Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Religionsdidaktisk introduktion Det religionsdidaktiska forskningsfältet --- Christina Osbeck 2012-08-27.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Religionsdidaktisk introduktion Det religionsdidaktiska forskningsfältet --- Christina Osbeck 2012-08-27."— Presentationens avskrift:

1 Religionsdidaktisk introduktion Det religionsdidaktiska forskningsfältet --- Christina Osbeck 2012-08-27

2 Vad är religions-didaktik? oVad, hur & varför (för vem) ? oKunskap om undervisning & lärande elev/lärande subjekt, lärare/undervisningsansvarig, stoff & urvalsfrågor oReligionspedagogik/-didaktik  religions/utbildnings/metodik Hur går man tillväga? Beprövad erfarenhet oKursen: Att få blick för det religionsdidaktiska kunskapsläget Att bidra till detta kunskapsläge (uppsats)

3 Rune Larsson: ”Introduktion till religionspedagogiken” ”Religionspedagogiken utgör en vetenskaplig disciplin som ägnar sig åt de problem som sammanhänger med förvärvandet av kunskaper, värderingar och handlingsmönster av religiös och livsåskådningsmässig art.” (1992, s. 17). Nätverket för etik och religionsundervisningens didaktik (NfRED), Programförklaring 1998: Förstår religionsdidaktiken som praxisorienterad I. Religionsdidaktik – Definitioner

4 ”Religionsdidaktik kan förstås som ett praxisorienterat forskningsfält. Lärprocessen – där kunskaper, värderingar och handlingsmönster av religions- och livsförståelsemässig art förvärvas – är i förgrunden.” (Osbeck, 2006, s. 152)

5 Hur beskriva ett kunskapsfält? Empiriska studier – teoretiska studier? Använda teorier – metoder? Frågor? Tematiskt – lärprocessen i centrum

6 Lärprocess Diskursiv praktik Samhälle & Kultur Ev institution t ex skola Lärprocessen ur kontextuell perspektiv

7 Förarbete Förutsättningar Efterarbete Resultat Lärprocessen ur sekventiellt perspektiv Lärprocess Diskursiv praktik

8 Lärprocess Diskursiv praktik Förarbete Förutsättningar Efterarbete Resultat Innehåll Aktörer Syfte Metoder Lärprocessen ur komponentiellt perspektiv

9 Empirisk beskrivning av det religionsdidaktiska forskningsfältet med tyngdpunktsmarkeringar (x) Förarbete Förutsättningar Efterarbete Resultat Elever Xx Stoffurval x Syfte o uppgiftX Metoder Lärare Statliga intentioner Lärprocess Diskursiv praktik

10 Hur beskriva ett kunskapsfält? Tematiskt – lärprocessen i centrum Fokus; Sekventiella (Före, I, Efter)

11 Lärprocessens förarbete och dess förutsättningar Barn/Unga/Elever –Öppna studier av barns tankar –Fokuserade studier av barns tankar

12 Lärprocessens förarbete och dess förutsättningar Lärare –Lärares tankar om ämnet och undervisningssituationen Intresset för ämnet, upplevelse av svårigheter Syfte och uppgift Undervisningens påverkansfaktorer –Relationen mellan lärares tänkande och den konkreta undervisningssituationen (Närmare lärprocessens mitt)

13 Lärprocessens förarbete och dess förutsättningar Religionsämnets syfte och uppgift (öht) –En variation av texter: Vissa mer praktiknära och föreskrivande, andra mer teoretiska och argumentativa –Relativt stor samsyn: Vikten av att ämnet bidrar till elevernas livsorientering ___ På väg att svänga? Jfr nya kursplaner för Re; * Hur olika livsfrågor, till exempel vad som är viktigt i livet och vad det innebär att vara en bra kamrat, skildras i populärkulturen. * Hur olika livsfrågor, till exempel synen på kärlek och vad som händer efter döden, skildras i religioner och andra livsåskådningar. (Ur centralt innehåll, åk 4-6)

14 Lärprocessens förarbete och dess förutsättningar Stoffurval –kan diskuteras i relation till: Utbildningssociologiska perspektiv Kunskap och makt: Klass, kön, etnicitet Specifikt forskningsområde: Något eller några perspektiv.

15 I lärprocessens mitt Få studier har genomförts av pågående lärprocesser Förefaller finnas ett forskningsglapp

16 Lärprocessens efterarbete och dess resultat Utvärderings- och receptionsstudier –En variation beträffande hur nära i tid de legat en (ev. specifik) lärprocess –Flera komponenter som elev, stoffurval, utbildningsmetodik och lärare kan uppmärksammas samtidigt

17 IV. Sammanfattning Vad är religionsdidaktik? –Forskningsfält m lärprocessen i förgrunden (i men också före & efter) -Bidrag i praktiken?  /problem/medvetenhet undervisning & lärande; språk  tänkande  handlingsmöjligheter Vad handlar kursen om ? oAtt få blick för det religionsdidaktiska forskningsfältet, kunskapsläget oAtt bidra till fältet och kunskapsläget Var kan jag bidra mest meningsfullt? Vad anknyta till? –Forskningsglapp i lärprocessens mitt –Studier som bedrivs: CSD lärarforskning –Språk och begrepp »Språket om religioner (lära om) »Språken om livet (lära av) »Vilka språk (berättelser och begrepp) vill lärare utveckla och vilka lär sig elever? –Betyg och bedömning

18


Ladda ner ppt "Religionsdidaktisk introduktion Det religionsdidaktiska forskningsfältet --- Christina Osbeck 2012-08-27."

Liknande presentationer


Google-annonser