Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Sid 1/steg 3 Hej och välkommen! BeST-metoden – vad handlar den om? Berätta för din granne. Praktiska detaljer: Tider. Kaffe/lunch? Mobiler avstängda.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Sid 1/steg 3 Hej och välkommen! BeST-metoden – vad handlar den om? Berätta för din granne. Praktiska detaljer: Tider. Kaffe/lunch? Mobiler avstängda."— Presentationens avskrift:

1 sid 1/steg 3 Hej och välkommen! BeST-metoden – vad handlar den om? Berätta för din granne. Praktiska detaljer: Tider. Kaffe/lunch? Mobiler avstängda.

2 sid 2/steg 3 Arbetsuppgift från förra gången ”Sälj in” trafiksäkerhetspolicyn. Informera/motivera minst två medarbetare Läs eventuell förarhandbok Ge någon i uppgift att sammanställa utkast till trafiksäkerhetspolicy Vad har hänt när ni gjort arbetsuppgifterna? Berätta! Fyll i formulär för arbetsuppgift. Se till att alla har en utskrift av ert förslag till policy.

3 sid 3/steg 3 Våra överenskommelser Vad kom vi överens om? Vilka spelregler? Något som behöver ändras? Jämför anteckningar på sid 25.

4 sid 4/steg 3 Dagens program Återkoppling trafiksäkerhetspolicy Film ”Hastigheter” Förarrollen: Hur är en bra förare hos oss? Nulägesanalys

5 sid 5/steg 3 Genomgång av vår trafiksäkerhetspolicy Dela ut trafiksäkerhetspolicyn och gå igenom den. Skapa egna bilder utifrån era diskussioner/texter.

6 sid 6/steg 3 Genomgång trafiksäkerhetspolicy, fortsättning Vilka har informerats om detta förslag? Hur har policyn mottagits? Hur har manuset fungerat? Är alla informerade? Om inte, gör en plan för hur resten ska bli informerade.

7 sid 7/steg 3 Genomgång trafiksäkerhetspolicy, fortsättning Vad är bra? Vad ska förändras? Vad ska läggas till? Vad ska tas bort? Sammanfatta och anteckna på sid 34.

8 sid 8/steg 3 Om ni har förarhandbok… Vad är det bästa i handboken? Vad bör utvecklas/förbättras/kompletteras? Sammanfatta och anteckna på sid 35.

9 sid 9/steg 3 Film om hastigheter Se filmen tillsammans och diskutera! Vad var det som berörde/förvånade mest? Varför? Hur är det på vårt företag? Varför kör många yrkesförare för fort? Vinster/fördelar med att sänka hastigheten, för dig personligen och för företaget.

10 sid 10/steg 3 Rollen som förare Varför är varje förares inställning/beteende så viktigt? Ge ett gott exempel där någon agerat och höjt säkerhetsnivån. Anteckna på sid 35.

11 sid 11/steg 3 Vad gäller för förarna i vårt företag? Tre attityder/inställningar som en förare bör ha Tre saker som det är viktigt att en förare gör dagligen. Anteckna på sid 35.

12 sid 12/steg 3 Svåra situationer Vilka svåra säkerhetsrelaterade situationer kan förarna möta? Olycka och tillbud Stress/hot/våld Komplicerade trafikmiljöer Tröttande vägsträckor och arbetspass Bristande kommunikation med trafikledningen. Hur ser det ut i er vardag? Ge exempel och diskutera!

13 sid 13/steg 3 Övning, svåra situationer Välj några vanliga situationer och jobba med dem; Hur skulle dina kollegor hantera den situationen? Finns det bättre sätt? Hur?

14 sid 14/steg 3 Hur är det med vår trafiksäkerhet? Fyll i nulägesanalysen Vilka frågor ska ni ta tag i till nästa gång? Anteckna på sid 36.

15 sid 15/steg 3 Arbetsuppgift till nästa gång ”Sälj in” policyn och den goda förarrollen, inspirera/motivera minst tre kollegor Arbeta med frågor från nulägesanalysen Ge någon/några i uppgift att sammanställa policyn utifrån synpunkter som framkommit Hur ska ni göra för att alla på företaget ska få en uppdaterad policy. Formulär för arbetsuppgift finns på sid 37.

16 sid 16/steg 3 Tack för idag! Vi ses för steg 4, den … Kom ihåg arbetsuppgifterna! Vilka var de 2 bästa sakerna idag? Något som behöver förbättras?


Ladda ner ppt "Sid 1/steg 3 Hej och välkommen! BeST-metoden – vad handlar den om? Berätta för din granne. Praktiska detaljer: Tider. Kaffe/lunch? Mobiler avstängda."

Liknande presentationer


Google-annonser