Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Forskningsprocess och ämnesidentitet, 5p. Ämnesidentitet Reflektion Kunskapsproducenter.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Forskningsprocess och ämnesidentitet, 5p. Ämnesidentitet Reflektion Kunskapsproducenter."— Presentationens avskrift:

1 Forskningsprocess och ämnesidentitet, 5p

2 Ämnesidentitet Reflektion Kunskapsproducenter

3 Målbeskrivning från kursplanen: ”Efter genomgången kurs ska studenterna vara väl förtrogna med centrala vetenskaps- teoretiska och metodologiska begrepp, samt forskningsprocessens olika moment. Studenterna ska ha gjort sig en bild av medie- och kommunikationsvetenskapens ämnesidentitet. De ska också ha utvecklat en förmåga att göra veteskapliga bedömningar av konkreta studier.”

4 MÅNDAG 29 MARS 9.15-12 Introduktionsföreläsning TISDAG 30 MARS 9.15-12 F1: Vetenskapsteori, tolkning och reflektion (YG) ONSDAG 31 MARS9.15-12 F2: Den akademiska världen och mkv-ämnets gränser (AJ/MA) 1-2 APRIL Arbete med uppgift i grupp MÅNDAG 5 APRIL 10.00-12 F3: Möt en forskare (EH/MA) 13.15-16 Seminarium ”Forskningsrådet” TISDAG 6 APRIL 9.15-12 F4: Film som verklighetsskildrare (TL/LV) 13.15-16 Intro hemtentamen och igångsättningsworkshop 7-20 APRIL Självständigt arbete TISDAG 20 APRIL 09.00 Inlämning av individuell skrivuppgift 14.00 Hämtning av uppsatser 20 - 23 APRILArbete med uppgift i grupp FREDAG 23 APRIL 8.30-12 Slutredovisningar 12.00 Kursutvärdering öppnas (stängs 28/4)

5 OBLIGATORISK LITTERATUR Thurén, Torsten (1996). Vetenskapsteori för nybörjare. Stockholm: Liber Bourdieu, Pierre (1996). Homo Academicus. Holmberg, Carl (1987). ”Om forskning”. I Grundbok i forskningsmetodik. Patel & Tebelius (red.). Harding, Sandra (1991). Whose science? Whose knowledge? Thinking from women's lives. Högdahl, Elisabeth (2003). Göra gata. Om gränser och kryphål på Möllevången och i Kapstaden. Höijer, Birgitta (2003) ”Mångfald i medievetenskapen”. I Mångfald i medieforskningen. Symposium Malmö högskola 24-25 april. Ulla Carlsson (red.). Berger, John (1972). Ways of Seeing. Ehn, Pelle (1999). ”Manifesto for a Digital Bauhaus”. Digital Creativity, 9 (4). Jansson, André (2002). Mediekultur och samhälle. Johansson, Bengt (2002). ”Surveyundersökningar”. I Metoder i kommunikationsvetenskap. Ekström och Larsson (red.). Kvale, Steinar (1997). Den kvalitativa forskningsintervjun. Sontag, Susan (2001). Om fotografi. Sturken, Marita & Cartwright, Lisa (2001). Practices of Looking. An Introduction to Visual Culture.. Widerberg, Karin (2002). Kvalitativ forskning i praktiken.

6 ”MKV-forskare” - ge dina första associationer! (ord, bilder, erfarenheter, fördomar…)

7

8 MK03-KARTAN Vad har ni gjort för avtryck?

9 Hedmanska gården casinot x 2 Spegeln Aluma kollektiv Filmstaden operan KB x 2 Inkonst Metro Café Ufo kollektiv barnfamilj Sirene Field’s Christiania Lukas Moodysson barn-/tonårs- familj kollektiv ensamhushåll kollektiv ensamhushåll ”kombo”

10 Hedmanska gården casinot x 2 Spegeln Aluma kollektiv Filmstaden operan KB x 2 Inkonst Metro Café Ufo kollektiv barnfamilj Sirene Field’s Christiania Lukas Moodysson barn-/tonårs- familj kollektiv ensamhushåll kollektiv ensamhushåll MALMÖ C YTTEROMRÅDEN LUND/ HELSINGBORG ”kombo”

11 FILM PRESS KONSUM- TIONS- KULTUR MUSIK KULTURMINNESVÅRD

12 101 personer

13 KIMP 68 informanter 16 stat, kommun 4 ideell verksamhet 28 kommersiell 10 privatpersoner

14 101 personer 40% kvinnor 60% män

15 MIL 43 informanter 20-30 år: 37 Övriga: 6

16 Ungdomskultur Business vs fri konst Kulturpolitik Konsumtion Sociala frågor Genus marknadsföring imagebranding kapitalism pengar slösashoppa amerikanisering Opinionregleringar filmpolitik bidrag prioriteringarkulturminnesvård tullbeslag Finkultur-populärkulturkommersiell-ickekommersiell institution-alternativtrovärdighet kvalitet Ideellt arbetehögt-lågt seriöst komersiellt vs smalt Hemlöshetdroger boendemiljö Tullbeslaghjälporganisation spelberoende Kvinnodominansjämställdhet soft news Tjejerkönsordning Kvinnlighet Rockpolitiskt engagemang NattlivMusikUngdomar city aktivist identifikation unga läsarealternativtnöje caféliv Studenter populärkultur klubbar

17 Litteratur 110 olika titlar 50 medier 23 kultursociologi 15 teoretiska perspektiv 7 metod 6 fakta eller annat 9 vetenskapliga uppsatser

18 90 tidningsartiklar dagspress kvällspress populärtidskrifter vetenskapliga tidskr. Broschyrer, protokoll, årsskrifter, utredningar, årsredovisningar Annat material

19 Internet Ca 40 webbplatser Informationskälla Studieobjekt och undersöknings- material Artikel- eller dokumentkälla

20 - vetenskapligt/akademiskt - marknadsförings-/informationsmaterial - redaktionellt informationsmaterial

21 .edu,.com,.org,.co.uk,.se,.gov,.nu TT namngiven journalist DN malmo.se Tidningen Darling susning.nu lärobok akademisk text

22 Observation Deltagande observation Tematiska intervjuer Standardiserade intervjuer Text- och bildanalys Enkätanalys Informantdagböcker Foto/Film Skrift Grafisk design Publikationer Seminarier/diskussioner Gruppövningar/grupparbeten Muntliga presentationer METODER

23 Observation Deltagande observation Tematiska intervjuer Standardiserade intervjuer Text- och bildanalys Enkätanalys Informantdagböcker Foto/Film Skrift Grafisk design Publikationer Seminarier/diskussioner Gruppövningar/grupparbeten Muntliga presentationer SAMLA IN

24 Observation Deltagande observation Tematiska intervjuer Standardiserade intervjuer Text- och bildanalys Enkätanalys Informantdagböcker Foto/Film Skrift Grafisk design Publikationer Seminarier/diskussioner Gruppövningar/grupparbeten Muntliga redovisningar TOLKA

25 Observation Deltagande observation Tematiska intervjuer Standardiserade intervjuer Text- och bildanalys Enkätanalys Informantdagböcker Foto/Film Skrift Grafisk design Publikationer Seminarier/diskussioner Gruppövningar/grupparbeten Muntliga presentationer FÖRMEDLA/ SPRIDA

26 Observation Deltagande observation Tematiska intervjuer Standardiserade intervjuer Text- och bildanalys Enkätanalys Informantdagböcker Foto/Film Skrift Grafisk design Publikationer Seminarier/diskussioner Gruppövningar/grupparbeten Muntliga presentationer GRANSKA

27 Observation Deltagande observation Tematiska intervjuer Standardiserade intervjuer Text- och bildanalys Enkätanalys Informantdagböcker Foto/Film Skrift Grafisk design Publikationer Seminarier/diskussioner Gruppövningar/grupparbeten Muntliga presentationer Kvantitativ-kvalitativ ”Fryst material”- interaktion Makt Forskare-informant Närhet-Distans Det unika- det lagbundna Kunskapsanspråk

28 Vardagens kunskap Vetenskaplig kunskap

29 Ogjorda och gjorda val Konsekvenser Vardagens kunskap Vetenskaplig kunskap

30 alexandra.hill@k3.mah.se maria.lundgren@k3.mah.se


Ladda ner ppt "Forskningsprocess och ämnesidentitet, 5p. Ämnesidentitet Reflektion Kunskapsproducenter."

Liknande presentationer


Google-annonser