Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ismer och konstriktningar inom den Moderna konsten

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ismer och konstriktningar inom den Moderna konsten"— Presentationens avskrift:

1 Ismer och konstriktningar inom den Moderna konsten
Din uppgift är: att utifrån alla de olika konstbegreppen (-ismerna) välja ut en som du vill arbeta kring. Kring denna kan du sedan välja att jobba med själva konstriktningen eller enbart en konstnär inom denna riktning. Du skall söka fakta, försöka finna ut vad det är som utpräglar sig (finna kärnan). Man skall t.ex. kunna säga att denna konstnär måste arbeta inom t.ex. expressionismen därför att…. Du skall göra minst en målning där ett av verken inom riktningen/av konstnären presenteras. Format A2.

2 Ismer och konstriktningar inom den Moderna konsten
* Arbetar du med konstriktning skall du även göra en ”egen” målning enligt samma regler som utmärker konstriktningen. Format A2 * Arbetar du med en speciell konstnär skall du göra en parafras bild d.v.s. använda kända element/former från konstnärens bilder/målningar och använda dessa i din egen målning. Format A2

3 Ismer och konstriktningar inom den Moderna konsten
Ditt teoretiska arbete skall lämnas in i form av ett presentationshäfte (vikt A4) (digitalt i pdf format) till din lärare innan du fortsätter med målningarna. Målningarna lämnas när de sedan är klara. Ditt teoriarbete skall vara klart och inlämnat senast fredag vecka 43   24 oktober För att arbetet skall anses klart skall det : 1. Lämnats in ett presentationshäfte 2. Målats av ett konstverk inom konstriktningen/ av konstnären 3. Gjort en egen målning/parafras

4 Ismer och konstriktningar inom den Moderna konsten
ex. på konstnär 1 Realism Courbet, Manet 2 Naturalism Manet 3 Impressionism Monet, Renoir 4 Pointillism Seurat 5 Postimpressionism Cézanne, Gauguin 6 Fauvism Matisse 7 Expressionism Munch, van Gogh 8 Tysk Expressionism Nolde, Kirchner 9 Kubism Picasso, Braque 10 Italiensk Futurism Marinetti 11 Rysk Futurism Malevitj, Kandinsky Konstriktning ex. på konstnär 12 Dada Arp, Duchamp 13 Surrealism Dali, Magritte 14 Fauvism Matisse 15 Abstrakt konst Mondrian 16 Abstrakt expressionism Pollock 17 Op konst Vassareli, Escher 18 Pop konst Warhol 19 Konceptkonst Christo 20 Superrealism 21 Konst från andra världsdelar 22 Svensk konstnär

5 Ismer och konstriktningar inom den Moderna konsten
1. Courbet

6 Ismer och konstriktningar inom den Moderna konsten
2. Manet

7 Ismer och konstriktningar inom den Moderna konsten
3. Monet

8 Ismer och konstriktningar inom den Moderna konsten
4. Seurat

9 Ismer och konstriktningar inom den Moderna konsten
5. Cézanne

10 Ismer och konstriktningar inom den Moderna konsten
6. Matisse

11 Ismer och konstriktningar inom den Moderna konsten
7. Van Gogh

12 Ismer och konstriktningar inom den Moderna konsten
8. Nolde

13 Ismer och konstriktningar inom den Moderna konsten
9. Picasso

14 Ismer och konstriktningar inom den Moderna konsten
10. Marinetti

15 Ismer och konstriktningar inom den Moderna konsten
11. Kandinsky

16 Ismer och konstriktningar inom den Moderna konsten
12. Duchamp

17 Ismer och konstriktningar inom den Moderna konsten
13. Dali

18 Ismer och konstriktningar inom den Moderna konsten
14. Matisse

19 Ismer och konstriktningar inom den Moderna konsten
15. Mondrian

20 Ismer och konstriktningar inom den Moderna konsten
16. Pollock

21 Ismer och konstriktningar inom den Moderna konsten
17. Vassareli

22 Ismer och konstriktningar inom den Moderna konsten
18. Warhol

23 Ismer och konstriktningar inom den Moderna konsten
19. Christo

24 Ismer och konstriktningar inom den Moderna konsten
20. Duane Hanson

25 Ismer och konstriktningar inom den Moderna konsten
21. Rivera

26 Ismer och konstriktningar inom den Moderna konsten
22. Kylberg


Ladda ner ppt "Ismer och konstriktningar inom den Moderna konsten"

Liknande presentationer


Google-annonser