Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vad minns du från förra lektionen?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vad minns du från förra lektionen?"— Presentationens avskrift:

1 Vad minns du från förra lektionen?
Vad är energikvalitet?

2 Idag: Naturliga energiresurser: Hållbar utveckling Framtiden
Lagrad & flödande energi Förnybara och icke förnybara energikällor Hållbar utveckling Framtiden

3 Lagrad energi = energi som går att spara
Kemisk energi i gröna växter (ved, torv, kol, olja, naturgas) Lägesenergi i högt belägna vattenmagasin Kärnenergi Energi som går att spara, så man kan använda den/omvandla den när det passar bäst kallas lagrad energi.

4 Flödande energi = Energi som inte går att spara
Går inte att spara utan måste tas tillvara på direkt. Exempel: Strålningsenergi från solen Rörelseenergi i strömmande vatten, vattenfall, vågor och vind. Strålningsenergi når jorden hela tiden. En del av denna energi lagras men resten strålar ut från jorden igen. Om jordens temperatur inte ändras strålar det ut lika mycket energi som den tar emot.

5 Förnyelsebara energikällor Energilager som fylls på
Biobränslen: tillverkas av levande organismer, t ex sågspån, flis, träd, matavfall. Vattenkraft Vindkraft Solenergi Vågenergi Förnyelsebara energikällor, energikällor som inte tar slut.

6 Icke förnyelsebara energikällor = Energilager som inte fylls på
Fossila bränslen: olja, stenkol, naturgas Kärnenergi (ingen omedelbar brist) Icke förnyelsebara energikällor. Energikällor som förr eller senare kommer att ta slut. Fossila bränslen: Vattendjur och växter som levde för miljontals år sedan sjönk till botten i sjöar och hav när de dog. Dessa packas in i jordskorpan under hög temperatur och högt tryck. Kolföreningarna i de döda djuren och växterna omvandlas då till olja, naturgas och kol. Det tar mellan 50 och 500 milj. år för fossila bränslen att bildas. Eftersom de förbrukas snabbare än de bildas kommer de så småningom att ta slut.

7 Hållbar utveckling Alla energikällor har nackdelar.
De problem som uppstår måste i ett hållbart samhälle. Hållbar utveckling = “Hållbar utveckling har till mål att människans liv skall kunna genomlevas på en planet med begränsade resurser.” “Framsteg för hållbar utveckling kräver ett brett engagemang av många olika aktörer: nationella och lokala beslutsfattare, företagare, forskare, innovatörer, ungdomar och civila samhällets organisationer.”

8 Framtiden

9 Eget arbete: Läs sida 282 - 286 i boken
Plugga på nyckelorden/begreppen Egen informationssökning! T.ex. Googla: “flödande energi” / “lagrad egergi” “förnybar energi” / “icke förnybar energi” “hållbar utveckling” “Rio+20” Spela spelet (utan ljud!) (sv.) (eng.) (eng.)

10 Innan du går: Lägg ner datorn i väskan
Sudda eventuellt klotter på din bänk Skjut in stolen Se till att borden står rakt Plocka upp papper, pennor, annat som ligger på golvet Vänta vid din plats tills du har fått ett godkänt!


Ladda ner ppt "Vad minns du från förra lektionen?"

Liknande presentationer


Google-annonser