Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

VAD ÄR ENERGIKVALITET? VAD MINNS DU FRÅN FÖRRA LEKTIONEN?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "VAD ÄR ENERGIKVALITET? VAD MINNS DU FRÅN FÖRRA LEKTIONEN?"— Presentationens avskrift:

1 VAD ÄR ENERGIKVALITET? VAD MINNS DU FRÅN FÖRRA LEKTIONEN?

2 IDAG: Naturliga energiresurser: Lagrad & flödande energi Förnybara och icke förnybara energikällor Hållbar utveckling Framtiden

3 LAGRAD ENERGI = ENERGI SOM GÅR ATT SPARA Kemisk energi i gröna växter (ved, torv, kol, olja, naturgas) Lägesenergi i högt belägna vattenmagasin Kärnenergi

4 FLÖDANDE ENERGI = ENERGI SOM INTE GÅR ATT SPARA Går inte att spara utan måste tas tillvara på direkt. Exempel: Strålningsenergi från solen Rörelseenergi i strömmande vatten, vattenfall, vågor och vind.

5 FÖRNYELSEBARA ENERGIKÄLLOR ENERGILAGER SOM FYLLS PÅ Biobränslen: tillverkas av levande organismer, t ex sågspån, flis, träd, matavfall. Vattenkraft Vindkraft Solenergi Vågenergi

6 ICKE FÖRNYELSEBARA ENERGIKÄLLOR = ENERGILAGER SOM INTE FYLLS PÅ Fossila bränslen: olja, stenkol, naturgas Kärnenergi (ingen omedelbar brist)

7 HÅLLBAR UTVECKLING Alla energikällor har nackdelar. De problem som uppstår måste i ett hållbart samhälle. Hållbar utveckling = “Hållbar utveckling har till mål att människans liv skall kunna genomlevas på en planet med begränsade resurser.” http://sv.wikipedia.org/wiki/Hållbar_utveckling “Framsteg för hållbar utveckling kräver ett brett engagemang av många olika aktörer: nationella och lokala beslutsfattare, företagare, forskare, innovatörer, ungdomar och civila samhällets organisationer.” http://www.regeringen.se/sb/d/1591

8 FRAMTIDEN

9 EGET ARBETE: Läs sida 282 - 286 i boken Plugga på nyckelorden/begreppen Egen informationssökning! T.ex. Googla: “flödande energi” / “lagrad egergi” “förnybar energi” / “icke förnybar energi” “hållbar utveckling” “Rio+20” Spela spelet (utan ljud!) http://www.2020energy.eu/gamehttp://www.2020energy.eu/game (sv.) http://www.electrocity.co.nz/Game/game.aspxhttp://www.electrocity.co.nz/Game/game.aspx (eng.) http://www.wonderville.ca/asset/save-the-worldhttp://www.wonderville.ca/asset/save-the-world (eng.)

10 INNAN DU GÅR: 1.Lägg ner datorn i väskan 2.Sudda eventuellt klotter på din bänk 3.Skjut in stolen 4.Se till att borden står rakt 5.Plocka upp papper, pennor, annat som ligger på golvet Vänta vid din plats tills du har fått ett godkänt!


Ladda ner ppt "VAD ÄR ENERGIKVALITET? VAD MINNS DU FRÅN FÖRRA LEKTIONEN?"

Liknande presentationer


Google-annonser