Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Religionsdidaktisk introduktion Det religionsdidaktiska forskningsfältet --- Christina Osbeck 2012-08-27.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Religionsdidaktisk introduktion Det religionsdidaktiska forskningsfältet --- Christina Osbeck 2012-08-27."— Presentationens avskrift:

1 Religionsdidaktisk introduktion Det religionsdidaktiska forskningsfältet ---
Christina Osbeck

2 Vad är religions-didaktik?
Vad, hur & varför (för vem) ? Kunskap om undervisning & lärande elev/lärande subjekt, lärare/undervisningsansvarig, stoff & urvalsfrågor Religionspedagogik/-didaktik  religions/utbildnings/metodik Hur går man tillväga? Beprövad erfarenhet Kursen: Att få blick för det religionsdidaktiska kunskapsläget Att bidra till detta kunskapsläge (uppsats)

3 Rune Larsson: ”Introduktion till religionspedagogiken”
I. Religionsdidaktik – Definitioner Rune Larsson: ”Introduktion till religionspedagogiken” ”Religionspedagogiken utgör en vetenskaplig disciplin som ägnar sig åt de problem som sammanhänger med förvärvandet av kunskaper, värderingar och handlingsmönster av religiös och livsåskådningsmässig art.” (1992, s. 17). Nätverket för etik och religionsundervisningens didaktik (NfRED), Programförklaring 1998: Förstår religionsdidaktiken som praxisorienterad

4 ”Religionsdidaktik kan förstås som ett praxisorienterat forskningsfält
”Religionsdidaktik kan förstås som ett praxisorienterat forskningsfält. Lärprocessen – där kunskaper, värderingar och handlingsmönster av religions- och livsförståelsemässig art förvärvas – är i förgrunden.” (Osbeck, 2006, s. 152)

5 Hur beskriva ett kunskapsfält?
Empiriska studier – teoretiska studier? Använda teorier – metoder? Frågor? Tematiskt – lärprocessen i centrum

6 Lärprocessen ur kontextuell perspektiv
Samhälle & Kultur Ev institution t ex skola Lärprocess Diskursiv praktik

7 Lärprocessen ur sekventiellt perspektiv
Förarbete Efterarbete Lärprocess Diskursiv praktik Förutsättningar Resultat

8 Lärprocessen ur komponentiellt perspektiv
Aktörer Innehåll Förarbete Lärprocess Diskursiv praktik Efterarbete Förutsättningar Resultat Syfte Metoder

9 Empirisk beskrivning av det religionsdidaktiska forskningsfältet med tyngdpunktsmarkeringar (x)
Stoffurval x Lärare Elever X x Förarbete Lärprocess Diskursiv praktik Efterarbete Förutsättningar Resultat Syfte o uppgift X Statliga intentioner Metoder

10 Hur beskriva ett kunskapsfält?
Tematiskt – lärprocessen i centrum Fokus; Sekventiella (Före, I, Efter)

11 Lärprocessens förarbete och dess förutsättningar
Barn/Unga/Elever Öppna studier av barns tankar Fokuserade studier av barns tankar

12 Lärprocessens förarbete och dess förutsättningar
Lärare Lärares tankar om ämnet och undervisningssituationen Intresset för ämnet, upplevelse av svårigheter Syfte och uppgift Undervisningens påverkansfaktorer Relationen mellan lärares tänkande och den konkreta undervisningssituationen (Närmare lärprocessens mitt)

13 Lärprocessens förarbete och dess förutsättningar
Religionsämnets syfte och uppgift (öht) En variation av texter: Vissa mer praktiknära och föreskrivande, andra mer teoretiska och argumentativa Relativt stor samsyn: Vikten av att ämnet bidrar till elevernas livsorientering ___ På väg att svänga? Jfr nya kursplaner för Re; * Hur olika livsfrågor, till exempel vad som är viktigt i livet och vad det innebär att vara en bra kamrat, skildras i populärkulturen. * Hur olika livsfrågor, till exempel synen på kärlek och vad som händer efter döden, skildras i religioner och andra livsåskådningar. (Ur centralt innehåll, åk 4-6)

14 Lärprocessens förarbete och dess förutsättningar
Stoffurval kan diskuteras i relation till: Utbildningssociologiska perspektiv Kunskap och makt: Klass, kön, etnicitet Specifikt forskningsområde: Något eller några perspektiv.

15 I lärprocessens mitt Få studier har genomförts av pågående lärprocesser Förefaller finnas ett forskningsglapp

16 Lärprocessens efterarbete och dess resultat
Utvärderings- och receptionsstudier En variation beträffande hur nära i tid de legat en (ev. specifik) lärprocess Flera komponenter som elev, stoffurval, utbildningsmetodik och lärare kan uppmärksammas samtidigt

17 IV. Sammanfattning Vad är religionsdidaktik? Vad handlar kursen om ?
Forskningsfält m lärprocessen i förgrunden (i men också före & efter) - Bidrag i praktiken?  /problem/medvetenhet undervisning & lärande; språk  tänkande  handlingsmöjligheter Vad handlar kursen om ? Att få blick för det religionsdidaktiska forskningsfältet, kunskapsläget Att bidra till fältet och kunskapsläget Var kan jag bidra mest meningsfullt? Vad anknyta till? Forskningsglapp i lärprocessens mitt Studier som bedrivs: CSD lärarforskning Språk och begrepp Språket om religioner (lära om) Språken om livet (lära av) Vilka språk (berättelser och begrepp) vill lärare utveckla och vilka lär sig elever? Betyg och bedömning

18


Ladda ner ppt "Religionsdidaktisk introduktion Det religionsdidaktiska forskningsfältet --- Christina Osbeck 2012-08-27."

Liknande presentationer


Google-annonser