Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Nyheter i tredje upplagan av Handbok Riskanalys och händelseanalys.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Nyheter i tredje upplagan av Handbok Riskanalys och händelseanalys."— Presentationens avskrift:

1 Nyheter i tredje upplagan av Handbok Riskanalys och händelseanalys

2 Revision  På uppdrag av Sveriges kommuner och landsting  Tredje reviderade upplagan, den första utkom 2005  Projektledare för revideringen: Carin Ericsson (riskanalys) och Åsa Hessel (händelseanalys)  Två arbetsgrupper, en för respektive metod  Referensgrupp

3 Metoderna är oförändrade men redovisningen ny, med … Flödesschema för olika moment steg 1 – steg 8 Grönt för händelseanalys Orange för riskanalys Blått för uppdragsgivare

4 Texten är omskriven Enklare språk Fylligare beskrivningar med tipsrutor

5 Ändrad kapitelindelning – med ett särskilt kapitel för uppdragsgivarna  Kapitel 1 - Inledningen om patientsäkerhet är kortare  Kapitel 2 - Roller och ansvar i analyser - omfattar båda metoderna - teamledare har ändrat namn till verksamhetskunnig  Kapitel 3 – Uppdragsgivarens ansvar - omfattar båda metoderna - steg 1 för respektive metod och steg 7 och steg 8 gemensamt Färgmarkering på sidorna i kapitel 3

6 Ändrad kapitelindelning – med särskilda kapitel för analysledare och analysteam  Kapitel 4 – Riskanalys: Metodbeskrivning för analysledare och analysteam  Kapitel 5 - Händelseanalys: Metodbeskrivning för analysledare och analysteam  Ordförklaringar  Officemallar – för dokument som underlättar att göra analyser  Lästips - med litteratur och länkar  Lagar och föreskrifter Färgmarkering på sidorna

7 Orange färg på sidorna i kapitlet

8 Flödesschema för riskanalys Orange färg i flödesschemat

9 Flödesschema för varje steg Förstorad pil för steget I varje steg anges ansvarig Rubrik

10 Förändringar av innehållet  Patienter och närstående ska medverka i riskanalyser  Processbeskrivning har ändrat namn till analysområde  Exemplet ändrat och analysområde visas med två exempel  Åtgärdstyp är borttaget som kolumn i analysschemat  Arbetsgången beskrivs tydligare Exempel

11 Officemallar för riskanalys – att ladda ner Uppdrags- beskrivning i Word Analysområde välj Word eller Powerpoint Analysschema välj Excel eller WordExcelWord ELLER Slutrapport i Word Förenklad slutrapport med handlingsplan för åtgärder i Word

12 Grön färg på sidorna i kapitlet

13 Flödesschema för händelseanalys Grön färg i flödesschemat

14 Flödesschema för varje steg Förstorad pil för steget I varje steg anges ansvarig Rubrik

15 Förändringar av innehållet  Mer beskrivet om intervjuer av personal och patient/närstående  Nytt exempel  Arbetsgången beskrivs tydligare  Kort beskrivningen av Nitha

16 Officemallar för händelseanalys - att ladda ner

17

18

19 Handboken finns att:  Beställa i tryck för 220 kr/exemplar från http://webbutik.skl.se/http://webbutik.skl.se/  Ladda ner kostnadsfritt från http://webbutik.skl.se/http://webbutik.skl.se/ Där finns även mallarna som underlättar analys att ladda ner. På vårdgivarwebben finns mallar som är anpassade efter de dokumentmallar som gäller i RÖ (logga m m).

20 Tack för att ni lyssnade! AnnSofie.Sommer@regionostergotland.se Carin.Ericsson@regionostergotland.se Kontakta oss om du har frågor!


Ladda ner ppt "Nyheter i tredje upplagan av Handbok Riskanalys och händelseanalys."

Liknande presentationer


Google-annonser