Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1. 1. Presentation av Tennislyftet 2. 2. Mål 3. 3. Valberedning 4. 4. Styrelsearbete – processinventering 5. 5. Ungdomsstyrelse, framtidens ledare 6. 6.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1. 1. Presentation av Tennislyftet 2. 2. Mål 3. 3. Valberedning 4. 4. Styrelsearbete – processinventering 5. 5. Ungdomsstyrelse, framtidens ledare 6. 6."— Presentationens avskrift:

1 1. 1. Presentation av Tennislyftet 2. 2. Mål 3. 3. Valberedning 4. 4. Styrelsearbete – processinventering 5. 5. Ungdomsstyrelse, framtidens ledare 6. 6. Samarbete i pooler 7. 7. Ekonomiska problemområden 8. 8. Utveckling av Tennisskola 9. 9. Utveckling av Tävlingsspelare (Mål, Hur gör man, Verktyg) 10. 10. Hur behålla elever i Tennisskolan, Play and Stay 11. 11. Kravanalys 12. 12. Utvecklingstrappan 13. 13. Utbildningsläge och behov – inlämnas före 15 april 14. 14. Idrottsklasser och skolprojekt 15. 15. Handbok ”Att söka fondmedel, stipendier och bidrag” 16. 16. Att bygga hall 17. 17. Enkät – inlämnas före 15 april Tennislyftet 2015-09-20 Tennislyftet 1

2 2015-09-20 2 Tennislyftet 1. TENNISLYFTET Utbildning i klubbutveckling - innehåll Utbildning i klubbutveckling - innehåll 3. Arbetsplan för Valberedning Styrelse o funktionärer Tränare 4. Styrelsens huvud- o delprocesser, ansvar och aktiviteter 8. Utveckling av Tennisskola 6. Ungdomsstyrelse, framtidens ledare 14. Idrottsklasser o skolprojekt 5. Samarbete i pooler 15. Handbok ”Att söka fondmedel, stipendier och bidrag 2. Tennis Öst Mål 7. Ekonomiska problem- områden 9. Utveckling av Tävlingsspelare 13. Utbläge och behov. 15 april 10. Hur behålla TS-elever START 12. Utvecklings- trappan 11. Kravanalys MÅL 16. Att bygga hall 1. Ledarskapet Valberedning, styrelse, chefstränare 0. Beskrivning av innehållet 17. Enkät 15 april

3 Valberedningen   Uppgift – samråd med styrelsen under hösten, klargör behoven/kraven   Tidsplan   Intervjuer   Feedback – följ upp Styrelsen   Kompetens, engagemang och tid. ”Liten men tydlig, avgränsad uppgift”   Styrande dokument, arbetsprocesser Klubb, Sport, Tävling   Stöd tränare mfl. Chefstränaren   Heltid: 20-30 tim på bana   Leda och samordna, rekrytera och behålla   Utveckla tävlingsspelare   Utbilda hjälptränare för gemensamma mål, teknik, taktik, fys mm Uppslag 1. Ledarskapet 2015-09-20 3 Tennislyftet

4 Klubbutveckling  Vision och strategi  Mål (utb, medlemsutv, hall- och banutv, adm, ek och styrdokument)  Aktiviteter Sport   Vision och strategi   Mål (1. Elever i TS, 2. Antal licensierade spelare)   Aktiviteter Tävling   Vision och Strategi   Mål (antal deltagare/tävling, spridning, olika kategorier)   Aktiviteter - tävlingskalender Ledning   Vision och strategi   Mål (Operativt fungerande över hela regionen) 2014-2015 Uppslag 2. Tennis Öst Mål och Riktlinjer 2014-2015 2015-09-20 4 Tennislyftet

5   Vilka krav ställs på målformuleringar generellt ?   Hur resonerar klubben i dessa avseenden ? Vilka områden är viktiga ?   På vilket sätt styr styrelsen verksamheten ? Kvantitativa mål   Antal medlemmar   Antal elever i tennisskolan   Antal lic spelare 13-18 år   Antal deltagare i tävlingar   Antal % i vinst i förhållande till omsättningen Kvalitativa mål 2.1 Klubbens mål 2015-09-20 5 Tennislyftet

6 Arbetsplan   Analys av uppgift – lyssna av nuvarande ledamöter mm, inhämta fakta   Införskaffa befattningsbeskrivningar   Tidplan – från val till kommande Årsmöte   Möte med styrelse   Utarbeta rekryteringspolicy   Genomför intervjuer och inhämta kompletterande underlag   Värdera intervjuer i förhållande till befattningsbeskrivningarna   Ev komplettera med nya intervjuer   Utarbeta valberedningens förslag   Informera styrelsen emellanåt   Efter val - följ upp resultatet Uppslag 3. Valberedning 2015-09-20 6 Tennislyftet

7 4.1 Klubb  Valberedning  Styrelse  Ungdomsstyrelse  Ekonomiadministration  Ban- och hallanläggning  Bidrag  Fonder/stipendier  Sponsring  Medlemsvård  Egen utbildning inom resp område Uppslag 4. Utveckla styrelsearbetet gm process- arbete 2015-09-20 7 Tennislyftet

8 4.2 Sport   Tennisskola inomhus, utomhus   Tränar-, domar-, och tävlingsledarutbildning   Utveckling av tränare i det dagliga arbetet   Spelarutveckling, uppföljning av tävlingsspelare   Egen utbildning i teknik, taktik, fysisk träning, mental träning mm   Utvecklingstrappa, kravprofil   Läger, Utbyten, Sommarkurser   Föräldrautbildning   Utbildning av gymnastiklärare   Genomförande av Mini, Midi och Maxi (Play and Stay)   Projekt i skolan   Integrationsprojekt Fortsättning uppslag 4 2015-09-20 8 Tennislyftet

9 4.3 Tävling   Klubbtävlingar   Nationella tävlingar   Utbyten   Serietävlan (Östligan, Östserien)   Övriga (SM, RM, F 12, Pirres Pokal, SEB NG Cup)   Egen utbildning Fortsättning uppslag 4 2015-09-20 9 Tennislyftet

10   Syfte   Vilka klubbar kan vara intresserade ?   Inom vilka områden då det gäller - Klubb – jfr processbeskrivningen - Sport – jfr processbeskrivningen - Tävling – jfr processbeskrivningen   Formulera en överenskommelse Uppslag 5. Samarbete i pooler 2015-09-20 10 Tennislyftet Drivande ? Örebro TK, TK Hobby, SPTK, Åby TK/Norrköpings TK, Linköpings TK/TK SAAB, Mjölby TK, Visby TK

11   Mentor/eldsjäl. Ge beslutsrätt. Sök bidrag   Engagera intresserade tennisungdomar 12-18 år   Gärna 2-3 st/skola och från olika klasser   Utgå från vad ungdomarna själva är intresserade av att utveckla   Bilda arbetsgrupper - utveckla hallen (träningsrum), klubbrum - tjejgrupper i tennisskolan - rekrytering i skolan, hjälptränare (sommarjobb) - sköta kiosken på sommaren (sommarjobb) - festarrangemang   Ge utbildning ”Unga ledare”, Föreningskunskap, Plattformen mm.   Teambuilding som leds av mentor och chefstränare. Uppslag 6. Ungdomsstyrelse/unga ledare 2015-09-20 11 Tennislyftet

12 Ekonomiska mål Ekonomisystem Ekonomistyrning och genomförande  På vilket sätt styr du budgetarbetet mm  Budgetansvar – resultatenheter?  Budgetarbete – hur genomförs det Kvartalsrapporter, analys, åtgärder Årsredovisning, kommande mål mm Uppslag 7 Ekonomiska frågor 2015-09-20 12 Tennislyftet

13 Chefstränarens roll   rekrytera elever   organisera, leda, finansiera, administrera och utveckla tennisskolan   50-65% av tiden på banan (av en heltid)   leda och utveckla hjälptränarna samt tävlingsspelarna Vad behöver han stöd med ?   rekrytering ? Vilka hjälper till ? Med vad ?   projekt med/i skolan   administration Utbildning   kompletterande tränarutbildning – budgetera en skiva/år   ledarskapsutbildning – budgetera en skiva/år Uppslag 8. Utveckling av Tennisskola 2015-09-20 13 Tennislyftet

14 forts uppslag 8 Tennisskolans ekonomi IntäkterKostnader +/- GruppElevAvgiftIntäkt Ban- tim Tim- kost/ bana Ban- kost Trän- kost/ tim Trän- tim Tot trän- kost Total- kost- nad Lör 11-12211000212006510065008001310400169004300 Lör 12-1316100016000521005200700139100143001700 Lör 13-1412140016800521005200700137800130003800 Mån 17-18618001080026100260040013520078003000 2015-09-20 Tennislyftet 14

15 Mål   Kvantitativa. Antal lic 13-18 år/antal elever i TS= x %   Kvalitativa   Övriga mål (Inställning, Samarbetsförmåga, Mognad, Utveckl-potential   inom taktik, teknik, fysik samt mentalt. Utvecklingsplan   Syfte   Allmänna data   Träningens inriktning i tidsperioder/faser   Tävlingar- plan och resultat   Utbildning   Analys – styrka och svagheter.   Sammanfattning – fortsatt inriktning Uppslag 9 Tävlingsverksamhet, mål, hur göra, hur utveckla tävlingsspelare 2015-09-20 15 Tennislyftet

16   Syfte   Spelarens mål på kort och lång sikt   Hur nå dit ? Diskutera a) träning b) Tävling c) Utbildning d) Styrka och svagheter e) Vilket stöd krävs av klubben, tränare, föräldrar och träningskamrater   Vad tycker du som tränare a) Inställning b) samarbetsförmåga c) Mognad d) Utvecklingspotential inom taktik, teknik, fysik och mentalt   Det här kom vi överens om. Vem ansvarar för Vad och När.   Informera berörda   Rulla utvecklingsplanen   Kontrakt/överenskommelse   Information forts uppslag 9 Utvecklingssamtal 2015-09-20 16 Tennislyftet

17   Antal nyrekryterade – antal som slutat ?   När slutar tennisskolelever ?   Varför slutar de ?   Vilka åtgärder vidtar klubben ? Play and Stay I paketet ingår bl.a.   Mini-, midi- och maxitennisbollar   Minitennisnät   Träningstips och pedagogiska hjälpmedel   Trycksaker och presentationsmaterial   Ett endagars seminarium i er region (max 5 deltagare/klubb) Uppslag 10 Behålla elever – Play and Stay 2015-09-20 17 Tennislyftet

18 Uppslag 11 Utvecklingstrappan   Visar SvTF presenterade Utvecklingstrappa Uppslag 12 Kravprofil  Visar SvTF kravprofil Uppslag 11-12 2015-09-20 18 Tennislyftet

19 Ledarutbildning Tävling   Matchskola - klubben   Matchledarutbildning - klubben   Grundkurs för Tävlingsledare - regionen   Förbundsfunktionärkurser (för domare- och tävlingsledare)   Elitfunktionär (domare och tävlingsledare)   Internationell funktionär Tränarutbildning   Plattformen   TGU 1   TGU 2   TGU 3 Uppslag 13 Utbildningsläge och behov 2015-09-20 19 Tennislyftet

20 Uppslag 14. Idrottsklasser, projekt i skolan Idrottsklasser  Högstadie – Tennisprofil  Gymnasium - Tennisprofil  Nationell Idrottsutbildning (NIU) Se olika avtalskonstruktioner Projekt i skolan   Ansökan kommun alt länsidrotten   Friluftsdagar   Särskilda projekt - tennis - tillsammans med andra aktiviteter 2015-09-20 Tennislyftet 20

21 Innehåller en förteckning - fonder - stipendier - bidrag Ändamål Sista ansökningsdag i ordning jan-dec Hänvisningar www, tfn mm Kontakt Uppslag 15. Handbok ”Att söka fondmedel, stipendier och bidrag 2015-09-20 21 Tennislyftet

22 Innehåller  Planering  Kontakter kommun mfl  Finansieringskalkyl  Beslut  Organisation  Byggprocess (genomförande)  Kontroller/besiktning Uppslag 16. Att bygga hall 2015-09-20 22 Tennislyftet

23 Omfattar   1. Klubbutveckling   1.1 Medlemmar   1.2 Ekonomi   1.3 Tennisanläggningarna   2. Sport   2.1 Tennisskola och tränare   3. Tävling   4. Ledning   4.1 Vision   4.2 Möjligheter och hot   4.3 Styrande dokument   4.4 Samarbeten   4.5 Önskemål på stöd från förbundet Uppslag 17 Enkät - inlämnas före 15 april 2015-09-20 23 Tennislyftet

24   Vår styrelse och ansvarsfördelning   Behov av nyrekrytering   Verksamhetsansvarig   Enkät   Utbildning   Spelarutveckling, avgifter, utökning av tjänst   Tävlingar, Masters, Mini, Midi Maxi och IF Tour   Adressregister   Hemsida www.tennisost.se   Övriga frågor Övriga frågor/diskussion 2015-09-20 24 Tennislyftet


Ladda ner ppt "1. 1. Presentation av Tennislyftet 2. 2. Mål 3. 3. Valberedning 4. 4. Styrelsearbete – processinventering 5. 5. Ungdomsstyrelse, framtidens ledare 6. 6."

Liknande presentationer


Google-annonser