Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vuxenutbildning MÅLEN FÖR KOMMUNAL VUXENUTBILDNING ÄR ATT VUXNA SKA STÖDJAS OCH STIMULERAS I SITT LÄRANDE. DE SKA GES MÖJLIGHET ATT UTVECKLA SINA KUNSKAPER.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vuxenutbildning MÅLEN FÖR KOMMUNAL VUXENUTBILDNING ÄR ATT VUXNA SKA STÖDJAS OCH STIMULERAS I SITT LÄRANDE. DE SKA GES MÖJLIGHET ATT UTVECKLA SINA KUNSKAPER."— Presentationens avskrift:

1 Vuxenutbildning MÅLEN FÖR KOMMUNAL VUXENUTBILDNING ÄR ATT VUXNA SKA STÖDJAS OCH STIMULERAS I SITT LÄRANDE. DE SKA GES MÖJLIGHET ATT UTVECKLA SINA KUNSKAPER OCH SIN KOMPETENS I SYFTE ATT STÄRKA SIN STÄLLNING I ARBETS- OCH SAMHÄLLSLIVET SAMT ATT FRÄMJA SIN PERSONLIGA UTVECKLING. UTGÅNGSPUNKT FÖR UTBILDNINGEN SKALL VARA DEN ENSKILDES BEHOV OCH FÖRUTSÄTTNINGAR. DE SOM FÅTT MINST UTBILDNING SKALL PRIORITERAS

2 Vuxenutbildning Kommunens skyldighet  Skall erbjudas inom alla utbildningsformer  Särskild utbildning för vuxna, särvux  Svenska för invandrare, sfi  Grundläggande- GRUNDVUX  Gymnasial utbildning

3 Vuxenutbildning på gymnasial nivå  Rättighet för elever med yrkesexamen som saknar grundläggande behörighet till högskolan  Kommunen ska sträva efter att erbjuda utbildningar som svarar mot efterfrågan och behov  Gymnasial utbildning består av:  Allmänna kurser  Yrkesutbildningar

4 Vuxenutbildning Behörighet  Andra kalenderhalvåret han/hon fyller 20 år  Bosatt i kommunen  Ha förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen  Sakna kunskaper som utbildningen syftar att ge  Om det är fler sökande än utbildningsplatser skall den med minst utbildning ges företräde.

5 Våren 2015  Antal sökande totalt till januari 2015: 149 st.  Antal sökande i 3 terminers: 46 st. varav 12 m & 34 k  4 terminers: 28 st. varav 5 m & 23 k  Antal reserver totalt jan 2015: 75 st.  i 3 terminers: 75 st. varav 20 m & 55 k  I 4 terminers : 0

6 Upplägget förut och fram till 20150531  Förkunskapskravet för att gå tre terminer är godkänd i svenska eller svenska som andra språk på grundläggande nivå som motsvarar grundskolans årskurs 9  Förkunskapskravet för att gå fyra terminer är godkänd på D-nivå SFI som motsvarar den lägre delen av grundskolan i svenska upp till årskurs 6. Utbildningen är upplagd på fyra terminer och sker då i lugnare takt och med utökat stöd i svenska under termin 1-3  Utbildningen innehåller grundkurser och valbara kurser på totalt 1500 poäng.  Sista terminen, utgångarna, slås tre-terminers och fyra-terminers ihop och blir en grupp.

7 Hösten 2015  Förkunskapskravet godkänd i svenska eller svenska som andra språk på grundläggande nivå som motsvarar grundskolans årskurs 9 kommer att tillämpas för hela utbildningen oavsett spår.  Utbildningens längd kommer att ha ett spann mellan tre till fyra terminer beroende på elevens förutsättning.

8 Snabb spår  Förberedelse för ett snabb spår med start tidigast i sept.  Ubildningslängd kommer att variera beroende på elevens kunskaper i ämnet men max 40 veckor.  Utbildningen utgår från ett nätbaserat förhållningssätt ( Flerform) som är interaktivt.  Eleven ska ha förutsättningar att tillgodogöra sig innehållet i kurserna utan särskilt stöd  Validering är en naturlig del av utbildningen


Ladda ner ppt "Vuxenutbildning MÅLEN FÖR KOMMUNAL VUXENUTBILDNING ÄR ATT VUXNA SKA STÖDJAS OCH STIMULERAS I SITT LÄRANDE. DE SKA GES MÖJLIGHET ATT UTVECKLA SINA KUNSKAPER."

Liknande presentationer


Google-annonser