Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vision: Det ledande universitetssjukhuset som skapat störst värde för patienterna Akademiska sjukhuset.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vision: Det ledande universitetssjukhuset som skapat störst värde för patienterna Akademiska sjukhuset."— Presentationens avskrift:

1 Vision: Det ledande universitetssjukhuset som skapat störst värde för patienterna Akademiska sjukhuset

2 Korta fakta Budget: 7,6 miljarder kr varav såld vård till andra landsting: 1,9 miljarder kr Produktion Läkarbesök öppenvård/år328 000 Övriga öppenvårdsbesök/år300 000 Antal operationer/år 30 300 Antal vårdplatser 1 000 Antal anställda 8 000 varav: 1 200 läkare 2 600 sjuksköterskor & barnmorskor 300 biomedicinska analytiker Siffror från 2013

3 Sveriges äldsta universitetssjukhus 1708 skapades Nosocomium Academicum, den första universitetskliniken för klinisk träning.

4 Sex divisioner Diagnostik-, akut-, anestesi- och teknikdivisionen Kirurg- och onkologdivisionen Kvinno- och barndivisionen Neurodivisionen Medicin- och thoraxdivisionen Psykiatridivisionen Sjukhusdirektör Lennart Persson Organisation Totalt cirka 50 verksamhetsområden

5 Akademiska – en del av Landstinget i Uppsala län

6 Konkurrensutsatt sjukhus Sveriges största vårdsäljare: 1,9 miljarder kr Var tredje patient kommer från ett annat landsting. Drygt 2500 arbetstillfällen relaterade till riks- och regionvården. Sjukhuset är en del av Uppsala-Örebro sjukvårdsregion.

7 Områden för regional samverkan Länssjukvård Högspecialiserad sjukvård Forskning och utveckling Utbildning Implementering av nationella riktlinjer och vårdprogram Kompetensförsörjning – stöd Läkemedelsfrågor Upphandling

8 Tre uppdrag Vård - länssjukvård för 340 000 upplänningar - riks- och regionsjukvård Utbildning praktisk grund- och vidareutbildning för ca 2000 personer/år Forskning klinisk forskning tillsammans med Uppsala Universitet

9 Vårt sjukvårdsuppdrag Riks- sjukvård Högspecialiserad sjukvård Avancerad specialistvård Specialistvård - bassjukvård

10 Verksamhetsförlagd utbildning Exempel: Läkare - grundutbildning AT-tjänstgöring i regionen ST-utbildning Sjuksköterskeutbildning Specialistsjuksköterskeutbildning Sjukgymnaster Övrigt: Samverkan vidareutbildning Auskultationsverksamhet Regionmöten, ofta multiprofessionella Kurser och konferenser

11 Forskning och utveckling Världsledande forskning – samarbete med Uppsala universitet. Stor andel disputerade läkare. Vi uppmuntrar till forskning inom alla professioner. Fyra Center of Excellence: endokrina tumörer, inflammation, neurotrauma och typ-1 diabetes. Centrum för klinisk forskning – Gävle, Västerås, Falun och Eskilstuna. Uppsala Bio samarbetar med regionen.

12 Vår världsledande forskning - Center of Excellence Endokrina tumörer Kompetens och erfarenhet i internationell toppklass när det gäller forskning om och behandling av patienter med hormonproducerande tumörer. Inflammation Ovanligt bred och djup kompetens om diagnostik och behandling av inflammatoriska sjukdomar. Neurotrauma Vår neurointensivvård har framstående ställning internationellt. Diabetes Fokus är de svåraste formerna av typ 1-diabetes

13 Kliniskt träningscentrum (KTC) Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) Regionalt cancercentrum (RCC) Uppsala Clinical Research Center (UCR) Centrum för utveckling

14 Våra långsiktiga mål

15 Våra kärnvärden Ödmjuka Vi bemöter människor med engagemang, respekt och personligt intresse Skickliga Vi värnar kompetens och utvecklar ständigt vårt kunnande Långsiktiga Vi bygger våra åtaganden på samverkan, förtroende och uthållighet

16 Intro H-O.pptx 16 Den värdebaserade verksamhetsstrategin är nästa steg i Akademiskas förbättringsarbete 20032007 Kärnvärden 2013 Värde Viktiga utfall för patienten = Kostnad per patient Skapade Akademiskas värderingar Grunden för allt förbättringsarbete Fokus på att skapa största möjliga värde för patienten Förbättrad verksamhet Process- orienterat arbete Fokus på att optimera patientflöden och minimera aktiviteter som inte bidrar med värde Lean Värdebaserad verksamhetsstrategi 2012 Öka fokus på patientprocesserna och samarbete mellan enheter

17 Närmast till hands – oavsett avstånd Flygande intensivvård Helikopter och jetplan Telemedicin Stort samarbete i regionen Uppsala Care Exporterar specialistsjukvård till andra länder

18 Såld vård till utlandet Uppsala Care är en enhet inom sjukhuset som säljer sjukhusets specialistvård till utlandet. planerar det praktiska i samband med utländsk patients vistelse i Sverige, allt ifrån bokning av operationstid till hotellreservation. Ca 500 utländska patienter får vård på Akademiska varje år.

19 Vägleder personal vars idéer förbättrar vården. En väg in för företag i behov av klinisk expertis och testning i sjukhusmiljö. Innovation Akademiska

20 Tack för uppmärksamheten och välkommen till Akademiska sjukhuset!


Ladda ner ppt "Vision: Det ledande universitetssjukhuset som skapat störst värde för patienterna Akademiska sjukhuset."

Liknande presentationer


Google-annonser