Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

FFI – FORDONSSTRATEGISK FORSKNING OCH INNOVATION VINNOVA.SE/FFI Hur du kan dra nytta av statligt stöd till Forskning, Utveckling och Innovation ? Kalmar.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "FFI – FORDONSSTRATEGISK FORSKNING OCH INNOVATION VINNOVA.SE/FFI Hur du kan dra nytta av statligt stöd till Forskning, Utveckling och Innovation ? Kalmar."— Presentationens avskrift:

1 FFI – FORDONSSTRATEGISK FORSKNING OCH INNOVATION VINNOVA.SE/FFI Hur du kan dra nytta av statligt stöd till Forskning, Utveckling och Innovation ? Kalmar 2014-04-25 Leif Ohlsson, Kurt Myhr, Stephen Wallman

2 FFI – FORDONSSTRATEGISK FORSKNING OCH INNOVATION VINNOVA.SE/FFI FFI - Fordonsstrategisk Forskning och Innovation

3 FFI – FORDONSSTRATEGISK FORSKNING OCH INNOVATION VINNOVA.SE/FFI Bild 3 FFI är ett samarbete mellan staten och fordonsindustrin om att finansiera forsknings-, innovations- och utvecklings- aktiviteter med fokus på områdena Klimat & Miljö samt Säkerhet. Nära 1 miljard kronor per år satsas på svensk fordonsforskning inom ramen för FFI, varav hälften är offentliga medel.

4 FFI – FORDONSSTRATEGISK FORSKNING OCH INNOVATION VINNOVA.SE/FFI FFI vision Bild 4 ”Sverige ska ha en konkurrenskraftig fordonsindustri med ledande forskning och innovation inriktat mot säkra och miljöeffektiva transporter”

5 FFI – FORDONSSTRATEGISK FORSKNING OCH INNOVATION VINNOVA.SE/FFI Minska vägtransporternas miljöpåverkan Minska antalet skadade och dödade i trafiken Stärka fordonsindustrins internationella konkurrenskraft Mål

6 FFI – FORDONSSTRATEGISK FORSKNING OCH INNOVATION VINNOVA.SE/FFI KONKURRENS & INNOVATION STYRELSE Temaområde KLIMAT & MILJÖ 2/3 av budget Temaområde SÄKERHET 1/3 av budget Styrelseinitierade projekt KANSLI Kvalitetssäkring Programråd Kvalitetssäkring Programråd Kvalitetssäkring Programråd Kvalitetssäkring Programledare STEM Programråd Programledare TRAFIKVERKET Programledare VINNOVA Programledare VINNOVA Programledare VINNOVA ENERGI & MILJÖ FORDONS & TRAFIKSÄKERHET TRANSPORT- EFFEKTIVITET FORDONS- UTVECKLING HÅLLBAR PRO- DUKTIONSTEKNIK 25% av budget Programråd VINNOVA Organisation

7 FFI – FORDONSSTRATEGISK FORSKNING OCH INNOVATION VINNOVA.SE/FFI Bild 7 Fördelning av medel mellan programråden * Transport effektivitet13% Energi& Miljö32% Fordon & Trafiksäkerhet19% Fordonsutveckling20% Hållbarproduktion16%

8 FFI – FORDONSSTRATEGISK FORSKNING OCH INNOVATION VINNOVA.SE/FFI Bild 8 Styrelse- ordförande FFI Ingmar Skogö, Landshövding Västmanland Jan-Ove Östensen, VD Volvo Technology Sven-Erik Svensson, Volvo Personvagnar Lars Stenqvist, Senior Vice President Scania Fredrik Sidahl,VD FKG Charlotte Brogren, Generaldirektör VINNOVA Erik Brandsma Generaldirektör Energi- myndigheten Gunnar Malm Generaldirektör Trafikverket Styrelse

9 FFI – FORDONSSTRATEGISK FORSKNING OCH INNOVATION VINNOVA.SE/FFI Bild 9 FFI är ett rullande program 20092010201120122013201420152016201720182019 Finansiering Inriktning Beslut Finansiering Inriktning Finansiering Inriktning Beslut Finansiering Inriktning Beslut Och så vidare.. Staten satsar 450 miljoner/år industrin minst lika mycket OSV

10 FFI – FORDONSSTRATEGISK FORSKNING OCH INNOVATION VINNOVA.SE/FFI Att söka finansiering I princip vem som helst men… Aktiv medverkan av eller stöd från industriell avtalspart (fordonsindustrin) krävs Vem kan ansöka? Enskilt projekt skall ha minst 25% näringslivsfinansiering

11 FFI – FORDONSSTRATEGISK FORSKNING OCH INNOVATION VINNOVA.SE/FFI Projektkostnader och stöd inom FFI •Alla kostnader ska vara projektanknutna och i samband/under projektets tid. •Kostnader ska vara stödberättigande – se VINNOVAs allmänna riktlinjer •Lönekostnader ska vara baserade på verklig kostnad generellt. •För icke bidragstagande parter får FFI-schablon på 850 kr/h användas som ”medfinansiering”. •Normen för ”medfinansiering” inom FFI är 50 % enligt samverkansavtalet. Bild 11

12 Några definitioner •”In kind”= Egen finansiering av projekt •Till hur mycket beräknas ”värdet” ”finansieringen” av en egen timma i ett projekt ? ”till verklig egen kost” men i praxis 850 SEK /h. •Vertikalt projekt = Bara en avtals part deltar i projektet (kan dock vara flera FKG företag) •Horisontellt projekt = Mer än en avtalspart deltar i projektet

13 Regler för stöd till Forskning, utveckling och demonstration Typ av projektMax stöd Grund forskning100 % bidrag Tillämpad forskning50 % bidrag Experimentell utveckling25 % bidrag Speciell bonus för SME-företag Företag under 50 anställda20 % extra Företag mellan 50 och 250 anställda10 % extra Samarbete mellan företag15 % extra

14 FFI – FORDONSSTRATEGISK FORSKNING OCH INNOVATION VINNOVA.SE/FFI Bild 14 Forskning !?

15 FFI – FORDONSSTRATEGISK FORSKNING OCH INNOVATION VINNOVA.SE/FFI Bild 15 Uppsummering (84 ind./146 akad.) UNDER PERIODEN 2009-2011 http://www.youtube.com/watch?v=abVnRCd3Mg4

16 FFI – FORDONSSTRATEGISK FORSKNING OCH INNOVATION VINNOVA.SE/FFI Data för 309 FFI Projekt Slutsats ”FKG företag” lyckas bra i FFI ! Men kan bli bättre,framför allt SME Regeringen/Myndighterna ser gärna ökat SME deltagande Hur

17 Bild 17 Resultat av fordonsforskningsprogrammen 1994-2011 •Flertalet innovationer finns i dagens fordon •Ökad kompetens och stärkt samarbete mellan företag och akademi •Långsiktig forskning – med tillämpning på längre sikt •Bidragit till trafikpolitiska mål inom miljö och säkerhet •Strategiskt viktiga innovationsmiljöer •Bidragit till nya produkter/tjänster i andra branscher FILM (http://www.youtube.com/watch?v=abVnRCd3Mg4)

18 FFI – FORDONSSTRATEGISK FORSKNING OCH INNOVATION VINNOVA.SE/FFI Bild 18 Volvo C30 Electric – Säker elbil för stadstrafik Energi & Miljö

19 FFI – FORDONSSTRATEGISK FORSKNING OCH INNOVATION VINNOVA.SE/FFI Bild 19 ”FFI-modellen” Samordning Innovations- perspektiv Långsiktighet •Industri och myndigheter är avtalsparter •Delad finansiering •Stor leverantörsmedverkan •Långsiktiga åtagande •Fokus på produkter med högt teknikinnehåll (som kan ta lång tid att utveckla) •Mycket nära samarbete mellan myndigheter och industri •Forskning – men inte bara forskning •Forska, utveckla och producera i Sverige •Produkter och tjänster på marknaden •Stor medverkan från akademin Färd- planer Samverkansforum Mötesplats för idéer i tidiga skeden Samverkansforum Mötesplats för idéer i tidiga skeden Urban Wass, AB Volvo

20 FFI – FORDONSSTRATEGISK FORSKNING OCH INNOVATION VINNOVA.SE/FFI Bild 20 Källa: Trafikverkets årsredovisning

21

22 FÄRDPLANER 2012 2015 2020 2025 EU-kommissionen: 2020 – nya bilar släpper ut högst 95 gram koldioxid per km, halverat antal döda i trafiken jämfört med 2010 Riksdagen: 2020 – halverat antal dödade och 25% färre allvarligt skadade jämfört med 2007 Regeringen: 2030 – En fossiloberoende fordonsflotta Transportpolitiska mål FORSKNINGS- OCH UTVECKLINGSBEHOV ”Våra utmaningar”

23 Energioptimerade drivlinor Stödjande skyddande fordonet Effektiv flexibel produktion Det anpassade transportsystemet Energioptimerade vagnskoncept Förutseende uppkopplande fordon Lätta material & nya processer Det uppkopplade transportsystemet Skräddarsydda persontransporter Interagerande fordon Miljöneutral produktion Interagerande transportsystem 2015 2020 2025 OMRÅDE ENERGI & MILJÖ FORDON & TRAFIKSÄKERHET HÅLLBAR PRODUKTIONSTEKN. TRANSPORTEFFEKTIVITET 2012 FÄRDPLANER INNOVATIONSSYSTEM I VÄRLDSKLASS KCFP Tidigare exempel

24 2012 1. Innovationsindex 2. FoI-inventering 3. Behov kompetens 4. Aktörssamverkan 5. Innovationsupphandling 2013 FFI-konferens 20 nov Samverkan mellan FFI, akademi, instituten och företag INNOVATIONSSYSTEM I VÄRLDSKLASS LEVERANSER KCFP EXEMPEL Samverkan/dialog Pågående aktiviteter FÄRDPLANER

25 Process för en ansökan Ansökan lämnas in Stängningsdatum enligt FFI hemsida Kvalitets granskning Utvärderar om ansökan uppfyller formella krav Programråd ”Beslutar” om projektet skall beviljas Denna process upprepas 4 ggr/år tid

26 FFI – FORDONSSTRATEGISK FORSKNING OCH INNOVATION VINNOVA.SE/FFI Kvalitetsgranskning Programrelevans (programbeskrivning, färdplan) Kvalitet hos förslag (kvalitetsgranskningsprotokoll) Genomförbarhet (kvalitetsgranskningsprotokoll) Nyttiggörande (kvalitetsgranskningsprotokoll) Principer för kvalitets- granskning Kvalitetsgranskningen ger omdömen för ett projekt: Rekommenderas, Rekommenderas med villkor, Avslås

27 FFI – FORDONSSTRATEGISK FORSKNING OCH INNOVATION VINNOVA.SE/FFI Att söka finansiering Kommande ansökningstillfällen Ansökningstillfälle, sista datum Kvalitetsgransknings möte Programråd Fredag 13 december 2013 Onsdag 22 januariOnsdag 5 februari* Onsdag 12 marsOnsdag 9 aprilOnsdag 14 maj* Onsdag 18 juniOnsdag 27 augustiOnsdag 17 september* Onsdag 15 oktoberOnsdag 12 november Onsdag 26 november* Fredag 12 DecemberTisdag 20 JanuariV6 2015 * * Varierar mellan de olika programråden

28 FFI – FORDONSSTRATEGISK FORSKNING OCH INNOVATION VINNOVA.SE/FFI Att söka finansiering •Programbeskrivningar, färdplaner och information om vad som skall ingå i en ansökan finns på http://www.vinnova.se/sv/ffi/ •Delprogrammet Energi- och Miljö ansöker via Energimyndighetens portal http://energimyndigheten.se/E-Tjanster/E-kanalen

29 Energirelaterad fordonsforskning i Sverige 2013 Mera marknadsnära Mera visionära projekt

30 Vinnovas program 2014 http://www.vinnova.se/sv/Aktuellt--publicerat/Publikationer/Produkter/Programoversikt-2014/

31 Vinnovas program 2014 •Forska och Väx •VINN NU •Eurostars •Eureka •Verifiera för tillväxt •Fordonsförsäkring och Innovation

32 FKG stöd Stephen, Kurt, Leif hjälper er genom hela ansökans processen Mailadresser Tel E&M, HP stephen.wallman@telia.com 0705 420635 F&TS, FU kurt.myhr@telia.com 0730 216302 TrEff leif.ohlsson@fkg.se 0705 834333 TrEffTransport effektivitet E&MEnergi& Miljö F&TSFordon & Trafiksäkerhet FUFordonsutveckling HPHållbarproduktion

33 När släpps 2013 års pengar -50% av total tilldelningen (450”) släpps till programråden vid styrelsemöte sept (2012) - Resterande 25% släpps till programråden i februari 2013 -25% avsätts till av ”styrelsen beslutade projekt” -Fördelning av år 2013 pengar År 2013201420152016 Statliga medel150 10050

34 Hur går det till att ansöka •Skapa ett konto •Ansökan görs elektroniskt via ansökningstjänsten på VINNOVAs intressentportal.* •Med undantag av programmet "Energi & Miljö" där ansökan görs genom Energimyndighetens ansökningsportal •En komplett ansökan skall innehålla filerna - Projektblankett, - Mall för projektbeskrivning (särskild mall för Hållbar produktionsteknik) - Mall för CV •https://portal.vinnova.se/Public/Login/Login.aspx?ReturnUrl=%2fhttps://portal.vinnova.se/Public/Login/Login.aspx?ReturnUrl=%2f

35 FFI – FORDONSSTRATEGISK FORSKNING OCH INNOVATION VINNOVA.SE/FFI Bild 35 Hur kan en ansökan se ut ? 2012-01710 Livstidförlängning av pneumatiskt ventilsystem Projektet rekommenderas 2012-09-03 inom Fordonsutveckling Sökande: SO Elektroniks


Ladda ner ppt "FFI – FORDONSSTRATEGISK FORSKNING OCH INNOVATION VINNOVA.SE/FFI Hur du kan dra nytta av statligt stöd till Forskning, Utveckling och Innovation ? Kalmar."

Liknande presentationer


Google-annonser