Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Delegationsutbildning 2014

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Delegationsutbildning 2014"— Presentationens avskrift:

1 Delegationsutbildning 2014
Monica Gillberg Monica Floberg

2 Dagens upplägg Hygien Läkemedel och äldre Delegering
Avvikelsehantering SBAR Linda ben Blodtryck Handhavande vid dödsfall

3 Hygien Hel hud Kortklippta naglar/omålade
Kortärmat/tvättas i 60 grader Smyckes fri Långt hår uppsatt Skyddsutrustning: Handskar/förkläden/tossor hos vårdtagaren( engångs)

4 Läkemedel på äldreboende
Läkemedel/person Årtal ???

5 Etik och läkemedel Lyssna på vårdtagaren Låt vårdtagaren vara delaktig
Visa respekt för vårdtagaren Var professionell i mötet med vårdtagaren

6 Etiska grundprinciper
Godhet Människovärde Självbestämmande Rättvisa

7 Etik vid överlämnande av läkemedel
Vad som ges Varför det ges Effekter och biverkningar

8 Åldrandet och läkemedel
När är man gammal? Vad påverkar? Arvsanlag Yttre påverkan, kost, motion, droger, rökning, miljö, skador, sjukdomar m m Psykosocialt, stress hemma och på arbetet, ensamhet, umgänge, hobby m m Åldrandet i de inre organen tar fart från 75 år och ökar då riskerna med läkemedel

9 Farmakologi, allmänt äldre
Har svårare att ta hand om läkemedel i kroppen, genom sämre Upptag av läkemedel i magsäck eller tarm Omvandling av läkemedel i levern Fördelning av läkemedel ut i kroppen (vattenlöslig, fettlöslig) Utsöndring av läkemedel via njurarna!

10 Farmakologi, allmänt äldre
Ökad känslighet i hjärnan Trötthet, förvirring, avtrubbning, svårigheter med ADL Ökad känslighet i blodtrycksregleringen Yrsel, svimning, trötthet, fall, frakturer Ökad känslighet i magsäck och tarm Lättare magsår Lättare förstoppning Svårare att svälja, risk för sår i matstrupen

11 Risker för äldre med läkemedel
Får lättare biverkningar och för mycket läkemedel, trots ”normala” doser Har fler kroniska sjukdomar som kan göra att vissa läkemedel ger ökade besvär Får många läkemedel som kan påverka varandra (öka, minska, förändra effekten)(polyfarmaci) Är känsligare för läkemedel som verkar på hjärnan (förvirrade, trötta, ledsna) Blir lättare yra, faller, frakturer (bensköra)

12 Vad är olämpliga läkemedel?
Bestäms av arbetsgrupp på Socialstyrelsen och är gemensamma för hela landet. Användning av sådana läkemedel leder i hög grad till biverkningar. Nyttan av behandlingen skall vägas mot riskerna och medicineringen skall hela tiden omprövas.

13 Olämpliga läkemedel till äldre
Långverkande lugnande medel och sömnmedel Ex Stesolid, Oxascand, Läkemedel som sänker intellektuella förmågor Ex Detrusitol (mot urinträngningar), Nozinan (sömn), Atarax (klåda), Propavan (sömn), Lergigan (oro, illamående) m fl. Läkemedel mot psykos Ex Haldol, Buronil, Nozinan, Risperdal m fl.

14 Olämpliga doser Läkemedel för depression, sömn och psykotiska tillstånd skall inte ges i för höga doser till äldre Högre doser ger mer biverkningar än önskad effekt hos äldre

15 Läkemedelsgenomgång Diskussion i team, läkare, sjuksköterska apotekare, baspersonal, kontaktperson Läkemedelsrelaterade problem, biverkningar, intag, indikation, lämpligt? Åtgärder: Sätta ut, byta, minska, öka, ersätta, annan behandlingsmetod, sätta in nya ibland Utvärdera: effekt leder till bättre kvalitet, bättre omsorg, vårdtagaren skall må bra

16 Läkemedelsformer Läkemedelsformer - administrationssätt

17 Läkemedel som tas genom munnen
Tabletter Tas med vatten (vid sväljsvårigheter används något trögflytande) Depottablett Långtidsverkande Enterotablett Upplöses i tarmen Läkemedels om tas genom munnen, tabletter 1

18 Läkemedel som tas genom munnen
Lösliga Löses i lite vatten Brustablett Löses i minst ett halvt glas vatten Munlösliga Löses direkt i munnen utan vatten Resoribletter Läggs under tungan eller överläpp, effekt efter ett par minuter Sugtabletter Lokal effekt eller i hela kroppen, långsam upplösning Tuggtabletter Tuggas och sväljs ner, ger snabbare effekt

19 Läkemedel som tas genom munnen
Tuggummi Lokal verkan eller effekt i hela kroppen Kapslar Sväljs med minst ett halvt glas dryck, bör oftast sväljas hela Pulver, granulat Rörs ut i vätska eller strös över mat. Viktigt med extra vatten! T ex: Bulkmedel mot trög mage Vätska Lösningar (mixturer), suspensioner och emulsioner Droppar

20 Läkemedel som man andas in
Inhalationspulver Olika inhalationsformer Fuktkänsligt – aldrig andas ut genom inhalatorn Inhalationsvätskor Speciella inhalationshjälpmedel Inhalationsspray Inhalationstekniken viktig liksom att skölja munnen efteråt! Läkemedel som man andas in, inhalationspulver, inhalationsvätskor

21 Läkemedel som man tar genom näsan
Nässpray och näsdroppar Tas upp av slemhinnorna Flerdosflaska kastas efter avslutad behandling Dospump – använd ej i liggande ställning Nasalpulver Kort, kraftig inandning – hjälp av apparat Fuktkänsligt – ej utandning i apparat Läkemedel som man tar genom näsan, nässpray och näsdroppar, nasalpulver

22 Läkemedel för ögonen Ögondroppar Läs anvisningarna Mer en sort
Vänta 10 minuter mellan sorterna för att få effekt av varje läkemedel Droppar före salva Förvaring En del i rumstemperatur, en del i kylskåp Öppnad förpackning i rumstemperatur Hållbarhet Öppnad flaska högst 1 månad Vissa kortare hållbarhet t ex utan konserveringsmedel högst 1 vecka

23 Läkemedel för ögonen Ögonsalva Läs anvisningarna Applicering
Droppar före salva Ögonsalva läggs innanför det nedre ögonlocket Förvaring En del i rumstemperatur, en del i kylskåp Öppnad förpackning i rumstemperatur Hållbarhet Öppnad förpackning högst 1 månad Vissa kortare hållbarhet t ex utan konserveringsmedel högst 1 vecka

24 Läkemedel som man för in i ändtarmen
Lokal effekt eller verkan i hela koppen Suppositorier (stolpiller) Doppas i ljummet vatten Förs in med raka sidan först Vid hemorrojder ev rundade sidan först, just innanför ändtarmsöppningen Rektalsalva Strykes på ändtarmsöppningen eller förs in i ändtarmen Rektalvätskor (klysma eller lavemang) För in hela pipen, tryck ihop behållaren, töm helt och dra ut. Sängläge en stund Läkemedels som man för in i ändtarmen, suppositorier, rektalsalva, rektalvätskor

25 Läkemedel som man för in i slidan
Lokal effekt. Läs anvisningarna! Vaginalkräm och vaginalgel förs in med applikator Vagitorier förs in så långt som möjligt i slidan handskar, ev applikator Vaginaltabletter (östrogen) förs in med applikator Skydda gärna kläderna! Läkemedel som man för in i slidan, vaginalkräm och vaginalgel, vagitorier, vaginaltabletter

26 Läkemedel för öronen Vid både droppar och salva – ge dropparna först Örondroppar Ges i liggande sidoläge, hålls kvar i 5 minuter efteråt, dra örat uppåt och bakåt Öronsalva Salva på öronpinne, stryks ut i yttre hörselgången Ges i liggande sidoläge, dra örat uppåt och bakåt Förvaring En del i rumstemperatur och en del svalt eller i kylskåp. Bör ha rumstemperatur innan de används. Hållbarhet: Örondroppar och öronsalva har olika hållbarhetstider. Läs bruksanvisningen Läkemedel för öronen, örondroppar, öronsalva

27 Läkemedel för huden Läs anvisningarna! Kräm och salva Stryks på tunt Salva på torra skador Kräm på fuktiga skador Lösningar och schampo Lösningar på stora ytor Schampo för behandling av mjäll och löss Puder Svalkar och skyddar Aldrig med kräm eller salva Läkemedel för huden, kräm och salva, lösningar och schampoo, puder

28 Läkemedel som tas upp genom huden
Depåplåster/Depotplåster Läs bruksanvisningen! Fästs på huden Avger det verksamma ämnet under en viss tid. Tränger genom huden och tas upp av blodet Bl a rökavvänjning, hormonbehandling, kärlkramp och smärtlindring En del byts varje dag, andra t ex var 3:e eller var 7:e dag. Läs ordinationen! Fästs på olika ställen på kroppen. Ej samma hudparti två gånger i rad En del får inte delas Läkemedel som tas upp genom huden, depåplåster

29 Läkemedel som tas upp genom huden
Många faktorer kan påverka behandlingen, t ex andra läkemedel, feber, kyla, fukt, hårväxt m m Vad gör man om plåstret lossnar? Destruktion lämnas till Apoteket

30 Läkemedel som injiceras
Insulin Måltidsinsulin, basinsulin, mixinsulin Ges som subkutan injektion, injektionstekniken viktig - Magen - Skinkans övre yttre del - Låret Förvaras mörkt och kallt, tål rumstemperatur 4 – 6 veckor beroende på sort. Insulin

31 Mediciner vid behov Vanliga krämpor - egenvård Förstoppning Hosta
Hudbesvär Kärlkramp Oro/ångest Smärtor Sömn

32 Förstoppning/obstipation
Steg 1: mer vätska och fibrer Steg 2: bulkmedel Steg 3: stimulera tarmrörelser Steg 4: Movicol, Laktulos, rektalt klysma, klyx

33 Hosta Riklig vätska Slemlösande Hostdämpande

34 Hudbesvär Torr hud Klåda Förebygga eksem och klåda, mjukgörande
Svampinfektion Krämer och salvor

35 Kärlkramp Förebygga anfall Tablett under tungan Spray under tungan

36 Lugnande Alternativ till läkemedel Lämpliga Olämpliga Risker

37 Sömn Alternativ till läkemedel Lämpliga Olämpliga Risker

38 Smärta Svaga medel Starka medel Vid behov Antiinflammatoriska Risker
Alternativ behandling Komplementär behandling

39 Läkemedel och kost/måltid
Börja måltiden med dryck Mat i en torr mun smakar ingenting! Observera att vissa läkemedel inte ska tas i samband med måltid

40 Arbetsuppgifter inom läkemedelshantering
Kräver Gott omdöme, goda kunskaper och noggrannhet för att upprätthålla god patientsäkerhet och god kvalitet HSL, Patientsäkerhetslagen, Föreskrifter och allmänna råd om läkemedelshantering

41 Delegering av läkemedelshantering till undersköterska eller motsvarande Verksamhetschefen/MAS beslutar om och vad Legitimerad sjuksköterska delegerar

42 Delegering Ska vara personlig, skriftlig och tidsbegränsad (högst ett år) Arbetsuppgiften ska vara klart definierad (förklarad) Ska omprövas vid behov och kan återkallas

43 Den som delegerar Ska vara legitimerad och ha formell och reell kompetens för uppgiften Ska förvissa sig om att uppgiftsmottagaren på ett fullt tillfredsställande, både teoretiskt och praktiskt, sätt kan utföra uppgiften

44 Den som mottar en delegering
Ska informera om sin förmåga att klara uppgiften Har ansvar för hur uppgiften utförs En delegering kan inte påtvingas

45 Lex Maria Hälso- och sjukvårdspersonalen rapporterar till vårdgivaren
Vårdgivaren utreder, vidtar åtgärder och anmäler Enskilda, anhöriga och allmänheten kan inte göra en lex Maria-anmälan till In­spektionen för vård och omsorg. Information om hur man kan klaga på hälso- och sjukvården finns på Inspektionen för vård och omsorgs webbplats. (http://www.socialstyrelsen.se/lexmaria)

46 Lex Sarah Anställda ska rapportera missförhållanden och påtagliga risker för missförhållanden till den som bedriver verksamheten. Den som bedriver verksamheten skall utreda, avhjälpa och anmäla Verksamhetsansvarig som tar emot en rapport om ett missförhållande måste anmäla det till Inspektionen för vård och omsorg. Enskilda, anhöriga och allmänheten kan inte göra en lex Sarah-anmälan

47 Avvikelserapportering
Avvikelse - En negativ händelse och tillbud som medfört eller skulle ha kunnat medföra skada för en patient Syfte - Dra lärdom av händelsen och förhindra upprepning Rapportera till arbetsledningen.

48 SBAR- akut situation S B A R Situation
Vad är problemet/anledning till kontakt? Ange Eget namn, titel, enhet. Patientens namn personnummer Jag kontaktar dig för att B Bakgrund Kortfattat och relevant sjukhistoria för att skapa en gemensam helhetsbild av patientens tillstånd fram tills nu Information om Tidigare och nuvarande sjukdomar av betydelse. Kort rapport av aktuelle problem och behandlingar tills nu. Eventuell allergi eller smittorisk A Aktuellt tillstånd Status Rapportera Luftväg, andning, puls, blodtryck, andningsfrekvens Smärta, orienterad till tid/rum/person temperatur, hud, färg, buk, urinproblem, yttre skador R Rekommenderade Åtgärder, Tidsram. …Därför föreslår jag:

49 Klinisk Blick: Vad skall jag titta efter
Andning: Andningsmönster/frekvens Hud: färg, varm/kall, fuktig/torr Cirkulation: blodtryck, puls, temp Vakenhet: Vaken/svarar på tilltal, trött, ej kontaktbar Vad är din iakttagelse utifrån din kännedom om vårdtagaren

50 Läkemedel vid akuta besvär
T. Betapred Ges vid allergisk reaktion, akuta andningsbesvär ex astmatiker. Ges enl ordination på signeringslista, ges i lite vatten pga ev. sväljningsproblematik i samband med andningsbesvär. Nitroglycerinspray Ges under tungan eller i kindslemhinnan. Se till att personen sitter eller ligger pga blodtrycksfall K. Diazepam Glöm ej hålla klysman ihoptryckt när du avlägsnar den!

51 Akut sjuk -Lämna aldrig vårdtagaren!
Be en kollega kontakta sjuksköterska, läkare eller ambulans Stanna kvar för överrapportering och lämna först när sjuksköterska, läkare eller ambulanspersonal känner att det är ok! För Du sitter inne med specifik kunskap om vårdtagaren Du utgör stöd och trygghet för vårdtagaren

52 DIAGNOSER FÖR ATT LINDA BEN
Orsaken till bensåret ska alltid fastställas av läkare eftersom diagnosen styr den fortsatta behandlingen. Svårläkta sår på benen kan ha en rad olika orsaker. Vanligast är venös insufficiens, men såren kan också bland annat bero på arteriell cirkulationsstörning, vaskulit ( Blodkärlssjukdom) och diabetes. Det viktigaste med behandlingen är att motverka ödem genom kompressionsbandagering av benet.

53 Venös insufficiens Venös insufficiens är den vanligaste orsaken till bensår. Kan orsakas av djup trombos eller svaghet i klaffsystemet i underbenets ytliga vener, oftast i de så kallade perforantvenerna. Första tecknet på venös insufficiens är: underbensvullnad (minskar vid högläge) underbenseksem, ffa kring ankeln, förorsakas av den venösa stasen/vävnadsödemet (staseksem), kan också vara en tidig markör.

54 Arteriell insufficiens
Sår som beror på förträngning av benets artärer :är oftast smärtsamma, smärtan ökar vid högläge och lindras av att benet sänks. Välj alltid en kortsträcksbinda när lindning har ordinerats för ett ben med nedsatt arteriell cirkulation

55 Kompressionsbehandling av venösa bensår
Kompressionsbehandling utgör grunden för behandlingen av venösa sår. Den venösa hypertensionen( Höga blodtrycket) motverkas, venöst återflöde och cirkulationen förbättras samt ödemet i vävnaden minskas.

56 Linda Ben Vid kompressionsbehandling använder man sig av två bindor, en 8 cm bred och en 10 cm bred, välj lågelastiska bindor

57 Polstring Polstring med vadd förbättrar kompressions effekten genom att trycket utjämnas vadden lindas på ifrån tåbasen upp till knät med cirkulärturer. Polstring kan även användas som skydd för ömtåliga eller smärtsamma områden.

58 Foten hålls i 90o vinkel. Starta
lindningen från insidan av foten över tåbaserna och utåt.

59 En tur ska täcka hälen. Linda därefter
runt ankeln och täck överdelen av hälen. Linda åter runt ankeln och ned under foten och hälen, därefter upp runt ankeln igen.

60 Vid ankeln lindas 3-4 cirkulärturer för att därefter göra en
uppåtstigande tur över vaden. Lindningen avslutas med en löst cirkulär tur 2 cm under knävecket.

61 Binda nr 2 är 10 cm bred. Starta ifrån ankeln med åtta turer (upp- och nedåtgående turer)
och en 50 % överlappning. Avsluta 2 cm under knävecket. .

62 BLODTRYCKS MÄTNING

63 Systoliskt blodtryck Det systoliska blodtrycket är det högsta trycket i de centrala kärlen när blodet pumpats ut från den vänstra hjärthalvan.

64 Diastoliskt Blodtryck
När hjärtat vilar, mellan varje hjärtsammandragning, är trycket i kärlen som lägst och det benämns det diastoliska blodtrycket.

65 Vid liggande blodtrycksmätning ska armen komma i hjärthöjd, använd en kudde Armen skall ligga i hjärtnivå för att vi skall få rätt blodtrycksvärde Handflatan ska vara vänd uppåt. Blodtrycket påverkas av rökning, snus och kaffe

66 Vid sittande blodtrycksmätning ska armen placeras i ett armstöd/Kudde så att armen kommer i rätt läge, Handflatan vänds uppåt. Var noga med att armens läge möjliggör att a.brachialis kan palperas och lätt avlyssnas med stetoskopet

67 Kroppsställning och vila
Patienten vilar tyst i minst 5 minuter. Tystnad även under mätningen. Benen ska inte vara korsade varken vid sittande eller liggande blodtryck Fötterna ska vara stadigt i golvet och ryggen mot bra ryggstöd vid sittande Armen ska vara avslappnad och handflatan uppåt. Armen ska vara i hjärthöjd med hjälp av nivåkudde om patienten ligger ned  Vid blodtrycksmätning i sittande ska det finnas armstöd/ kudde och armen ska placeras i höjd med hjärtat Mät alltid i samma arm (höger)

68 Högt Blodtryck Symtom Många som har ett högt blodtryck känner ingenting alls. Man kan få lindriga symtom som lätt huvudvärk och trötthet. Vid riktigt höga blodtryck kan man få symtom som trötthet, illamående, svår huvudvärk och andnöd (Det är ett livshotande tillstånd som är ovanligt)

69 Behandling högt Blodtryck
Om man har en lätt blodtrycksförhöjning kan det räcka med att ändra livsstil. Blodtrycket påverkas av vikten. Många blir alltså hjälpta av att gå ner i vikt. Regelbunden motion har också visat sig sänka trycket, även utan samtidig viktminskning.

70 Palliativ vård Kontakta alltid anhöriga vid sjukdom eller försämring för att de skall känna sig delaktiga och kunna närvara vid livets slut

71 Vid dödsfall Kontakta ansvarig sjuksköterska
Läkare konstaterar dödsfall. Sjuksköterska kan få delegation på att konstatera dödsfall Den avlidne skall omhändertas med respekt och hänsyn till personliga önskemål om det finns Erbjud närstående att vara med vid iordningsställande av den döde

72 Dödsfall i hemmet ej inskrivna i Hemsjukvården
Kontakta vårdcentralen Sjuksköterska i hemsjukvården får enligt lag inte ta hand om eller gå in till patienter som tillhör annan vårdgivare. 1177 och vårdcentralen kan ge sjuksköterskor uppdrag/tillåtelse att vårda eller omhänderta ej inskriven patient.

73 Värdigt omhändertagande
Vad innebär ett värdigt omhändertagande för dig? Hur vill du att det skall vara? Ser det olika ut i kommunen? Hur tar du hand om närstående? Dödsfall i eget boende, vad gör du då?

74 Bra länkar www.vardhandboken.se www.1177.se www.läkemedelsboken.se
(Respekt och hänsyn – olika trossamfunds syn på ceremonier kring dödsfallet)


Ladda ner ppt "Delegationsutbildning 2014"

Liknande presentationer


Google-annonser