Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ramverk stabsarbete. Stabschef Operativ ledning Samordning/samverkan Läges- & Analysfunktion Analysfunktion Lägesfunktion Dokumentations- & diariefunktion.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ramverk stabsarbete. Stabschef Operativ ledning Samordning/samverkan Läges- & Analysfunktion Analysfunktion Lägesfunktion Dokumentations- & diariefunktion."— Presentationens avskrift:

1 Ramverk stabsarbete

2 Stabschef Operativ ledning Samordning/samverkan Läges- & Analysfunktion Analysfunktion Lägesfunktion Dokumentations- & diariefunktion Informationsfunktion Upplysningscentral Sambandsfunktion Servicefunktion

3 Stabschefens roll  Leder, samordnar och planerar arbetet i staben  Svarar för stabens kontakter med ledning/beslutande  Leder stabsorienteringar  Bedömer behov av ledningsgenomgångar och ansvarar för föredragningen vid dessa  Föredelar ärenden mellan stabens funktionen  Fastställer bedömmande- och arbetsgrupper  Upprättar stabsarbetsplan  Har ansvaret för stabens uthållighet och bemanning  Fullgör uppgifter i övrigt enligt särskild delegation  m.m.

4 Stabsarbetsplan Omfattning och innehåll varierar givetvis beroende på händelse. A. Bedöm läget Hur länge kan nuvarande personal lösa sina uppgifter? När kan ytterligare personal sättas in? B. Klarlägg arbetssituationen Vilka arbetsuppgifter är de aktuella och vilka kan förutses? Hur mycket stabspersonal är tillgänglig? Hur är stabspersonalens ”kondition”? (Behov av vila?) C. Förteckning över aktuella och förutsedda arbetsuppgifter, t.ex: Förberedelser för och genomförande av stabsorientering. Inhämtning och bearbetning av underlag för bedömande och beslut. Föredragningar. Samverkan med andra organisationer / myndigheter. Förberedelser för och genomförande av presskonferens. EXEMPEL

5 Fördelning, prioritering och ”tidsättning” av arbetsuppgifter. Stabsarbetsplanen kan redovisas i form av en dygnsvis tidsplan med en horisontell tidsaxel indelad i timmar. EXEMPEL Tid Verksamhet 1011121314151617181920212223240102 Stabslag Stabsorientering Samverkan Planering Order Info (mynd,medd) Presskonferens Stabsber 1Stabsber 2 VBA Funktionslag B A B Föredragning 15.30 Stabsarbetsplan

6 Uthållighet Kapacitet Tid Stabslag AStabslag B Avlösning

7 Vid avlösning genomförs lämpligen stabsorientering enligt följande:  Orientering om läget  Orientering om pågående verksamhet  Orientering om planerad verksamhet Efter stabsorienteringen sker överlämning inom respektive funktion. Åtgärder vid avlösning

8 Vid avlösning ansvarar avgående skift inom respektive funktion för att: lägeskartor, tablåer, pärmar och journaler är aktuella. pågående personal orienteras om läget och om inriktningen av verksamheten. ärenden under handläggning och ärenden som ska bevakas överlämnas.

9 Stabsorientering Syfte : Att lämna en gemensam redogörelse för läget och fördela arbetet inom staben. Förbereds genom att: Stabschefens fastställer syfte, deltagare samt upprättar dagordning. Deltagarna kallas till viss tidpunkt och föredragande vid stabsorienteringen förbereder respektive föredragning. Lokalen iordningsställs och förses med nödvändigt presentationsmateriel.

10 Stabsorientering Genomförande : Stabschefen leder. Kortfattade redogörelser/föredragningar. Tonvikt ska ligga på förändringar (sedan föregående …) Stor stabsorientering Huvuddelen av staben deltar Då ny uppgift ges eller väsentliga förändringar i inriktningen krävs. Liten stabsorientering Vid skiftbyten Då uppdatering av staben erfordras i övrigt

11 Stabsorientering Dagordning: NärvarokontrollNN Ändamålet med stabsorienteringenSC VäderlägetC Läge Läget i stort/Förändring i uppgifterNN Kritiska verksamheterZZ TrafiklägeYY SambandslägeC Sb InformationslägeC Info PersonallägeCC Inriktning (sammanfattning och arbetsuppgifter)MM Avslutning EXEMPEL Tid

12 Stabsarbete vid intensiva skeden är stressande och kan vara psykiskt tröttande. Då tillfälle bjuds bör stabens bemanning anpassas till det för stunden aktuella behovet för att bereda personalen tillfälle till vila. Vid lägsta arbetsberedskap bör alltid finnas en vakthavande (motsvarande). Vid många skeenden / kriser är inte stabens arbetsinsats lika intensiv över dygnets timmar.

13 Vakthavande ska: vara omedelbart anträffbar vara väl insatt i läget besvara frågor och handlägga ärenden av rutinkaraktär meddela berörd befattningshavare då VB inte kan eller har befogenhet att avgöra ärenden som kräver omedelbar handläggning lyssna på nyhetsutsändningar hålla lägespresentationen aktuell vid behov kontakta förstärkningspersonal eller hela staben Vakthavandes mandat bör vara skriftligt och fastställas av stabschefen. Instruktion för vakthavande EXEMPEL


Ladda ner ppt "Ramverk stabsarbete. Stabschef Operativ ledning Samordning/samverkan Läges- & Analysfunktion Analysfunktion Lägesfunktion Dokumentations- & diariefunktion."

Liknande presentationer


Google-annonser