Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Bruksanvisning: Fyll i blanketten på basis av Guide för skolans mobilitetsplan. Fyll i åtminstone dior med röd triangel. Ersätt text eller komplettera.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Bruksanvisning: Fyll i blanketten på basis av Guide för skolans mobilitetsplan. Fyll i åtminstone dior med röd triangel. Ersätt text eller komplettera."— Presentationens avskrift:

1 Bruksanvisning: Fyll i blanketten på basis av Guide för skolans mobilitetsplan. Fyll i åtminstone dior med röd triangel. Ersätt text eller komplettera satserna med skolans egen text. Om du vill, kan du tillägga nya dior, egna bilder och texter. Radera slutligen denna anvisningssida. Den färdiga blanketten är den slutgiltiga mobilitetsplanen för er skola. HRT beviljar områdets läroanstalter Med god skolväg går man långt-märket för en färdig mobilitetsplan. Materialbeställningar och kontakt: Mer information: version: 6/2015_högstadium

2 Mobilitetsplan för vår skola Med god skolväg går man långt
Fyll i skolans namn Planens inlednings- och avslutningsdatum

3 Vad vill vi förbättra? Problem: Preliminär målsättning:

4 Insatsgruppen Huvudskrivare: Andra ansvarspersoner: Regler:

5 Blankett 1 (läroanstaltens resvaneundersökning) Hurdan är vår läroanstalt och dess omgivning?
Är läroanstalten högstadium, gymnasium eller yrkesläroverk? Vilken enhet eller linje planen gäller? I hurdan plats ligger ligger läroanstalten? i stadskärnan / i höghusområde / i småhusområde / i glest småhusområde Hur många elever, lärare och annan personal finns det i läroanstalten/enheten? Hur många våningskvadratmeter finns det i skolbyggnaden? Vad är arealen för hela läroanstaltens område?

6 Blankett 1 (läroanstaltens resvaneundersökning) Hurdan är vår läroanstalt och dess omgivning?
Följer läroanstalten programmet för hållbar utveckling? Finns det i läroanstalten trafiksäkerhetsplan eller inskriven trafikpolitik (t.ex. elevernas eventuella cyklingsbegränsningar)? Finns det en cykelklubb i läroanstalten? Vilka andra än elever och lärare använder läroanstalten? Finns det kvälls- eller veckoslutsaktiviteter i läroanstalten? Kommer det att bli renoveringar i läroanstalten inom den närmaste framtiden? Om ja, hur har olika färdsättens behov beaktats i renoveringsplanen?

7 Blankett 1 (läroanstaltens resvaneundersökning) Hurdan är vår läroanstalt och dess omgivning?
Hur många parkeringsplatser finns det för bilar: för mopeder/skotrar: för cyklar: Är parkeringsplatserna för bilar avgiftsfria? ja / nej Hur länge kan man bevara sitt fordon i parkeringsplatserna? Ligger cykelställen under skyddstak? Är cykelställen utrustade med ramlåsningsmöjligheten?

8 Blankett 1 (läroanstaltens resvaneundersökning) Hurdan är vår läroanstalt och dess omgivning?
Hur många duschar finns det i läroanstalten? Kan alla använda dem? Hur har man organiserat torkning av svettiga kläder och förvaring av utrustning? Var kan man lämna sin cykelhjälm? Finns det kollektivtrafikens tidtabeller till påseende i läroanstalten? Finns det i läroanstalten cyklar till låns eller tjänstecyklar för studerande och personalen?

9 Blankett 2 (läroanstaltens resvaneundersökning) Hur kommer och går man till läroanstalten?
Hur många studerande har HRT:s resekort? Hur många har period laddad på sitt kort? Eller värde? Hur många studerande har andra kollektivtrafikens serie- eller periodbiljetter? Hur många lärare eller annan personal använder personalbiljettförmån? Har studerande eller personalen behovet att resa mellan olika campus eller enheter under dagen? Hur gör man dessa resor? Finns det möjligheter för distansstudier?

10 Blankett 2 (läroanstaltens resvaneundersökning) Hur kommer och går man till läroanstalten?
Finns det en samåkningsring i läroanstalten? Deltar läroanstalten i Cykelveckan, Trafikantveckan eller Energisparveckan genom att arrangera ett jippo eller en kampanj? Arrangeras det motionskampanjer eller -tävlingar bland studerande, såsom deltagande i Kilometertävlingen? Hur åker man till utfärder? Hur åker man till praktisk arbetslivsorientering?

11 Blankett 2 (läroanstaltens resvaneundersökning) Hur kommer och går man till läroanstalten?
Med vilket fordon och genom vilken väg kommer postutdelaren till läroanstalten? Med vilket fordon och genom vilken väg kommer maten till köket? Kan transporterna orsaka fara för studerande? Hur långt är det till den närmaste kollektivtrafikens hållplats eller station? Hur lång är den genomsnittliga skolvägen? Om ni utförde kartuppgiften (uppgift 3.2), bifoga den (eller en sammanställning av flera) i denna blankett.

12 Farliga platser Skriv här observationer av farliga platser i läroanstaltens omgivning. Skriv här hurdana farliga situationer eller farliga platser möter elever som har en längre skolväg.

13 Färdsättsfördelning %-antal
Gång Cykling Moped / skoter / mopedbil Bil Kollektiv-trafik Taxi 1:a under-sökningen dd.mm.åååå %-antal 2:a under-sökningen Vilka grupper eller klasser undersökningen gällde och hur många svar fick man? Hurdant var vädret under undersökningen? Hände något annat speciellt under undersökningsdagen, såsom en temadag eller strejk i kollektivtrafiken? Hurdana slutsatser kan man dra från resultat?

14 Drivfjädrar och begränsningar
Färdsätt Drivfjädrar Begränsningar Gång Cykling Bil Kollektivtrafik Taxi Styr drivfjädrar och begränsningar resorna i mer hållbar riktning? Uppmuntras eller begränsas skolvägsmotion? Ska drivfjädrar och begränsningar ändras för att uppnå era målsättningar?

15 Precisering av målsättningar
Problem som kom fram i undersökningen: Preciserad målsättning:

16 Åtgärdsplan Åtgärd Närmare beskrivning Ansvars-person(er) Tidtabell
Läge P = planerad G = genomfört

17 Marknadsföringsplan Målgrupp Huvudbudskap Metoder / kanaler
Kommunikationens målsättning Målgrupp (till vem) Huvudbudskap Metoder / kanaler Tidtabell

18 Uppföljning och vidareutveckling av planen
Varför lyckades eller misslyckades genomförandet? Vad i planen var mest utmanande att genomföra? Hur gick samarbetet med olika kretsar? Vad kunde ha gjorts annorlunda? När inleds planeringen av en ny mobilitetsplan / uppdateringen av mobilitetsplanen? Vad är den inledande målsättningen för den?

19 Mobilitetsplan godkänns med underteckningar
Plats och tid: ___________________________________________________________ Skolans rektor: __________________________________________________________ Namnförtydligande: Ansvarsperson för skolans mobilitetsplanarbete:_____________________________________________________ Kommunens representant: ________________________________________________ HRT:s representant: _____________________________________________________

20 Bilaga: Färdsättsenkät eller observationsundersökning
Klass, grupp eller motsvarande: Datum: Färdsätt: Gång Cykling Moped / skoter / mopedbil Bil Kollektiv-trafik Taxi Antalet: Görs t.ex. som räck upp handen-undersökning i klasser. Hur många personer använde detta färdsätt på väg till läroanstalten i dag? Ange färdsättet enligt det huvudsakliga färdsättet, dvs. det färdsätt som användes för den längsta sträckan.


Ladda ner ppt "Bruksanvisning: Fyll i blanketten på basis av Guide för skolans mobilitetsplan. Fyll i åtminstone dior med röd triangel. Ersätt text eller komplettera."

Liknande presentationer


Google-annonser