Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

PrevU Social Resursförvaltning

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "PrevU Social Resursförvaltning"— Presentationens avskrift:

1 PrevU Social Resursförvaltning
StegVis & START Siggi Olafsson PrevU Social Resursförvaltning Göteborgs Stad

2 Sociala färdigheter Samarbete – dela med sig, hjälpa andra, följa regler och direktiv Empati – se saker från andras perspektiv och förstå hur andra har det, visa omtanke och respekt för andras känslor och synpunkter, inlevelse och medkänsla Positiv självhävdelse – hävda egna uppfattningar och rättigheter på ett tydligt och positivt sätt. Ta initiativ, presentera sig och kunna stå emot grupptryck Problemlösningsfärdigheter – ha strategier för att kunna reflektera över social problemlösning. Självkontroll – använda tankarna för att få kontroll över känslorna Ansvarstagande – hålla avtal och överenskommelser, visa respekt för andras egendom och andras arbete

3 Varför vi förordar StegVis!
Utveckla språkbegrepp för att samtala om känslor och relationer Motverka utanförskap Minska problembeteende i förskolan och förebygga problembeteende Få en systematik för arbetet Vara mer pro-aktiv Förebygga negativ utveckling som psykisk ohälsa, drogmissbruk och kriminalitet Lära sig hur man får och hur man behåller kamrater Lära sig viktiga färdigheter inför skola, kamrater, arbete, familj etc.

4 Vad gör att vi finner StegVis intressant?
Gedigen teoretisk grund Ger ett gemensamt språk Ger systematik Riktar sig till hela gruppen - Social inkludering Användarvänligt Utvecklar både eleverna och pedagogerna Omfattar hela dagen Projektiv uppläggning Väl beprövat Utvärderat

5 Pedagogiska principer
Från enkla färdigheter till mer komplexa Diskutera – Träna – Tillämpa Systemiskt – Involvera alla Projektivt arbetssätt Fokus på språket som verktyg Man lär sig i dialoger

6 StegVis för fyra åldersgrupper
START 1 – 3 åringar StegVis 1 4 – 6 åringar StegVis 2 7 – 8 åringar StegVis 3 9 – 10 åringar StegVis 4 KOLLA åringar Nytt material på G för åringar

7 Livskunskap för de allra yngsta
Start! Livskunskap för de allra yngsta 7

8 Delområden Känslor Anknytning Samspel 8

9 Känsloteman i Start Glädje Ledsnad Ilska Rädsla Överraskning
Avsky/avsmak Se andra Olikheter 9

10 Anknytningsteman i Start!
Lita till en vuxen Turtagning Vara tillsammans Dela glädje 10

11 Samspelsteman i Start! Att tänka Att dela Att turas om Att vänta
Att fråga Ja eller nej 11

12 Emotionell vägledning
Avvisande Fördömande Låt-gå God vägledning 1. Uppmärksamma känslan 2. Låt känslan bli ett tillfälle till närhet och vägledning 3. Lyssna inkännande och bekräfta känslan 4. Hjälp till att sätta ord på sina känslor 5. Sätt gränser och hjälp till att hitta lösningar på problemet John Gottman

13 Samlingen Man samlar några barn kring olika teman
Visar bilder för barnen Har kortfattat text som vägledning Har en målsättning som utgångspunkt Använder egen handdocka 13

14 Vilka barn har varit med i temasamlingar?
Loggen Tema: Vecka: Vilka barn har varit med i temasamlingar? Anteckningar: Lämpliga vardagssituationer, Att arbeta vidare med, Tankar och reflektioner Grupp 1 Grupp 2 Grupp 3 Grupp 4 Grupp 5 1. Glädje 2. Ledsnad 3. Ilska 14

15 - ett program för socialt och emotionellt lärande
StegVis StegVis - ett program för socialt och emotionellt lärande

16 Jakob

17 Baksida

18 Fredrik

19 Baksida

20 Vägledningshäfte Hur man genomför en lektion/samling
Teori om empati, problemlösning och självkontroll De basala känslorna Dockmanus Sångtexter Föräldrabrev Litteratur Vägledningshäfte

21 Affischer

22 HanddockornaValpen och Snigeln
Musik-CD

23 Del III – Självkontroll Del II – Impulskontroll och problemlösning
StegVis tre delar Del III – Självkontroll Del II – Impulskontroll och problemlösning Del I - Empati

24 De tre delarna Empati - upptäcka och förstå egna känslor och att kunna avläsa andras känslor. Impulskontroll och problemlösning - att stanna upp, tänka sig för och definiera problemet och sedan välja den bästa lösningen efter att ha värderat olika möjliga lösningar. Självkontroll - att hantera ilska och förebygga och förhindra aggressivt beteende och använda olika tekniker för att kunna möta provocerande situationer på ett lugnt sätt.

25 Empatiträning Barnen lär sig att: Sätta ord på egna känslor
Avläsa känslomässiga tillstånd hos andra Kunna sätta sig in i en annans situation Kunna handla utifrån den empatiska förståelsen

26 Empatidelen 4-6 år Definiera känslor: Glädje, ledsnad, ilska, förvåning, rädsla, avsmak Likheter – skillnader vad gäller andras känslor Känslor kan förändras Förutse känslor Avsiktligt – oavsiktligt Rättvisa Jag-budskap Att lyssna Att visa omsorg

27 Impulskontroll och problemlösning
STOPP – Vad är problemet? VÄNTA – Vilka lösningar kan finnas? Fråga för varje lösning: Vad är bra för mig? Vad är bra för andra? Vad kan hända? GÅ – Välj en lösning, gör en plan Pröva lösningen Fungerar den? Om inte pröva en annan lösning!

28 Problemlösningsdelen 4-6 år
Vad är ett problem Förstå ett problem Brainstorming Tillämpa lösningar Utvärdera lösningar Dela Turas om Byta Uppmärksamhet Att avbryta

29 Självkontroll STANNA UPP – när du märker ilskan SLAPPNA AV TÄNK HÖGT
Ta tre djupa andetag Räkna till tio Tänk på något positivt Säg till dig själv: Ta det lugnt. Jag kan klara det här. TÄNK HÖGT …och lös problemet stegvis TÄNK EFTER Vad var det som gjorde mig så arg? Vad gjorde jag? Vag fungerade? Vad fungerade inte? Vad kunde jag gjort annorlunda?

30 Självkontroll 4-6 år Tecken på ilska Avslappning Ej slå tillbaka
När man blir retad När andra tar något Att ta ett nej

31 Lektionen Övergripande mål Uppvärmningsövning
Aktivitet, rollspel, övningar Tema Berätta och diskutera Vardagssituationer Nyckelbegrepp Mål Föräldrainformation Du behöver Att tänka på Bildminiatyr

32 Lektionernas ordning Del 3 Självkontroll 6 teman 6 bilder Del 2
Problemlösning 10 teman 12 bilder Del 1 Empati 12 teman 16 bilder

33 Förhållningssätt - sammanfattning
Läraren som modell Dialog Öppna frågor Neutralitet Parafrasering Fokusering Uppföljning Introducera (berättelse) - träna (rollspel) - generalisera (vardagssit.) Användandet av nyckelord Mindre undervisningsgrupp Regelbundenhet Långsiktighet Kreativitet – lekfullhet

34 Föräldrakontakt Startinformation Föräldrabrev Veckobrev
Utvecklingssamtal Vardagliga kontakter

35 Viktiga saker Dialog Läraren som modell Barnens pedagoger
Kreativitet och lekfullhet Inkluderande arbetssätt Föräldrar och kollegor med sig Ledningens stöd Barnens pedagoger Stegvis ordning Regelbundenhet Långsiktighet Introducera-träna-tillämpa Nyckelbegreppen

36 Internationellt Second Step – USA, Kanada Steg for steg - Norge
Trin for Trin - Danmark Faustlos - Tyskland Sekando Suteppo - Japan Stig af stigi - Island StegVis - Sverige Askeleittain - Finland Srdce Na Dlani - Slovakien Tulleriit - Grönland Second Step - England žingsnis po žingsnio – Litauen Segundo Paso – Venezuela, Costa Rica, Guatemala, Chile, Mexico Polen Kurdistan

37 Utvärderingsresultat
Ökad begrepps-kunskap i sociala färdigheter En observerad minskning av fysisk aggression, verbal aggression och störande beteende De positiva relationerna mellan barnen har ökat och det har blivit bättre på problemlösning. Lärarna har blivit bättre rollmodeller

38 Webbadresser www.cfchildren.org www.gislasonlowenborg.com

39 Ha det kul & Lycka till Siggi


Ladda ner ppt "PrevU Social Resursförvaltning"

Liknande presentationer


Google-annonser