Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Fordonsstrategisk Forskning och Innovation. ”Sverige har en konkurrenskraftig fordonsindustri med ledande forskning och innovation inriktat mot säkra.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Fordonsstrategisk Forskning och Innovation. ”Sverige har en konkurrenskraftig fordonsindustri med ledande forskning och innovation inriktat mot säkra."— Presentationens avskrift:

1 Fordonsstrategisk Forskning och Innovation

2 ”Sverige har en konkurrenskraftig fordonsindustri med ledande forskning och innovation inriktat mot säkra och miljöeffektiva transporter.” VISION

3 Nära 1 miljard kronor per år satsas på svensk fordonsforskning inom ramen för FFI, varav hälften är offentliga medel

4 MÅL Minska vägtransporternas miljöpåverkan Minska antalet skadade och dödade i trafiken Stärka fordons- industrins internationella konkurrenskraft

5  att vi närmar oss ”nollvisionen”  att forskningsmiljöer inom industri, universitet och institut stärks  att teknik utvecklas hos fordonstillverkare och leverantörsindustri är internationellt ledande  att en fossilfri fordonsflotta uppnås FFI BIDRAR TILL

6 ORGANISATION FFI KANSLI Programchef Eva Schelin VINNOVA STYRELSEN BEREDNINGS- GRUPPEN EFFEKTIVA OCH UPPKOPPLADE TRANSPORTSYSTEM Programledare Per Norman Vinnova Programråd Kvalitetsgranskning HÅLLBAR PRODUKTION Programledare Jens von Axelsson Vinnova Programråd Kvalitetsgranskning ELEKTRONIIK, MJUKARA OCH KOMMUNIKATION Programledare Eric Wallgren Vinnova Programråd Kvalitetsgranskning TRAFIKSÄKERHET OCH AUTOMATISERADE FORDON Programledare Ulrika Landelius Trafikverket Programråd Kvalitetsgranskning ENERGI OCH MILJÖ Programledare Peter Kasche Vinnova Programråd Kvalitetsgranskning FEM PROGRAMOMRÅDEN STRATEGISKA SATSNINGAR

7 FOU-VERKSAMHET FÖR 1 MILJARD KRONOR FEM PROGRAMOMRÅDEN 1.Elektronik, mjukvara och kommunikation 2.Trafiksäkerhet och autonoma fordon 3.Energi och miljö 4.Effektiva och uppkopplade transportsystem 5.Hållbar produktion STRATEGISKA SATSNINGAR FFI:s styrelse stärker upp aktuella områden med extra resurser under begränsad period 75% 25%

8 FFI har ett åtagande gentemot AstaZero att utföra provning samt köpa tjänster inom ramen för de projekt som drivs inom programmet. SAMARBETE MED ASTAZERO

9 ANSÖKA OCH RAPPORTERA Idé som stöds av avtalspart Aktörerna utser en huvud- sökande som färdigställer ansökan. Ansökan sker via VINNOVAs intressentportal aElektronisk ansökan bLadda upp bilagor (3 dokument) –Projektblankett –Projektbeskrivning –CV Granskning och beslut –FFI:s kansli formaliagranskar ansökan. –Oberoende kvalitetsgranskning. –Programrådet ger beslutsrekommendation om finansiering och villkor. –Myndigheten fattar beslut. Basrapport och projektparts godkännande skickas in till Vinnova. Utbetalning Sker till huvudsökande som därefter distribuerar vidare medel till övriga parter. Rapportering sker enligt beslutet. Vanligen 2 ggr/år. –Lägesrapportmall Sker via VINNOVAs intressentportal. aElektroniskt formulär bLadda upp slutrapport (5 dokument) –Teknisk projektredovisning –Måluppfyllelse –Ekonomisk redovisning med revisorsintyg –Publik rapport (svensk) –Publik rapport (engelsk) 1 Ansökan 2 Projektstart 3 Lägesrapportering 4 Slutrapportering OBS! Detta gäller ej programområdet Energi och miljö, där används Energimyndighetens portal.

10 ANSÖKA OCH RAPPORTERA: ENERGI OCH MILJÖ Idé som stöds av avtalspart Aktörerna utser en huvudsökande som färdigställer ansökan. Ansökan sker via Energimyndighetens E-tjänst E-kanalen aElektronisk ansökan bLadda upp 3 bilagor –Projektblankett –Projektbeskrivning –CV Granskning och beslut –FFI:s kansli formaliagranskar ansökan. –Oberoende kvalitetsgranskning. –Programrådet ger beslutsrekommendation om finansiering och villkor. –Myndigheten fattar beslut. Villkorsbilaga, samtycke enligt PUL samt intyg om påskrivet projektavtal skickas in till Energimyndigheten. Utbetalning Sker till huvudsökande som därefter distribuerar vidare medel till övriga parter. Rapportering sker enligt beslutet. Vanligen 1 ggr/år via att nedanstående rapporter –Lägesrapport via E-tjänsten E-kanalen –Ekonomisk redovisning skickas till Energimyndigheten –Tekniska slutrapporten via E-tjänsten E-Kanalen. –Ekonomiska slutrapporten skickas till Energimyndigheten. 1 Ansökan 2 Projektstart 3 Lägesrapportering 4 Slutrapportering –

11 PRINCIPER FÖR KVALITETSGRANSKNING Programrelevans Kvalitet hos förslag Genomförbarhet Nyttiggörande


Ladda ner ppt "Fordonsstrategisk Forskning och Innovation. ”Sverige har en konkurrenskraftig fordonsindustri med ledande forskning och innovation inriktat mot säkra."

Liknande presentationer


Google-annonser