Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Nyheter i tredje upplagan av Handbok Riskanalys och händelseanalys

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Nyheter i tredje upplagan av Handbok Riskanalys och händelseanalys"— Presentationens avskrift:

1 Nyheter i tredje upplagan av Handbok Riskanalys och händelseanalys

2 Revision På uppdrag av Sveriges kommuner och landsting
Tredje reviderade upplagan, den första utkom 2005 Projektledare för revideringen: Carin Ericsson (riskanalys) och Åsa Hessel (händelseanalys) Två arbetsgrupper, en för respektive metod Referensgrupp Den första upplagan av handboken kom Den reviderades Det här är tredje revisionen. Projektledare har varit för riskanalysdelen Carin Ericsson, Region Östergötland och för händelseanalysleden Åsa Hessel, Landstinget Sörmland. Två arbetsgrupper har arbetat med texten, en för respektive metod. Texten har även granskats av en bred referensgrupp men representanter för landsting, regioner, kommuner, andra organisationer och experter.

3 Metoderna är oförändrade men redovisningen ny, med …
Flödesschema för olika moment steg 1 – steg 8 Blått för uppdragsgivare Grönt för händelseanalys Orange för riskanalys I handboken markeras händelseanalys med grön färg, riskanalys med orange färg och instruktioner riktade till uppdragsgivarna med blå färg. Flödesschemat återkommer vid varje steg i beskrivning av respektive metod. Det underlättar att se vilken metod som beskrivs och vilket steg i metoden.

4 Texten är omskriven Enklare språk Fylligare beskrivningar med tipsrutor Beskrivningar om tillvägagångssätt och tips är baserade på de erfarenheter som finns idag av att använda metoderna.

5 Ändrad kapitelindelning – med ett särskilt kapitel för uppdragsgivarna
Kapitel 1 - Inledningen om patientsäkerhet är kortare Kapitel 2 - Roller och ansvar i analyser omfattar båda metoderna teamledare har ändrat namn till verksamhetskunnig Kapitel 3 – Uppdragsgivarens ansvar steg 1 för respektive metod och steg 7 och steg 8 gemensamt Kapitel 1, Inledningen om patientsäkerhet ska ge en orientering om metodernas roll i patientsäkerhetsarbetet och de erfarenheter som finns av metoderna hittills. Kapitel 2 och 3 är nya. Tidigare fanns den beskrivningen integrerad i metodbeskrivningen. Den nya kapitelindelningen underlättar för uppdragsgivarna att hitta information om deras roll och ansvar vid analyser. Kapitel 2 och 3 innehåller information som avser både riskanalys och händelseanalys. Färgmarkeringen blått på sidornas nedre del markerar kapitel 3 och underlättar att orientera sig i handboken. Färgmarkering på sidorna i kapitel 3

6 Ändrad kapitelindelning – med särskilda kapitel för analysledare och analysteam
Kapitel 4 – Riskanalys: Metodbeskrivning för analysledare och analysteam Kapitel 5 - Händelseanalys: Metodbeskrivning för analysledare och analysteam Ordförklaringar Officemallar – för dokument som underlättar att göra analyser Lästips - med litteratur och länkar Lagar och föreskrifter Färgmarkering på sidorna Metodbeskrivningen kapitel 4 för riskanalys och kapitel 5 för händelseanalys riktar sig särskilt till analysledare och analysteam. De innehåller konkret information om hur man går tillväga när man gör analyser. Färgmarkeringarna orange för kapitel 4 och grönt för kapitel 5 på sidornas nedre del underlättar att orientera sig i handboken. Efter metodbeskrivningen (kapitel 4-5) finns: - ordförklaringar, - officemallar för dokument som underlättar analysarbetet och som kan laddas ner gratis - lästips men litteratur om patientsäkerhet och länkar till organisationer för patientsäkerhet där mycket information finns att hämta. - en förteckning över lagar och föreskrifter som styr patientsäkerhetsarbetet.

7 Orange färg på sidorna i kapitlet

8 Flödesschema för riskanalys
Flödesschemat ger en översiktlig orientering av metoden. Orange färg i flödesschemat

9 Flödesschema för varje steg
Rubrik I varje steg anges ansvarig Flödesschemat visas i inledningen av varje steg i metodbeskrivningen. Förstorad pil för steget

10 Förändringar av innehållet
Patienter och närstående ska medverka i riskanalyser Processbeskrivning har ändrat namn till analysområde Exemplet ändrat och analysområde visas med två exempel Åtgärdstyp är borttaget som kolumn i analysschemat Arbetsgången beskrivs tydligare Exempel I den nya handboken står om olika sätt hur patienter och närstående ska medverka i riskanalyser. Exemplet i handboken har modifierats och utvecklats. Arbetsgången för hur man gör beskrivs i punktform inom respektive steg, till exempel som här tabell 5.

11 Officemallar för riskanalys – att ladda ner
Analysområde välj Word eller Powerpoint Analysschema välj Excel eller Word Uppdrags- beskrivning i Word Slutrapport i Word Förenklad slutrapport med handlingsplan för åtgärder i Word ELLER Officemallar för dokument som underlättar analysarbetet finns att ladda ner gratis. Mallar finns för 6 olika dokument. Mallen för grafisk beskrivning av analysområde finns i två varianter, en i Word och en i Powerpoint så man kan välja det program man tycker är lättast att arbeta med. Mallen för analysschema finns på samma sätt i två varianter, en i Excel och en i Word. Det finns två olika mallar för slutrapport. ”Slutrapport” är en mer omfattande rapport med traditionell struktur (sammanfattning, bakgrund, resultat och slutsatser etc). ”Förenklad slutrapport” är en förkortad variant med kortare inledning och där risker, orsaker och åtgärdsförslag enbart redovisas i tabellform kompletterat med slutsatser i text. Det finns även en mall för ”Handlingsplan för åtgärder” som kan användas som komplement till båda varianterna av slutrapport men i synnerhet till en förenklad slutrapport.

12 Grön färg på sidorna i kapitlet

13 Flödesschema för händelseanalys
Flödesschemat ger en översiktlig orientering av metoden. Grön färg i flödesschemat

14 Flödesschema för varje steg
I varje steg anges ansvarig Rubrik Flödesschemat visas i inledningen av varje steg i metodbeskrivningen. Förstorad pil för steget

15 Förändringar av innehållet
Mer beskrivet om intervjuer av personal och patient/närstående Nytt exempel Arbetsgången beskrivs tydligare Kort beskrivningen av Nitha I den nya handboken står mer om hur patienter och närstående ska intervjuas. Arbetsgången för hur man gör beskrivs i punktform inom respektive steg, till exempel som här tabell 12. I handboken ingår också en kort beskrivning av Nitha (nationellt it-stöd för händelseanalys)

16 Officemallar för händelseanalys - att ladda ner
Officemallar för dokument som underlättar analysarbetet finns att ladda ner gratis. Mallar finns för 7 olika dokument. En uppdragsbeskrivning som uppdragsgivaren fyller i när uppdraget lämnas till en analysledare. Det finns en intervjumall som kan användas när personer intervjus inför en händelseanalys. Det finns tre olika mallar som checklistor för att underlätta arbetet, dels en för uppdragsgivaren, en checklista för analysledaren samt en checklista för att kvalitetsgranska faktainnehållet i analysen. Slutrapport är en mer omfattande rapport med traditionell struktur (sammanfattning, bakgrund, resultat och slutsatser etc). Det finns även en mall för ”Handlingsplan för åtgärder” som kan användas för att få en lättare överblick vilka åtgärder som finns föreslagna i analysen samt hur planen för genomförandet ska ske.

17

18

19 Handboken finns att: Beställa i tryck för 220 kr/exemplar från Ladda ner kostnadsfritt från Där finns även mallarna som underlättar analys att ladda ner. På vårdgivarwebben finns mallar som är anpassade efter de dokumentmallar som gäller i RÖ (logga m m).

20 Tack för att ni lyssnade!
Kontakta oss om du har frågor!


Ladda ner ppt "Nyheter i tredje upplagan av Handbok Riskanalys och händelseanalys"

Liknande presentationer


Google-annonser