Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 Utbildning Ledarskap Återkoppling Beslutsfattande Sytematisk Felsökning Första kontroller Stress.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 Utbildning Ledarskap Återkoppling Beslutsfattande Sytematisk Felsökning Första kontroller Stress."— Presentationens avskrift:

1 1 Utbildning Ledarskap Återkoppling Beslutsfattande Sytematisk Felsökning Första kontroller Stress

2 2 Inledning l Definiera ämnet l Redogör för vad åhörarna kommer att lära sig under anförandet l Undersök relevant erfarenhet och intresse hos åhörarna l Redogör för hur tiden är fördelad

3 3 Översikt l Ledarskap l Styrning och arbetssätt l Kommunikation l Återkoppling

4 4 Ledarskap Lägesbeskrivning l 1.1Påkalla uppmärksamhet alt. samla ihop gruppen l 1.2Beskriv läget l -Läget l -Konsekvenser l -Omedelbara åtgärder l -Långsiktiga åtgärder l 1.3Beskriv läget återkommande

5 5 Styrning och arbetssätt l 2.1Definiera behövliga arbetsuppgifter l 2.2Planera på kort och lång sikt l 2.3Delegera vid behov och då det är lämpligt l 2.4Samordna personalens insatser l 2.5Bjud in och uppmuntra operatörerna till aktivt deltagande l 2.6Ge värdering av operatörernas insatser

6 6 Kommunikation l 3.1Ge korrekta order, riktad information l -Bakgrund l -Åtgärd l -Objekt l -Avrapporteringssätt l -Eventuella varningar l -Kvittens l 3.2Följ upp och om behövligt korrigera medarbetarnas kommunikation

7 7 Återkoppling l aKonstruktiv l bSaklig/berättigad l cBeskrivande l dSpecifik l eÖnskad (attitydfråga) l fRätt tillfälle l gRättvis l hDirekt till person l iJag-form

8 8 Enskild återkoppling l 1. Ange händelsen l 2. Be operatören rekapitulera händelsen l 3. Lämna tekniskt facit eller procedur l 4. Be om självkritik och erfarenheter "Ris och Ros" l 5. Att tänka på inför framtiden l 6. Sammanfatta och sanktionera överenskomna normer

9 9 Återkoppling i grupp l 1. Ange händelsen l 2. Rekapitulera händelsen (någon annan beskriver) l 3. Lämna tekniskt facit l 4. Be om självkritik och erfarenheter från gruppen l 5. Meddela "Ros" (försök vara specifik) l 6. Meddela ” Ris” och fråga om förbättringar l 7. Lämna egna förslag och sanktionera l 8. Sammanfatta återkopplingen

10 10 Sammanfattning Återkoppling i grupp resulterar i: l * Förståelse för problemet l * Erfarenheter sprids (utbildningseffekt) l * Motivationen till arbetet höjs l * Attitydförändringar

11 11 Ytterligare information l Andra utbildningar –Beslutsfattande –Systematisk felsökning l Böcker, artiklar och elektroniska källor l Konsulter och andra källor


Ladda ner ppt "1 Utbildning Ledarskap Återkoppling Beslutsfattande Sytematisk Felsökning Första kontroller Stress."

Liknande presentationer


Google-annonser