Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Tryck- och Yttrandefrihet

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Tryck- och Yttrandefrihet"— Presentationens avskrift:

1 Tryck- och Yttrandefrihet
Media Tryck- och Yttrandefrihet

2 Mediernas makt Tidningar och TV väljer själva vilka nyheter de publicerar Tidningar kan vara politiskt färgade Vem granskar hur massmedia sköter sina uppgifter? Opartisk information

3 Mediernas makt Personliga frågor hängs ut i media Var går gränsen för vad som får publiceras? Hagamannens familjeinformation Namn, bilder, kontaktar skola, Hagamannen jobb mm

4 Utan fria massmedier, ingen demokrati

5 Dawit Isaak

6 Fängslad 2001-2013 Journalist Svensk och Eritreansk medborgare
Grundade den regimkritiska tidningen Setit. Kräver demokratiska reformer i Eritrea. Fängslad utan rättegång. Stödinsatser från Sverige.

7 Eritrea Statsskicket en republik.
Ny författning1997 som ännu inte tagits i bruk. Det har hållits parlamentariskt val 2004 där de 150 ledamöterna i nationalförsamlingen valdes. Nationalförsamlingen har för närvarande mycket liten makt och kan inte ens bestämma när den ska hålla möten och vilka frågor den ska debattera då landet inte styrs enligt författningen ännu. Enligt författningen väljs Presidenten av Eritreas nationalförsamling för högst två femåriga mandatperioder i rad. Han har stor makt och är bland annat överbefälhavare och talman i nationalförsamlingen. Dessutom både utser och leder han regeringen. Rättsväsendet är under extrem press från regeringen, och sedan 1997 finns det även ett system med specialdomstolar, där militärer utan juridisk utbildning har oinskränkt makt. De åtalade har inte möjlighet att försvara sig eller kalla vittnen, och specialdomstolarna kan även upphäva tidigare domar från civila domstolar.

8 Massmedia i diktaturer
Ledarna tål inte kritik Vill ge en bild av att allt är bra Massmedia censureras Internetsidor blockeras

9 Anna Politkovskaja Motståndare till Tjetjenienkriget
Obekväm för Putinregimen Mördades 7 oktober 2006 Rättegången pågår fortfarande

10 Internet Internet ger nya möjligheter.
Information från hela världen kan nås via internet. Viss eller försök till censur rådet. Ofördelaktig spridning också möjlig, barnpornografi, hatsajter mm

11 Grundlagarna Regeringsformen Tryckfrihetsförordningen
Handlar om hur Sverige ska styras. Här finns också de grundläggande fri- och rättigheterna nedskrivna. Tryckfrihetsförordningen Värnar om det fria ordet i tryckt form. Successionsordningen Bestämmer tronföljden i Sverige. Yttrandefrihetsgrundlagen Värnar om yttrandefriheten i andra medier än tryckta skrifter

12 PO/PON Den som känner sig personligen kränkt eller på annat sätt orättvist behandlad i en tidningspublicering kan vända sig till Allmänhetens Pressombudsman (PO) Pressens Opinionsnämnd (PON) tar hand om ärendet om PO anser att det finns skäl för anmälan. Etiska regler för pressen Ge korrekta nyheter Var generös med bemötanden Respektera den personliga integriteten Var varsam med bilder Hör båda sidor Var försiktig med namn Personlig integritet är den enskildes rätt att kontrollera vem som kan få tillgång till dennes privata information.

13 Källkritik Läsaren måste själv läsa kritiskt Är informationen sann?
Var/Vem kommer informationen ifrån? Vad/Vem kan man lite på?

14 Propaganda Förskönad ibland felaktig information
Då - Hitler, använder media för att sprida nazistiska åsikter med hjälp av propaganda. Nu - Usama bin Ladin framstår som en hjälte. Al qaida hjälper offren i Pakistan efter översvämningskatastrofen.

15 Opinion Positiv information
Media kan bidra till att ett problem uppmärksammas De bildar opinion i enskild fråga I vissa frågor skapas allmän opinion

16 7 1 8 MEDIA 6 2 4 5 3 Grundlagar Massmedia Nyheter Propaganda Källor
Vilka massmedia finns det? Varför är massmedia viktig i en demokrati? 3. Vilka är massmedias uppgifter? Vilka grundlagar skyddar svensk media? Vilket undantag finns det? Vad är en nyhetsbyrå? Vilka nyheter publiceras? Grundlagar Massmedia 7 1 Nyheter 8 Propaganda MEDIA Källor 6 2 Vad är propaganda? Vad är syftet med propaganda? Vad är offentlighetsprincipen? Var kommer nyheter ifrån? Medias roll 4 1. Vilken makt har mass-media? 2. Vilka krav kan vi ställa på medias innehåll? Censur/filmcensur Källkritik 5 3 Vad menas med censur? Förklara filmcensuren? Varför är det viktigt att granska källor? När bör man vara extra försiktig?

17 Länklista http://www.freedawit.com/faq
Bildlänkar

18 Källförteckning Microsoft Clipart – grundlagarna
SOS Samhälle – Ämnesboken Almqvist&Wiksell


Ladda ner ppt "Tryck- och Yttrandefrihet"

Liknande presentationer


Google-annonser