Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 Sårbarhetsanalyser av vägnät Erik Jenelius Transport- och lokaliseringsanalys, KTH Referensgruppsmöte 28 juni 2006.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 Sårbarhetsanalyser av vägnät Erik Jenelius Transport- och lokaliseringsanalys, KTH Referensgruppsmöte 28 juni 2006."— Presentationens avskrift:

1 1 Sårbarhetsanalyser av vägnät Erik Jenelius Transport- och lokaliseringsanalys, KTH Referensgruppsmöte 28 juni 2006

2 2 Ett fungerande vägnät är viktigt för… Befolkningens välfärd Industrins utveckling och konkurrenskraft - Effektiv pendling - Effektiv logistik (just-in-time) Regional utveckling m.m.

3 3 Sårbarhetsanalys Sårbarhet är en känslighet för händelser som kan leda till betydande nedsättningar i vägnätets funktion Sårbarhet innefattar både sannolikhet och konsekvenser Viktiga frågor: 1.Vilka händelser kan leda till nedsatt funktion hos vägnätet? 2.Hur stora blir konsekvenserna? 3.Hur ofta händer det / hur sannolikt är det?

4 4 Konsekvenser: Utsatthet och betydelse En regions utsatthet för en viss händelse är konsekvenserna som händelsen har för regionen En länks betydelse är konsekvenserna när länken stängs Vilka länkar är särskilt viktiga? Vilka regioner är särskilt utsatta?

5 5 Mått på konsekvenser: 1. Ouppfylld efterfrågan Stängning av en länk kan dela upp nätverket i separata delar – vissa resor blir omöjliga Mått på konsekvenserna: ouppfylld efterfrågan = antal resor som inte kan nå sitt mål

6 6 Mått på konsekvenser: 2. Ökad restid Stängning av en länk kan leda till omvägar Mått på konsekvenserna: ökad restid antagande: folk väljer kortast möjliga resväg Mer generellt: ökad generaliserad reskostnad

7 7 Studie av norra Sverige Vi har studerat… Varje länks betydelse för hela regionen Varje kommuns utsatthet för ett worst-case scenario: den för kommunen mest betydelsefulla länken stängs Data från Sampers, eget beräkningsverktyg

8 8 Ouppfylld efterfrågan för hela regionen: Andel resor som inte når sitt mål

9 9 Länkarnas betydelse för den regionala tillgängligheten i hela regionen: Genomsnittlig restidsökning per OD-par

10 10 Länkarnas betydelse för den ekonomiska effektiviteten i hela regionen: Genomsnittlig restidsökning per resa

11 11 Viktigaste länken stängs Kommunernas utsatthet m.a.p. ouppfylld efterfrågan: Andel resor som inte når sitt mål

12 12 Viktigaste länken stängs Kommunernas utsatthet m.a.p. ekonomisk effektivitet: Genomsnittlig restidsökning per resa

13 13 Slumpmässig länk stängs Förväntad genomsnittlig restidsökning per resa Sannolikheten proportionell mot… Likformig Längd Flöde Trafikarbete

14 14 Möjliga fortsättningar Studera hela Sverige Utveckla mått på konsekvenser – t.ex. minskad tillgänglighet Utveckla och studera scenarion: översvämningar, tjällossning, snöstorm, etc Skatta sannolikheter för avbrott på olika länkar - data behövs Kombinera sannolikhet och konsekvens till fullständig sårbarhetsanalys Utveckla GIS-verktyg


Ladda ner ppt "1 Sårbarhetsanalyser av vägnät Erik Jenelius Transport- och lokaliseringsanalys, KTH Referensgruppsmöte 28 juni 2006."

Liknande presentationer


Google-annonser