Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Plan  -Sammanfattning av kursens mål  Skärmdumpar kurswikin, quiz, videokonferns, kursbok. (Nät)  -Sammanfattande slutsatser  -Formulera erfarenheter.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Plan  -Sammanfattning av kursens mål  Skärmdumpar kurswikin, quiz, videokonferns, kursbok. (Nät)  -Sammanfattande slutsatser  -Formulera erfarenheter."— Presentationens avskrift:

1 Plan  -Sammanfattning av kursens mål  Skärmdumpar kurswikin, quiz, videokonferns, kursbok. (Nät)  -Sammanfattande slutsatser  -Formulera erfarenheter och slutsatser på varje sida.  -Saxa studenters kommentarer (Nät)  --Föregå med gott exempel.  -Öppenhet behöver inte betyda fri distribution.  -Videolektionerna är inte öppna pga integritetsskäl.  -Man tappar överaskningseffekten och "synkroniseringen" av studentinsatserna om man gör allt fritt från början.  -Rogers mejl  Mitt namn, logga, ev bakgrund.  Dispositionssida  Tidslinje  Halvtidsutv (kolla mejl)  - Skulle  - Många valbara hemuppgifter: Tidskrävande för läraren. ROligt för kursdeltagarna.  - Sågtandskurva.  - Kursen har lockat akademiker  - Ta med lite pedagogiska aspekter  - Nämn inte att jag inte släpper länken och är rädd att andra snor kursen.

2 Först lite om föreläsningens sammanhang…

3 Wikipedia Academy 2009 Årlig tvådagarskonferens med workshop och föreläsningar om Wikipedia ur ett akademiskt och vetenskapligt perspektiv. Arr: Stockholms universitetsbibliotek och Wikimedia Sverige. Målgrupp: Lärare, forskare, bibliotekarier, övrig personal inom ABM-sektorn och andra intresserade av Wikipedia. Se http://www.sub.su.se/omsub/visaevenemanget.aspx?eid=89

4 Hur föreläsningen presenterats

5 Föreläsningens mål Mitt mål  Att attrahera kursdeltagare Åhörarnas förmodade mål  Att få uppslag till egna kurser och informationsinsatser i syfte att attrahera akademiker till Wikipedia

6 Några begrepp som jag tror åhörarna redan känner till  Wiki: Sökbar webbplats som många snabbt kan bygga upp tillsammans, utan att fördröjas av granskningsförfarande. Tidigare versioner finns kvar i historiken och kan återställas.  En.wikipedia.org: Engelskspråkiga delen av Wikipedia - världens största uppslagsverk. Fritt och öppet innehåll.  Sv.wikipedia.org: Svenskspråkiga delen av Wikipedia.  Mediawiki: Wikipedias serverprogramvara.  Wikimedia Foundation: Äger Wikipedia, men inte dess innehåll som är fritt.

7 Här börjar övningsföreläsningen…

8 Informatik A Wikipedia – författande trovärdighet och teknik, 7.5 hp  Ht 2009 kvartsfart distans  Sommaren 2010 halvfart distans Några smakprov, bakomliggande tankar och slutsatser Magnus Eriksson, magnus.eriksson@miun.semagnus.eriksson@miun.se

9 Disposition  Kursuppläggning  En liten historik  Reaktioner på kursidén  Statistik  Learning the wiki way – wikipublicering som del i undervisningen  Teaching the wiki way – kollaborativt kursmaterialförfattande  Öppna eller fria ”learning objects” – varför dela med sig?  Några smakprov på kursinnehållet och kursdeltagarnas redovisning  Kursutvärdering i halvtid

10 Wikipedia – författande, trovärdighet och teknik, 7,5 hp Avsnitt 1: Grundläggande wikiterminologi Författande Riktlinjer Avsnitt 2: Trovärdighet Samhälls- betydelse Forskning Avsnitt 3: Teknik Administration Utvecklings- trender Avsnitt 4: Projektuppgift Djup Tid

11 Kurswiki som lärplattform Diskussionsuppgifter Artikelförfattaruppgifter Learning the wiki way Teaching the wiki way Fördelar: Kollaborativt läromedelsutvecklande Studenter förbättrar materialet Självdokumenterande Studenter ger varandra feedback Nätbaserad undervisningsmiljö Tre videomöten i Adobe Acrobat connect Quizzar (flervalsprov) i Moodle Wikipedia- publiceringsuppgifter

12 PRESSRELEASE Mittuniversitetet först ut med universitetskurs om Wikipedia 2009-05-14 Till hösten ger Mittuniversitetet världens förmodligen första hela universitetskurs om Wikipedia - uppslagsverket som alla kan redigera. – Jag upptäckte att återkommande sakfel i mina studenters uppsatser ofta härrörde från Wikipedia, säger Magnus Eriksson, universitetsadjunkt i datateknik vid Mittuniversitetet. Vi vill inte förbjuda dem att använda Wikipedia som källa. Det är mer konstruktivt att ge studenterna som redovisningsuppgift att åtgärda problemen och bidra till uppslagsverket. Wikipedia växer så det knakar och det används allt mer i den akademiska världen såväl som i yrkeslivet. Vi vill förbereda studenterna för detta genom att förmedla en sund källkritisk hållning snarare än att blunda för fenomenet. Distanskursen riktar sig till studenter, lärare, bibliotekarier, journalister och webbutvecklare. Men även andra som vill veta hur man kan förhålla sig till Wikipedia eller som vill kunna bygga upp och använda en egen wiki är målgrupp. – Sådana här initiativ från universitet och högskolor är glädjande, säger Lennart Guldbrandsson, ordförande i Wikimedia Sverige, och författare till boken "Så fungerar Wikipedia" som används som läromedel på kursen. Att sprida kunskap om Wikipedia är en viktig del i vårt arbete att höja Wikipedias kvalitet. Såväl nybörjare som erfarna wikipediaförfattare- och administratörer behöver fördjupa sina kunskaper om Wikipedia.

13 Gemensamt pressmeddelande från Mittuniversitet och Wikimedia Sverige 2009-05-14: Mittuniversitetet först ut med universitetskurs om Wikipedia Slutsatser: Wikipedia är buzzword i media för tillfället Media fokuserade på kursens källkritiska avsnitt

14 Positiva reaktioner ”Höstens bästa distanskurs, som fick mig att gå från "wtf?" till "uh, det är nog rätt smart, ändå” till "hey, det här skall jag f*n läsa" på fem minuter, har tydligen platser kvar. … Jag tycker att det är smart av institutioner som sysslar med att skapa och sprida kunskap att närma sig världens mest använda uppslagsverk och ge det lite knuffar på vägen för att bli bättre.” (Inlägg på Community Likström) ”Jag tycker att det här lätt är höstens tuffaste kurs. De institutioner som står för en betydande del av skapandet och utlärandet av kunskap har dessutom en hel del att tjäna på att närma sig världens mest lästa uppslagsverk och ge det små knuffar för att få det att bli bättre. Fortfarande platser kvar!” (Julle på Catahya.net) ”Här verkar läraren faktiskt ha praktisk erfarenhet av Wikipediaförfattande.” Inlägg på community. Slutsats: Kursen har fått Wikimediasamfundets stöd.

15 …men även skeptiska “Jag har svårt att föreställa mig något större intresse för den här kursen, annat än att det torde vara ett relativt okomplicerat tillvägagångssätt att förse sig med några akademipoäng.“ (Blogg Situation Norrland) ”Varför inte en kurs om Community Likström, 7.5 hp? … Hittade en universitetskurs om Harry Potter. Vad hittar dom på härnäst?” (Inlägg på Community Likström) ”Jag kommer bara att blir besviken om jag skulle gå kursen.” Inlägg på bybrunnen. “Google och Wikipedia – vad är det för skillnad? … Jaha. Men vem är det som matar in informationen i Google då?” (Professor i sociologi) Slutsatser:  Det finns en stor skepticism mot Wikipedia i landet, men som ibland bygger på fördomar och missuppfattningar snarare än sund källkritik.  Få verkar ha reflekterat över det isberg av arbete och tänkande som ligger under Wikipedias yta.  Universitet ger ibland teoretiska kurser med svag verklighetsförakring  Många skulle behöva gå en kurs!

16 Antal studenter  Antal sökande: 49  Antal registrerade: 34  Antal aktiva kursdeltagare: Cirka 26  Könsfördelning: 35% kvinnor.  Åldersfördelning:  Medelåldern är 34 år.  5 av kursdeltagarna är födda på 1950-talet, 5 på 1960-talet, 8 på 1970-talet och 15 på 1980-talet.  Fyra lämnade gymnasiet I våras. Slutsatser:  Högre medelålder än på andra datakurser.

17 Kursdeltagarnas bakgrund  45% är studenter som även pluggar fler kurser.  23% är eller pluggar till lärare.  7% är lärare i grund- och gymnasieskolan  7% är universitetsanställda  13% pluggar till bibliotikarier.  12% jobbar med IT.

18 Kursdeltagarnas tidigare erfarenhet  27% har minst ett års erfarenhet av wikipediaförfattande sedan tidigare.  15% har installerat och eller använt en egen wiki.  12% är eller har varit Wikipediaadministrat örer  4% är styrelsemedlem i Wikimedia Sverige

19 Bakgrund  280 f.kr.: Biblioteket i Alexandria grundas, med visionen att samla all värdldens kunskap.  1721: Stora Nordiska kriget. Slaget vid Selånger. Sundsvall bränns ned till grunden av Ryssarna.  Januari 2001: en.wikipedia.org startar med samma vision som Biblioteket i Alexandria.  November 2002: Jag blir ombedd att se över artikeln om Sundsvall i en.wikipedia.org, där jag bland annat omnämner ovanstående brand.  Oktober 2006: Jag börjar skriva om min undervisning och mitt forskningsområde på en.wikipedia.org. Syfte:  För att åtgärda återkommande sakfel i mina studenters uppsatser som härrör från Wikipedia  För att slippa författa nytt undervisningsmaterial från grunden till kursen Telesystem C/D.  För att själv lära mig mer.  I viss mån även för att sprida min egen forskning

20 Kursen Telekommunikation – teknik, trender och tjänster, ht 06 och 07  November 2006 t.o.m. jan 2008: 12 studenter på vår nybörjarkurs i Telekom får som redovisningsuppgift att publicera sig på svenskspråkiga Wikipedia. De tilldelas särskilda Wikipediakonton. Resultat:  De skapar 26 nya artiklar  De utökar 35 befintliga artiklar. Syfte:  Att skriva för en stor publik är mer motiverande  Att skriva på Wikipedia ger Slutsatser:  Wikipediasamfundet mycket positiva.  Nybörjarstudenter kan vara rädda.  Mycket handledning av Wikipediakunnig lärare behövs för att nybörjarstudenter ska kännas sig tillfreds.  Fler lärare världen över fick oberoende av varandra samma idé över hösten 2006.

21 Forts. bakgrund  Maj 2008: Wikipedia blir valbart avsnitt i gymnasieskolans läroplan i ämnet Engelska i new South Wales, Australien.  Sommaren 2008: Ryssland går om Sverige som tionde största Wikipedia och ryska wikipedianer översätter som hedersgest i samband med det ett antal artiklar om Sverige. Bland annat artikeln om Sundsvall. Nästan hela artikeln…  September 2008: Wikifika i Sundsvall. Jag träffar Lennart Guldbrandsson, ordförande för Wikimedia Sverige, som just skrivit boken ”Så fungerar Wikipedia”. Jag föreslår en kurs om ämnet.  November 2008: Ämneskollegiet i Informatik beslutar att ge kursen. Därmed blir den tvärvetenskaplig.  November 2008: Kursutvecklingen påbörjas på Wikiversity.org men avbryts. Där får vi endast hjälp med faktakoll.  Slutsats: Frågan är inte om man ska dela med sig, utan när…  Juni 2008: Kursutvecklingen flyttas över till en egen wiki  30 Augusti 2009: Kursstart!  Juni 2010: Nästa kuromgång startar.

22 Kursen Telekommunikation – teknik, trender och tjänster, ht 06 och 07 Wikipediapublicering som redovisningsuppgift Resultat: Några slutsatser: Se sv.wikipedia.org/wiki/WP:TELsv.wikipedia.org/wiki/WP:TEL

23 Varför dela med sig av kursmaterial – och när?

24 Kan man verkligen låta studenterna redigera kursmaterialet?

25 Avsnittet ”Introduktion”

26 Avsnittet ”Författande”

27 Avsnittet ”Trovärdighet och samhällsbetydelse” Uppgifter: -Referera forskning Exempel på resultat:

28 Planerade projekt

29 Kursutvärdering ”i halvtid” Positivt:  ”Uppfyllde mina förväntningar”  ”Kursen har öppnat mina ögon”  ”Wikipedia är som ett isberg. Toppen är att söka information, medan det som finns under ytan är allt som behandlas i kursen“  ”Bra övningar”  ”Kul när uppgifter omformuleras under kursens gång och elever är aktiva i utformningen.“  ”Uppskattade jättemycket mail som uppmuntrade mig och pushade lite.”  Öppen wiki “har varit suveränt. Rädslan att göra fel försvann redan vid första uppgiften.”  Kommer kultagarna att uppfylla lärandemålen efter avslutad kurs? “Ja” Förslag på förbättring:  Mer återkoppling från lärarna önskas.  Kursutvecklingen bör hålla deadlines bättre. Men kurser ”brukar ju ha lite barnsjukdomar vid uppstart”.  ”De som kan mycket bör skiljas från oss nybörjare” enligt tidig avhoppare.

30 Slutsatser  Det går att fylla 7,5 hp med studier, och mer därtill!


Ladda ner ppt "Plan  -Sammanfattning av kursens mål  Skärmdumpar kurswikin, quiz, videokonferns, kursbok. (Nät)  -Sammanfattande slutsatser  -Formulera erfarenheter."

Liknande presentationer


Google-annonser