Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Välkommen!. Hur skall jag kunna välja?? Vad händer i 9:an? Vägledningssamtal hos SYV (elev/vårdnadshavare) Gymnasiedagarna mässan 13-15 okt Öppet hus.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Välkommen!. Hur skall jag kunna välja?? Vad händer i 9:an? Vägledningssamtal hos SYV (elev/vårdnadshavare) Gymnasiedagarna mässan 13-15 okt Öppet hus."— Presentationens avskrift:

1 Välkommen!

2 Hur skall jag kunna välja??

3 Vad händer i 9:an? Vägledningssamtal hos SYV (elev/vårdnadshavare) Gymnasiedagarna mässan 13-15 okt Öppet hus på skolorna Klassinformation Katalogen ”Vad skall du välja” Ansökan 15 december-5 februari

4 Lösenord till Indran2.se dec Registrera ansökan 15 dec - 5 feb Sista ansökningsdag 5 feb Preliminärintagning på HT-betyg i april Omvalsperiod mitten av april -1 juni Definitivintagning på VT-betyg 28 juni Reservintagning början av aug- 2 sept Tidplan

5 Nationella program! Sammanlagt 18 program 12 Yrkesförberedande 6 Högskoleförberedande

6 Alternativa utbildningsformer Spetsutbildning – fördjupning IB – Internationell gymnasieutbildning Riksrekryterande utbildningar med egna examensmål t.ex Flygteknik, Marinteknik, Sjöfart, Tågteknik, Yrkesdansarutbildning Idrottsutbildningar

7 Nationells godkänd idrottsutbildning, NIU Ska ha ett samarbete med ett specialistförbund inom gällande idrott Den som vill söka till ett idrottsgymnasium måste kontakta sin förening/förbund Få en särskild ansökningsblankett av föreningen/förbundet samt information om sista ansökningsdag Vissa har sista ansökningsdag redan 15:e oktober

8 Vad skiljer grundskolan från gymnasieskolan? Fler lärare Fler och andra ämnen Nya vänner Större ansvar APL Kurssystem Betygen Fler valmöjligheter Inriktat mot ett yrke eller mot fortsatta studier

9 Yrkesförberedande program: Barn- och fritidsprogrammet Bygg- och anläggningsprogrammet El- och energiprogrammet Fordons- och transportprogrammet Handels- och administrationsprogrammet Hantverksprogrammet Hotell- och turismprogrammet Industritekniska programmet Restaurang- och livsmedelsprogrammet Naturbruksprogrammet VVS- och fastighetsprogrammet Vård- och omsorgsprogrammet + engelska 6 & svenska 2,3 (erbjuds alla elever) = grundläggande behörighet för högskolestudier

10 Högskoleförberedande program: Ekonomiprogrammet Estetiska programmet Humanistiska programmet Samhällsvetenskapsprogrammet Naturvetenskapsprogrammet Teknikprogrammet

11 Programstrukturer Yrkesprogram Gymnasiegemensamma ämnen 600 p Programgemensamma karaktärsämnen 400 p Gymnasiearbete 100 p Individuellt val 200 p Inriktningar minst 300 p Programfördjupning högst 900 p Gymnasiegemensamma ämnen 1100-1250 p Programgemensamma karaktärsämnen 250-450 p Gymnasiearbete 100 p Individuellt val 200 p Inriktningar 300-600 p Programfördjupning 200-400 p Högskoleförberedande program 200p SV 100p ENG för högskole- behörighet

12 IM - Program Preparandutbildning Programinriktat val Yrkesintroduktion Språkintroduktion Individuellt val

13 Behörighet för nationella program Yrkesprogram – totalt 8 ämnen – E i svenska, engelska, matte samt fem övriga ämnen Högskoleförberedande program – totalt 12 ämnen – E i svenska, engelska, matte samt nio övriga ämnen – Ekonomiprogrammet, humanistiska programmet och samhällsvetenskapsprogrammet: E i alla SO-ämnen – Naturvetenskapsprogrammet och teknikprogrammet: E i alla NO-ämnen (ej teknik)

14 Betyg: A = 20p B = 17,5p C = 15p D = 12,5p E = 10p ________________________ F = 0p De 16 eller 17 bästa ämnena räknas VT- betyget avgör Några utbildningar har test/inträdesprov

15 Betyg

16 Två examen Yrkes examen: - 2250 p godkänt av 2500 - Lägst E i Sv1, En5, Ma1 - Lägst E i vissa karaktärsämneskurser - E i gymnasiearbetet. Högskoleförberedande examen: - 2250p godkänt av 2500p - Lägst E i Sv1, 2 och 3, En5 och 6, Ma1 - E i gymnasiearbete

17

18 Antagningspoäng! Antagningspoängen kommer att bero på: – Hur många platser som erbjuds på en viss utbildning – Hur många elever som söker just den utbildningen – Vilka betygspoäng dessa elever har Antagningsstatistik kan ses på indranet.se

19 Ex. på frågor att ställa till gymnasieskolorna Skolans profil: programfördjupning, särskild pedagogik, individuella val, antal elever och personal? Elevhälsa; kurator, sköterska, studie- och yrkesvägledare? Särskilt stöd: specialpedagoger, speciallärare, coacher, mentorer? Schemat: håltimmar, lärarledda lektioner, schemafria dagar? Lokaler: matsal, idrottshall, bibliotek o.s.v.?

20 SEPTOKTNOVFEBJANDECMARSJUNIMAJAPRIL Gymnasieskolorna ”Öppet Hus” HT-betyg Slutbetyg Gymnasiedagarna 7-9 okt Niornas gymnasiedag 22okt 3 febr. Sista dagen för att lägga in valen Definitivt besked! Baserat på VT-betyg! Gäller Preliminärt besked ca 15 okt IDROTT Omvalsperiod OBS! Baseras på HT- betygen! Kommer inte att gälla! Vem är jag? Vad är mina styrkor och intressen? Vad vill jag? Vad behöver jag satsa på? Vägledningssamtal Skaffa information Besöka skolor 1 juni Sista dagen för omval 19dec Första dagen för att lägga in val Föräldrars delaktighet?! Gymnasiemässan Öppet hus Stöd Kritiskt granska

21 Nya tillträdesregler till Högskolan Meritpoäng: Extrapoäng för högre kurser i Matematik, Engelska och moderna språk steg 3-5 Matematik max 1,5 Engelska 1,0 för steg 7 Språk max 1,5 Max 2,5 meritpoäng får läggas till jämförelsetalet Nytt max jämförelsetal blir 22,5 (20,0+2,5) Läs mer på www.skolverket.se och www.hsv.sewww.skolverket.se

22 Webbadresser: www.gymnasieinfo.se www.indra2.se www.grkom.se

23 SYV: Teija Kuusinen Sms/samtal: 0709-311 238 E-post: teija.kuusinen@educ.goteborg.seteija.kuusinen@educ.goteborg.se

24 www.indranet.se FRÅGOR?


Ladda ner ppt "Välkommen!. Hur skall jag kunna välja?? Vad händer i 9:an? Vägledningssamtal hos SYV (elev/vårdnadshavare) Gymnasiedagarna mässan 13-15 okt Öppet hus."

Liknande presentationer


Google-annonser