Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Gymnasievalet 2016.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Gymnasievalet 2016."— Presentationens avskrift:

1 Gymnasievalet 2016

2 Gymnasieskolan 18 nationella program 60 inriktningar 12 Yrkesprogram 6 Högskoleförberedande program 5 Introduktionsprogram Två typer av examen Gymnasieskolan består av…… Nationellt program innebär att det är likvärdigt vart du än går det i Sverige, på kommunal skola eller friskola.

3 Vad kan man söka? Nationella program/inriktningar, (kommunala/fristående skolor) Lärlingsutbildning (skillnad från den gamla lärlingsutbildningen) Spetsutbildningar Riksrekryterande utbildningar IB – International Baccalaureate ( ) Introduktionsprogram Förutom de nationella programmen kan eleverna söka särskilda varianter på nationellt program. Alla dessa omfattas av frisökning. Däremot riksrekryterande utbildningar konkurrerar eleverna på lika villkor var man än bor i landet. Ex. om någon vill kombinera sin idrott med gymnasiestudier kan man söka på sina meriter i sin idrott Fristående gymnasieskolor finns det en mängd utav. Ex John bauer, Drottning Blanka, De erbjuder nationella program (men de kan ofta sätta andra namn på utbildningarna) IB- International Baccalaureate lite annorlunda upplagt…………. Spetsutbildningar inom exempelvis matte, fysik, teknik eller estetiska utbildning

4 Idrott på gymnasiet Riksidrottsgymansium/NIU
Ta kontakt med ditt idrottsförbund Ansökan till idrotten under hösten. (Kolla datum!) Ansökan till gymnasieprogrammet månadsskiftet jan-feb

5 Behörighet Yrkesprogram/lärlingsutbildning Minst E i sv/sva, eng, ma
och ytterligare 5 ämnen Högskoleförberedande program Minst E i sv/sva, eng och ma och ytterligare 9 ämnen (EK,HU,SA ska man vara godkänd i SO-ämnena) (NA,TE ska man vara godkänd i NO-ämnena)

6 Frisökning Nationellt program/inriktning
Antas i mån av plats till kommunal skola, andrahandssökande Till friskola förstahandssökande – Mycket svårt att få inackorderingstillägg

7 Högskoleförberedande program
Ekonomiprogrammet * Estetiska programmet * Humanistiska programmet Naturvetenskapsprogrammet * Samhällsvetenskapsprogrammet * Teknikprogrammet * Här är de Högskoleförberedande program som erbjuds Läs mer om programmen och inriktningarna i Gymnasiekatalogen

8 Yrkesprogram Barn- och fritidsprogrammet *
Bygg- och anläggningsprogrammet * El- och energiprogrammet * Fordons- och transportprogrammet *(som lärling) Handels- och administrationsprogrammet * Hantverksprogrammet Hotell- och turismprogrammet * Industritekniska programmet Naturbruksprogrammet Restaurang- och livsmedelsprogrammet * VVS- och fastighetsprogrammet *(som lärling) Vård- och omsorgsprogrammet * Här är de yrkesprogram som erbjuds Läs mer om dem i Gymnasiekatalogen

9 Program i samverkansavtal
Fordons- och transportprogrammet Humanistiska programmet (inr. Språk) Naturbruksprogrammet Industritekniskaprogrammet Dessa program erbjuds i Värnamo och Segerstad-Tenhult. Gislaveds kommun har skrivit avtal med Värnamo kommun och landstinget i Jönköpings län. Här räknas eleverna som första handssökande, de konkurrerar på lika villkor med övriga elever, med sitt betyg.

10 Övriga program VVS- och fastighetsprogrammet Hantverksprogrammet
Till dessa program räknas eleverna boende i Gislaveds kommun som förstahandssökande vart man än söker det i landet

11 Introduktionsprogram
Individuellt alternativ Programinriktat individuellt val Preparandutbildning Språkintroduktion Yrkesintroduktion Om man inte hunnit bli behörig till ett nationellt program under grundskoletiden kan man blir erbjuden att gå ett av Introduktionsprogrammen. Ind…innebär att det utformas individuellt för varje elev eller för en liten grupp. Priv….innebär att man är kopplad till ett yrkesprogram och man läser upp ett eller två kärnämnen för att vara behörig hit. Sökbart Preparandutbldning…syftar till att eleven ska vara behörig att söka ett nationellt program inom ett år. Språkintroduktion…..förbereder nyanlända invandrarungdomar för nationellt program Yrkesintroduktion…syftar till att antingen förberedas inför ett yrkesprogram eller för arbetesmarknaden

12 Gymnasiegemensamma ämnen
Yrkespr Högskoleförb. Svenska/ Svenska som andra språk p p Engelska p p Matematik p /300p Idrott och hälsa p p Historia p /100/200p Samhällskunskap p p Religionskunskap p p Naturkunskap p (0)/100p

13 Betygspoäng/Urval 16 (17) bästa betygen läggs ihop A = 20 B = 17,5
C = 15 D = 12,5 E = 10 F = 0 Max 340

14 Hur många poäng…? Hur många platser som erbjuds på programmet
Hur många elever som söker samma program Vilka betygspoäng dessa elever har

15 Vad påverkar ditt/dina ungdomar inför valet till gymnasiet?
Hur påverkar jag som förälder?

16 Gymnasieantagningen Sista datum månadsskiftet jan-feb
Preliminärantagning i april Eventuella ändringar april-maj OBS! Gäller inte alla kommuner! Slutantagning 1 juli Reservantagning

17 Grundläggande behörighet
Examen från högskoleförberedande program Examen från yrkesprogram med med tillägg av de kurser som krävs för grundläggande behörighet (E i SV 2 och 3 samt ENG 6)

18 Meritkurser Kurser som ger meritpoäng när man söker till högskola/universitet Max 2,5 poäng Fördjupningskurser i engelska, matematik och moderna språk

19

20 Vad händer framöver? Öppet hus på flera skolor under hösten
Vecka 36 och 40gymnasieinformation till elever och föräldrar Samtal med alla i åk 9 21 Oktober Öppet hus på Gislaveds gymansium Torsdagen den 3/12informationskväll på Gislaveds gymnasium 21 Januari Prova på dag Sista dag för ansökan månadsskiftet jan-feb

21


Ladda ner ppt "Gymnasievalet 2016."

Liknande presentationer


Google-annonser