Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Tennislyftet Presentation av Tennislyftet Mål Valberedning

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Tennislyftet Presentation av Tennislyftet Mål Valberedning"— Presentationens avskrift:

1 Tennislyftet Presentation av Tennislyftet Mål Valberedning
Styrelsearbete – processinventering Ungdomsstyrelse, framtidens ledare Samarbete i pooler Ekonomiska problemområden Utveckling av Tennisskola Utveckling av Tävlingsspelare (Mål, Hur gör man, Verktyg) Hur behålla elever i Tennisskolan, Play and Stay Kravanalys Utvecklingstrappan Utbildningsläge och behov – inlämnas före 15 april Idrottsklasser och skolprojekt Handbok ”Att söka fondmedel, stipendier och bidrag” Att bygga hall Enkät – inlämnas före 15 april Tennislyftet

2 1. TENNISLYFTET Utbildning i klubbutveckling - innehåll Styrelse o
3. Arbetsplan för Valberedning 7. Ekonomiska problem- områden 4. Styrelsens huvud- o delprocesser, ansvar och aktiviteter 5. Samarbete i pooler 2. Tennis Öst Mål 8. Utveckling av Tennisskola 6. Ungdomsstyrelse, framtidens ledare Styrelse o funktionärer 1 . Ledarskapet Valberedning, styrelse, chefstränare 9. Utveckling av Tävlingsspelare Tränare 15. Handbok ”Att söka fondmedel, stipendier och bidrag 10. Hur behålla TS-elever 0. Beskrivning av innehållet 13. Utbläge och behov. 15 april 17. Enkät 15 april 11. Kravanalys 12. Utvecklings- trappan START 16. Att bygga hall 14. Idrottsklasser o skolprojekt MÅL Tennislyftet

3 Uppslag 1. Ledarskapet Valberedningen Styrelsen Chefstränaren
Uppgift – samråd med styrelsen under hösten, klargör behoven/kraven Tidsplan Intervjuer Feedback – följ upp Styrelsen Kompetens, engagemang och tid. ”Liten men tydlig, avgränsad uppgift” Styrande dokument, arbetsprocesser Klubb, Sport, Tävling Stöd tränare mfl. Chefstränaren Heltid: tim på bana Leda och samordna, rekrytera och behålla Utveckla tävlingsspelare Utbilda hjälptränare för gemensamma mål, teknik, taktik, fys mm Tennislyftet

4 Uppslag 2. Tennis Öst Mål och Riktlinjer 2014-2015
Klubbutveckling Vision och strategi Mål (utb, medlemsutv, hall- och banutv, adm, ek och styrdokument) Aktiviteter Sport Mål (1. Elever i TS, 2. Antal licensierade spelare) Tävling Vision och Strategi Mål (antal deltagare/tävling, spridning, olika kategorier) Aktiviteter - tävlingskalender Ledning Mål (Operativt fungerande över hela regionen) Tennislyftet

5 2.1 Klubbens mål Kvantitativa mål Kvalitativa mål
Vilka krav ställs på målformuleringar generellt ? Hur resonerar klubben i dessa avseenden ? Vilka områden är viktiga ? På vilket sätt styr styrelsen verksamheten ? Kvantitativa mål Antal medlemmar Antal elever i tennisskolan Antal lic spelare år Antal deltagare i tävlingar Antal % i vinst i förhållande till omsättningen Kvalitativa mål Tennislyftet

6 Uppslag 3. Valberedning Arbetsplan
Analys av uppgift – lyssna av nuvarande ledamöter mm, inhämta fakta Införskaffa befattningsbeskrivningar Tidplan – från val till kommande Årsmöte Möte med styrelse Utarbeta rekryteringspolicy Genomför intervjuer och inhämta kompletterande underlag Värdera intervjuer i förhållande till befattningsbeskrivningarna Ev komplettera med nya intervjuer Utarbeta valberedningens förslag Informera styrelsen emellanåt Efter val - följ upp resultatet Tennislyftet

7 Uppslag 4. Utveckla styrelsearbetet gm process-arbete
4.1 Klubb Valberedning Styrelse Ungdomsstyrelse Ekonomiadministration Ban- och hallanläggning Bidrag Fonder/stipendier Sponsring Medlemsvård Egen utbildning inom resp område Tennislyftet

8 Fortsättning uppslag 4 4.2 Sport Tennisskola inomhus, utomhus
Tränar-, domar-, och tävlingsledarutbildning Utveckling av tränare i det dagliga arbetet Spelarutveckling, uppföljning av tävlingsspelare Egen utbildning i teknik, taktik, fysisk träning, mental träning mm Utvecklingstrappa, kravprofil Läger, Utbyten, Sommarkurser Föräldrautbildning Utbildning av gymnastiklärare Genomförande av Mini, Midi och Maxi (Play and Stay) Projekt i skolan Integrationsprojekt Tennislyftet

9 Fortsättning uppslag 4 4.3 Tävling Klubbtävlingar Nationella tävlingar
Utbyten Serietävlan (Östligan, Östserien) Övriga (SM, RM, F 12, Pirres Pokal, SEB NG Cup) Egen utbildning Tennislyftet

10 Uppslag 5. Samarbete i pooler
Syfte Vilka klubbar kan vara intresserade ? Inom vilka områden då det gäller - Klubb – jfr processbeskrivningen - Sport – jfr processbeskrivningen - Tävling – jfr processbeskrivningen Formulera en överenskommelse Drivande ? Örebro TK, TK Hobby, SPTK, Åby TK/Norrköpings TK, Linköpings TK/TK SAAB, Mjölby TK, Visby TK Tennislyftet

11 Uppslag 6. Ungdomsstyrelse/unga ledare
Mentor/eldsjäl. Ge beslutsrätt. Sök bidrag Engagera intresserade tennisungdomar år Gärna 2-3 st/skola och från olika klasser Utgå från vad ungdomarna själva är intresserade av att utveckla Bilda arbetsgrupper - utveckla hallen (träningsrum), klubbrum - tjejgrupper i tennisskolan - rekrytering i skolan, hjälptränare (sommarjobb) - sköta kiosken på sommaren (sommarjobb) - festarrangemang Ge utbildning ”Unga ledare”, Föreningskunskap, Plattformen mm. Teambuilding som leds av mentor och chefstränare. Tennislyftet

12 Uppslag 7 Ekonomiska frågor
Ekonomiska mål Ekonomisystem Ekonomistyrning och genomförande På vilket sätt styr du budgetarbetet mm Budgetansvar – resultatenheter? Budgetarbete – hur genomförs det Kvartalsrapporter, analys, åtgärder Årsredovisning, kommande mål mm Tennislyftet

13 Uppslag 8. Utveckling av Tennisskola
Chefstränarens roll rekrytera elever organisera, leda, finansiera, administrera och utveckla tennisskolan 50-65% av tiden på banan (av en heltid) leda och utveckla hjälptränarna samt tävlingsspelarna Vad behöver han stöd med ? rekrytering ? Vilka hjälper till ? Med vad ? projekt med/i skolan administration Utbildning kompletterande tränarutbildning – budgetera en skiva/år ledarskapsutbildning – budgetera en skiva/år Tennislyftet

14 forts uppslag 8 Tennisskolans ekonomi
Intäkter Kostnader  +/- Grupp Elev Avgift Intäkt Ban-tim Tim-kost/ bana Ban-kost Trän-kost/ tim Trän-tim Tot trän-kost Total-kost-nad Lör 11-12 21 1000 21200 65 100 6500 800 13 10400 16900 4300 12-13 16 16000 52 5200 700 9100 14300 1700 13-14 12 1400 16800 7800 13000 3800 Mån 17-18 6 1800 10800 26 2600 400 3000 Tennislyftet

15 Uppslag 9 Tävlingsverksamhet, mål, hur göra, hur utveckla tävlingsspelare
Kvantitativa. Antal lic år/antal elever i TS= x % Kvalitativa Övriga mål (Inställning, Samarbetsförmåga, Mognad, Utveckl-potential inom taktik, teknik, fysik samt mentalt. Utvecklingsplan Syfte Allmänna data Träningens inriktning i tidsperioder/faser Tävlingar- plan och resultat Utbildning Analys – styrka och svagheter. Sammanfattning – fortsatt inriktning Tennislyftet

16 forts uppslag 9 Utvecklingssamtal
Syfte Spelarens mål på kort och lång sikt Hur nå dit ? Diskutera a) träning b) Tävling c) Utbildning d) Styrka och svagheter e) Vilket stöd krävs av klubben, tränare, föräldrar och träningskamrater Vad tycker du som tränare a) Inställning b) samarbetsförmåga c) Mognad d) Utvecklingspotential inom taktik, teknik, fysik och mentalt Det här kom vi överens om. Vem ansvarar för Vad och När. Informera berörda Rulla utvecklingsplanen Kontrakt/överenskommelse Information Tennislyftet

17 Uppslag 10 Behålla elever – Play and Stay
Antal nyrekryterade – antal som slutat ? När slutar tennisskolelever ? Varför slutar de ? Vilka åtgärder vidtar klubben ? Play and Stay I paketet ingår bl.a. Mini-, midi- och maxitennisbollar Minitennisnät Träningstips och pedagogiska hjälpmedel Trycksaker och presentationsmaterial Ett endagars seminarium i er region (max 5 deltagare/klubb) Tennislyftet

18 Uppslag 11-12 Uppslag 11 Utvecklingstrappan Uppslag 12 Kravprofil
Visar SvTF presenterade Utvecklingstrappa Uppslag 12 Kravprofil Visar SvTF kravprofil Tennislyftet

19 Uppslag 13 Utbildningsläge och behov
Ledarutbildning Tävling Matchskola - klubben Matchledarutbildning - klubben Grundkurs för Tävlingsledare - regionen Förbundsfunktionärkurser (för domare- och tävlingsledare) Elitfunktionär (domare och tävlingsledare) Internationell funktionär Tränarutbildning Plattformen TGU 1 TGU 2 TGU 3 Tennislyftet

20 Uppslag 14. Idrottsklasser, projekt i skolan
Högstadie – Tennisprofil Gymnasium - Tennisprofil Nationell Idrottsutbildning (NIU) Se olika avtalskonstruktioner Projekt i skolan Ansökan kommun alt länsidrotten Friluftsdagar Särskilda projekt - tennis - tillsammans med andra aktiviteter Tennislyftet

21 Uppslag 15. Handbok ”Att söka fondmedel, stipendier och bidrag
Innehåller en förteckning - fonder - stipendier - bidrag Ändamål Sista ansökningsdag i ordning jan-dec Hänvisningar www, tfn mm Kontakt Tennislyftet

22 Uppslag 16. Att bygga hall Innehåller Planering Kontakter kommun mfl
Finansieringskalkyl Beslut Organisation Byggprocess (genomförande) Kontroller/besiktning Tennislyftet

23 Uppslag 17 Enkät - inlämnas före 15 april
Omfattar 1. Klubbutveckling 1.1 Medlemmar 1.2 Ekonomi 1.3 Tennisanläggningarna 2. Sport 2.1 Tennisskola och tränare 3. Tävling 4. Ledning 4.1 Vision 4.2 Möjligheter och hot 4.3 Styrande dokument 4.4 Samarbeten 4.5 Önskemål på stöd från förbundet Tennislyftet

24 Övriga frågor/diskussion
Vår styrelse och ansvarsfördelning Behov av nyrekrytering Verksamhetsansvarig Enkät Utbildning Spelarutveckling, avgifter, utökning av tjänst Tävlingar, Masters, Mini, Midi Maxi och IF Tour Adressregister Hemsida Övriga frågor Tennislyftet


Ladda ner ppt "Tennislyftet Presentation av Tennislyftet Mål Valberedning"

Liknande presentationer


Google-annonser