Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kalmar Leif Ohlsson, Kurt Myhr, Stephen Wallman

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kalmar Leif Ohlsson, Kurt Myhr, Stephen Wallman"— Presentationens avskrift:

1 Kalmar 2014-04-25 Leif Ohlsson, Kurt Myhr, Stephen Wallman
Hur du kan dra nytta av statligt stöd till Forskning, Utveckling och Innovation ? Kalmar Leif Ohlsson, Kurt Myhr, Stephen Wallman

2 FFI - Fordonsstrategisk Forskning och Innovation

3 FFI är ett samarbete mellan staten och
fordonsindustrin om att finansiera forsknings-, innovations- och utvecklings- aktiviteter med fokus på områdena Klimat & Miljö samt Säkerhet. Nära 1 miljard kronor per år satsas på svensk fordonsforskning inom ramen för FFI, varav hälften är offentliga medel.

4 FFI vision ”Sverige ska ha en konkurrenskraftig fordonsindustri
med ledande forskning och innovation inriktat mot säkra och miljöeffektiva transporter” FFI vision

5 Mål Minska vägtransporternas miljöpåverkan
Minska antalet skadade och dödade i trafiken Stärka fordonsindustrins internationella konkurrenskraft FFI – FORDONSSTRATEGISK FORSKNING OCH INNOVATION VINNOVA.SE/FFI

6 Organisation STYRELSE KANSLI KONKURRENS & INNOVATION
Styrelseinitierade projekt VINNOVA 25% av budget KANSLI KONKURRENS & INNOVATION Programledare STEM Programledare TRAFIKVERKET Programledare VINNOVA Programledare VINNOVA Programledare VINNOVA Programråd Programråd Programråd Programråd Programråd Kvalitetssäkring Kvalitetssäkring Kvalitetssäkring Kvalitetssäkring Kvalitetssäkring FORDONS & TRAFIKSÄKERHET TRANSPORT- EFFEKTIVITET ENERGI & MILJÖ FORDONS- UTVECKLING HÅLLBAR PRO- DUKTIONSTEKNIK Temaområde SÄKERHET 1/3 av budget Temaområde KLIMAT & MILJÖ 2/3 av budget

7 Fördelning av medel mellan programråden *
Transport effektivitet 13% Energi& Miljö 32% Fordon & Trafiksäkerhet 19% Fordonsutveckling 20% Hållbarproduktion 16%

8 Styrelse Styrelse-ordförande FFI
Ingmar Skogö, Landshövding Västmanland Jan-Ove Östensen, VD Volvo Technology Sven-Erik Svensson, Volvo Personvagnar Lars Stenqvist, Senior Vice President Scania Fredrik Sidahl,VD FKG Charlotte Brogren, Generaldirektör VINNOVA Erik Brandsma Generaldirektör Energi-myndigheten Gunnar Malm GeneraldirektörTrafikverket Styrelse Bild 8

9 FFI är ett rullande program
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Finansiering Inriktning Beslut Och så vidare.. OSV Staten satsar 450 miljoner/år industrin minst lika mycket

10 I princip vem som helst men…
Att söka finansiering Vem kan ansöka? I princip vem som helst men… Aktiv medverkan av eller stöd från industriell avtalspart (fordonsindustrin) krävs Enskilt projekt skall ha minst 25% näringslivsfinansiering

11 Projektkostnader och stöd inom FFI
Alla kostnader ska vara projektanknutna och i samband/under projektets tid. Kostnader ska vara stödberättigande – se VINNOVAs allmänna riktlinjer Lönekostnader ska vara baserade på verklig kostnad generellt. För icke bidragstagande parter får FFI-schablon på 850 kr/h användas som ”medfinansiering”. Normen för ”medfinansiering” inom FFI är 50 % enligt samverkansavtalet.

12 Några definitioner ”In kind”= Egen finansiering av projekt
Till hur mycket beräknas ”värdet” ”finansieringen” av en egen timma i ett projekt ? ”till verklig egen kost” men i praxis 850 SEK /h. Vertikalt projekt = Bara en avtals part deltar i projektet (kan dock vara flera FKG företag) Horisontellt projekt = Mer än en avtalspart deltar i projektet

13 Regler för stöd till Forskning, utveckling och demonstration
Typ av projekt Max stöd Grund forskning % bidrag Tillämpad forskning 50 % bidrag Experimentell utveckling 25 % bidrag Speciell bonus för SME-företag Företag under 50 anställda 20 % extra Företag mellan 50 och 250 anställda 10 % extra Samarbete mellan företag 15 % extra

14 Forskning !?

15 Uppsummering UNDER PERIODEN 2009-2011
(84 ind./146 akad.)

16 Data för 309 FFI Projekt Hur
Slutsats ”FKG företag” lyckas bra i FFI ! Men kan bli bättre ,framför allt SME Regeringen/Myndighterna ser gärna ökat SME deltagande

17 FILM (http://www.youtube.com/watch?v=abVnRCd3Mg4)
Resultat av fordonsforskningsprogrammen FILM (http://www.youtube.com/watch?v=abVnRCd3Mg4) Flertalet innovationer finns i dagens fordon Ökad kompetens och stärkt samarbete mellan företag och akademi Långsiktig forskning – med tillämpning på längre sikt Bidragit till trafikpolitiska mål inom miljö och säkerhet Strategiskt viktiga innovationsmiljöer Bidragit till nya produkter/tjänster i andra branscher Bild 17

18 Volvo C30 Electric – Säker elbil för stadstrafik
Energi & Miljö Volvo C30 Electric – Säker elbil för stadstrafik

19 Innovations-perspektiv
”FFI-modellen” Samverkansforum Mötesplats för idéer i tidiga skeden Urban Wass, AB Volvo Samordning Industri och myndigheter är avtalsparter Delad finansiering Stor leverantörsmedverkan Forskning – men inte bara forskning Forska, utveckla och producera i Sverige Produkter och tjänster på marknaden Stor medverkan från akademin Innovations-perspektiv Färd- planer Långsiktiga åtagande Fokus på produkter med högt teknikinnehåll (som kan ta lång tid att utveckla) Mycket nära samarbete mellan myndigheter och industri Långsiktighet

20 Källa: Trafikverkets årsredovisning
Bild 20

21

22 Transportpolitiska mål
FÄRDPLANER FORSKNINGS- OCH UTVECKLINGSBEHOV 2012 2015 2025 2020 EU-kommissionen: 2020 – nya bilar släpper ut högst 95 gram koldioxid per km, halverat antal döda i trafiken jämfört med 2010 Riksdagen: 2020 – halverat antal dödade och 25% färre allvarligt skadade jämfört med 2007 Regeringen: 2030 – En fossiloberoende fordonsflotta Transportpolitiska mål ”Våra utmaningar”

23 INNOVATIONSSYSTEM I VÄRLDSKLASS
FÄRDPLANER OMRÅDE ENERGI & MILJÖ FORDON & TRAFIKSÄKERHET HÅLLBAR PRODUKTIONSTEKN. TRANSPORTEFFEKTIVITET Energioptimerade drivlinor Stödjande skyddande fordonet Effektiv flexibel produktion Det anpassade transportsystemet Energioptimerade vagnskoncept Förutseende uppkopplande fordon Lätta material & nya processer Det uppkopplade transportsystemet Skräddarsydda persontransporter Interagerande fordon Miljöneutral produktion Interagerande transportsystem 2012 2015 2025 2020 INNOVATIONSSYSTEM I VÄRLDSKLASS KCFP Tidigare exempel

24 INNOVATIONSSYSTEM I VÄRLDSKLASS
FÄRDPLANER 2013 2012 FFI-konferens 20 nov Pågående aktiviteter LEVERANSER Samverkan mellan FFI, akademi, instituten och företag 1. Innovationsindex 2. FoI-inventering 3. Behov kompetens Samverkan/dialog 4. Aktörssamverkan 5. Innovationsupphandling KCFP EXEMPEL INNOVATIONSSYSTEM I VÄRLDSKLASS

25 Process för en ansökan tid Ansökan lämnas in Stängningsdatum enligt
FFI hemsida Programråd ”Beslutar” om projektet skall beviljas Kvalitets granskning Utvärderar om ansökan uppfyller formella krav Denna process upprepas 4 ggr/år

26 Kvalitetsgranskning Principer för kvalitets-granskning Programrelevans
(programbeskrivning, färdplan) Kvalitet hos förslag (kvalitetsgranskningsprotokoll) Genomförbarhet Nyttiggörande Kvalitetsgranskningen ger omdömen för ett projekt: Rekommenderas, Rekommenderas med villkor, Avslås

27 Att söka finansiering Kommande ansökningstillfällen
Ansökningstillfälle, sista datum Kvalitetsgranskningsmöte Programråd Fredag 13 december 2013 Onsdag 22 januari Onsdag 5 februari* Onsdag 12 mars Onsdag 9 april Onsdag 14 maj* Onsdag 18 juni Onsdag 27 augusti Onsdag 17 september* Onsdag 15 oktober Onsdag 12 november Onsdag 26 november* Fredag 12 December Tisdag 20 Januari V * * Varierar mellan de olika programråden

28 Att söka finansiering Programbeskrivningar, färdplaner och information om vad som skall ingå i en ansökan finns på Delprogrammet Energi- och Miljö ansöker via Energimyndighetens portal

29 Energirelaterad fordonsforskning i Sverige 2013
Mera visionära projekt Mera marknadsnära

30 Vinnovas program 2014

31 Vinnovas program 2014 Forska och Väx VINN NU Eurostars Eureka
Verifiera för tillväxt Fordonsförsäkring och Innovation

32 FKG stöd TrEff Transport effektivitet E&M Energi& Miljö F&TS
Stephen, Kurt , Leif hjälper er genom hela ansökans processen Mailadresser Tel E&M, HP F&TS, FU TrEff TrEff Transport effektivitet E&M Energi& Miljö F&TS Fordon & Trafiksäkerhet FU Fordonsutveckling HP Hållbarproduktion

33 När släpps 2013 års pengar -50% av total tilldelningen (450”) släpps till programråden vid styrelsemöte sept (2012) - Resterande 25% släpps till programråden i februari 2013 25% avsätts till av ”styrelsen beslutade projekt” Fördelning av år 2013 pengar År 2013 2014 2015 2016 Statliga medel 150 100 50

34 Hur går det till att ansöka
Skapa ett konto Ansökan görs elektroniskt via ansökningstjänsten på VINNOVAs intressentportal.* Med undantag av programmet "Energi & Miljö" där ansökan görs genom  Energimyndighetens ansökningsportal En komplett ansökan skall innehålla filerna -Projektblankett, - Mall för projektbeskrivning (särskild mall för Hållbar produktionsteknik) - Mall för CV https://portal.vinnova.se/Public/Login/Login.aspx?ReturnUrl=%2f

35 Hur kan en ansökan se ut ? Livstidförlängning av pneumatiskt ventilsystem Projektet rekommenderas inom Fordonsutveckling Sökande: SO Elektroniks


Ladda ner ppt "Kalmar Leif Ohlsson, Kurt Myhr, Stephen Wallman"

Liknande presentationer


Google-annonser