Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Fordonsstrategisk Forskning och Innovation

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Fordonsstrategisk Forskning och Innovation"— Presentationens avskrift:

1 Fordonsstrategisk Forskning och Innovation

2 Vision ”Sverige har en konkurrenskraftig fordonsindustri med ledande forskning och innovation inriktat mot säkra och miljöeffektiva transporter.”

3 Nära 1 miljard kronor per år satsas på svensk fordonsforskning inom ramen för FFI, varav hälften är offentliga medel

4 MÅL Minska vägtransporternas miljöpåverkan
Minska antalet skadade och dödade i trafiken Stärka fordons- industrins internationella konkurrenskraft

5 Ffi bidrar till att vi närmar oss ”nollvisionen”
att forskningsmiljöer inom industri, universitet och institut stärks att teknik utvecklas hos fordonstillverkare och leverantörsindustri är internationellt ledande att en fossilfri fordonsflotta uppnås

6 organisation STYRELSEN BEREDNINGS-GRUPPEN FFI KANSLI
Programchef Eva Schelin VINNOVA FEM PROGRAMOMRÅDEN STRATEGISKA SATSNINGAR ENERGI OCH MILJÖ Programledare Peter Kasche Vinnova Programråd Kvalitetsgranskning TRAFIKSÄKERHET OCH AUTOMATISERADE FORDON Programledare Ulrika Landelius Trafikverket Programråd Kvalitetsgranskning ELEKTRONIIK, MJUKARA OCH KOMMUNIKATION Programledare Eric Wallgren Vinnova Programråd Kvalitetsgranskning HÅLLBAR PRODUKTION Programledare Jens von Axelsson Vinnova Programråd Kvalitetsgranskning EFFEKTIVA OCH UPPKOPPLADE TRANSPORTSYSTEM Programledare Per Norman Vinnova Programråd Kvalitetsgranskning

7 FOU-verksamhet för 1 miljard kronor
75% 25% FEM PROGRAMOMRÅDEN Elektronik, mjukvara och kommunikation Trafiksäkerhet och autonoma fordon Energi och miljö Effektiva och uppkopplade transportsystem Hållbar produktion STRATEGISKA SATSNINGAR FFI:s styrelse stärker upp aktuella områden med extra resurser under begränsad period

8 Samarbete med astazero
FFI har ett åtagande gentemot AstaZero att utföra provning samt köpa tjänster inom ramen för de projekt som drivs inom programmet.

9 Ansöka och rapportera 1 Ansökan 2 Projektstart 3 Lägesrapportering
4 Slutrapportering Idé som stöds av avtalspart Aktörerna utser en huvud-sökande som färdigställer ansökan. Ansökan sker via VINNOVAs intressentportal a Elektronisk ansökan b Ladda upp bilagor (3 dokument) – Projektblankett – Projektbeskrivning – CV Granskning och beslut – FFI:s kansli formaliagranskar ansökan. – Oberoende kvalitetsgranskning. – Programrådet ger beslutsrekommendation om finansiering och villkor. – Myndigheten fattar beslut. Basrapport och projektparts godkännande skickas in till Vinnova. Utbetalning Sker till huvudsökande som därefter distribuerar vidare medel till övriga parter. Rapportering sker enligt beslutet. Vanligen 2 ggr/år. – Lägesrapportmall Sker via VINNOVAs intressentportal. a Elektroniskt formulär b Ladda upp slutrapport (5 dokument) – Teknisk projektredovisning – Måluppfyllelse – Ekonomisk redovisning med revisorsintyg – Publik rapport (svensk) – Publik rapport (engelsk) OBS! Detta gäller ej programområdet Energi och miljö, där används Energimyndighetens portal.

10 Ansöka och Rapportera: ENERGI OCH MILJÖ
1 Ansökan 2 Projektstart 3 Lägesrapportering 4 Slutrapportering Idé som stöds av avtalspart Aktörerna utser en huvudsökande som färdigställer ansökan. Ansökan sker via Energimyndighetens E-tjänst E-kanalen a Elektronisk ansökan b Ladda upp 3 bilagor – Projektblankett – Projektbeskrivning – CV Granskning och beslut – FFI:s kansli formaliagranskar ansökan. – Oberoende kvalitetsgranskning. – Programrådet ger beslutsrekommendation om finansiering och villkor. – Myndigheten fattar beslut. Villkorsbilaga, samtycke enligt PUL samt intyg om påskrivet projektavtal skickas in till Energimyndigheten. Utbetalning Sker till huvudsökande som därefter distribuerar vidare medel till övriga parter. Rapportering sker enligt beslutet. Vanligen 1 ggr/år via att nedanstående rapporter Lägesrapport via E-tjänsten E-kanalen Ekonomisk redovisning skickas till Energimyndigheten – Tekniska slutrapporten via E-tjänsten E-Kanalen. – Ekonomiska slutrapporten skickas till Energimyndigheten.

11 Principer för kvalitetsgranskning
Programrelevans Kvalitet hos förslag Genomförbarhet Nyttiggörande


Ladda ner ppt "Fordonsstrategisk Forskning och Innovation"

Liknande presentationer


Google-annonser