Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 Sårbarhetsanalyser av vägnät Referensgruppsmöte 13 maj 2008.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 Sårbarhetsanalyser av vägnät Referensgruppsmöte 13 maj 2008."— Presentationens avskrift:

1 1 Sårbarhetsanalyser av vägnät Referensgruppsmöte 13 maj 2008

2 2 Gjort sedan förra mötet Revidering av uppsats om regionala skillnader i vägnätets sårbarhet och deras orsaker Uppsats om rättviseviktat mått på länkars betydelsefullhet reviderad och (så gott som) accepterad för publicering Sårbarhetsstudie uppdelad på bil, lätt lastbil och tung lastbil Förberedelser för kommande arbete

3 3 Regional utsatthet Vi har tittat på ett genomsnittsscenario: En regions förväntade utsatthet är den genomsnittliga ökningen i restid för regionens resenärer vid ett länkavbrott på slumpmässig plats i vägnätet Användarutsatthet: Genomsnittlig restidsökning per resenär Total utsatthet: Total restidsökning för alla resenärer

4 4 Regional betydelsefullhet En regions betydelsefullhet är den genomsnittliga totala restidsökningen för samtliga resenärer i vägnätet vid ett länkavbrott på slumpmässig plats i regionen Utsatthet: Hur beroende är regionen av hela vägnätet? Betydelsefullhet: Hur beroende är hela vägnätet av regionen?

5 5 Förklaring av regionala skillnader Vad orsakar de regionala skillnaderna i utsatthet och betydelsefullhet? Beror på samverkan mellan utbud (vägnätets struktur, redundans, omvägar) och efterfrågan (resmönster)

6 6 Nätverkets struktur (1) Ett träd-format nätverk saknar helt omvägar och redundans Fler länkar skapar fler och kortare omvägar (mätt i antal länkar) Mått på länkredundans: antal länkar / antal noder i regionen = beta-index Länkarnas längd också viktigt Mått på nätverkets skala: genomsnittlig länklängd i regionen Dessa två tillsammans fångar nätverkets täthet

7 7 Nätverkets struktur (2)

8 8 Nätverkets struktur (3) Enklare mått på täthet: km väg / kvkm yta Ännu enklare indikator: invånare / kvkm yta

9 9 Resmönster (1) Långa resor är mer utsatta för länkavbrott än korta En regions utsatthet bör därför bero på genomsnittlig restid för regionens resenärer Mycket trafik på länkarna ger större konsekvenser av avbrott En regions betydelsefullhet bör därför bero på genomsnittliga flödet i regionen

10 10 Resmönster (2)

11 11 Utsatthet och betydelse

12 12 Förklaringsmodeller Vi kombinerar nätverksstruktur och resmönster

13 13 Slutsatser Grundläggande egenskaper hos transportsystemet och befolkningstätheten styr de regionala skillnaderna i sårbarhet på lång sikt Svårt att förändra med rimliga insatser Mer fruktbart att fokusera på de mest kritiska länkarna (worst-case-analys)

14 14 Lastbilstrafikens sårbarhet (preliminära resultat) Sårbarhetsanalys av norra Sverige uppdelad på bil, lätt lastbil och tung lastbil enl. Emme/2- matriser Tunga lastbilar antas begränsade till BK1 Resultat visas för 24 timmars avbrott

15 15 Bärighetsdata (pålitliga?)

16 16 Bil - flöde och betydelsefullhet

17 17 Lätt lastbil - flöde och betydelsefullhet

18 18 Tung lastbil - flöde och betydelsefullhet

19 19 Utsatthet - bil, lätt och tung lastbil

20 20 Slutsatser Skillnader i sårbarhet finns mellan bil, lätt och tung lastbil Främst beroende på olika resmönster Tveksamma BK-data? I så fall i första hand metod-demonstration

21 21 Förberedelser för framtida studier Studie av yttäckande avbrott i vägnätet (snöoväder, storm e.d.) Trängseleffekter behöver nog tas med Snabb beräkningsmetod utvecklas


Ladda ner ppt "1 Sårbarhetsanalyser av vägnät Referensgruppsmöte 13 maj 2008."

Liknande presentationer


Google-annonser