hur många platser som erbjuds på programmet  Hur många elever som söker samma program  Vilka betygspoäng dessa elever har

15 Vad påverkar ditt/dina ungdomar inför valet till gymnasiet? Hur påverkar jag som förälder?

16 Gymnasieantagningen  Sista datum månadsskiftet jan-feb  Preliminärantagning i april  Eventuella ändringar april-maj OBS! Gäller inte alla kommuner!  Slutantagning 1 juli  Reservantagning

17 Grundläggande behörighet  Examen från högskoleförberedande program  Examen från yrkesprogram med med tillägg av de kurser som krävs för grundläggande behörighet (E i SV 2 och 3 samt ENG 6)

18 Meritkurser  Kurser som ger meritpoäng när man söker till högskola/universitet  Max 2,5 poäng  Fördjupningskurser i engelska, matematik och moderna språk

19

20 Vad händer framöver?  Öppet hus på flera skolor under hösten  Vecka 36 och 40gymnasieinformation till elever och föräldrar  Samtal med alla i åk 9  21 Oktober Öppet hus på Gislaveds gymansium  Torsdagen den 3/12informationskväll på Gislaveds gymnasium  21 Januari Prova på dag  Sista dag för ansökan månadsskiftet jan-feb

21 Per.lundgren@edu.gislaved.se 0371 – 819 89 070 -189 83 55 www.utbildningsinfo.se


Ladda ner ppt "Gymnasievalet 2016. Gymnasieskolan 18 nationella program 60 inriktningar 12 Yrkesprogram 12 Yrkesprogram 6 Högskoleförberedande program 6 Högskoleförberedande."

Liknande presentationer


Google-annonser