Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

GIS – Ett begrepp med växande innebörd

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "GIS – Ett begrepp med växande innebörd"— Presentationens avskrift:

1 GIS – Ett begrepp med växande innebörd
GIS – Ett begrepp med växande innebörd Datum GIT på KIT om GIS

2 Uppgift och bedömning Redovisning i par Hämta kartbilder
Analysera kartbilder Presentera kartbilder Power-point presentation på ca 5 minuter GIS – Vad är det?

3 Centralt innehåll Geografiska metoder, begrepp och arbetssätt
“Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtal om geografi” – Kommunikation “Metoder för att samla in, bearbeta, värdera och presentera olika geografiska data efter ett tema t.ex. klimat, hälsa och handel med hjälp av kartor samt geografiska informationssystem (GIS). GIS – Vad är det?

4 Momentsbeskrivning Vecka 16 Vecka 17 Vecka 18
Introduktion och återupprepning av ämnesområdet - Lektion 1 Presenterar uppgiften. Börja arbeta, dela in i grupper och hämta kartbild - Lektion 2 Analysera kartbilderna. Vad innehåller kartan för information och vad är budskapet? - Lektion 3 Jämför kartorna över tid och vad innebär. - Lektion 4 Sammanställ infon och skapa en Power-point. Förbered redovisning. - Lektion 5 Redovisning - Lektion 7 GIS – Vad är det?

5 Vad tror Du att GIS handlar om?
Vad kan Du om GIS? Vad tror Du att GIS handlar om? Uppgift, kolla av om någon kan något om GIS! GIS – Vad är det? GIT på KIT om GIS

6 Hur är LÄGET ? Varje dag påverkas vi av geografin och läget!
Hur är läget? Kommer du över på en fika?.. Var är ni?.. Aj aj aj… SOS alarm: Vad har hänt? Var.. Hmmm den där stugan..? Vackert väder, jag tror jag sticker till Spanien? Varje dag påverkas vi av geografin och läget! GIS – Vad är det? GIT på KIT om GIS

7 Y X Här är LÄGET! Min kompis Anna bor här!
Y Min kompis Anna bor här! Världen, Sverige, Norrbotten 97594, Luleå, Bälinge, Bälinge byaväg 42, Bredvid Luleåälven Lat/Long: N 65° 37' 36.93" E 21° 55' 57.52" X= Y= X Källa: Bild från Eniro GIS – Vad är det? GIT på KIT om GIS

8 Vad är då GIS? Datum GIT på KIT om GIS

9 Att anlägga en väg - information
Terräng Berg och jordarter Bebyggelse Markanvändning Ägare Skyddade områden Avrinning Att anlägga en väg – information Tänk att du vill bygga en väg! Uppgift: Vilken information kommer man att behöva? Mycket snart visar det sig att arbetet kommer att bli krävande. Det finns många intressen i ett vägbygge. Ingenjören behöver alltså massor av information för att klara av den uppgiften, förutom sin skicklighet och med sin mångåriga erfarenhet av väggbyggnadskonsten. Lutningsförhållanden och markens förhållande är viktig att veta ur teknisk anläggningssynpunkt. Utan kännedom om områdets avrinning kan vi lätt få katastrofer som vi sett exempel på inte minst under sommaren 2000 års regnkatastrof. Vem äger fastigheterna där vägen skall dras fram? Detta kommer att få konsekvenser för när vi löser mark från ägarna. Finns det skyddade områden där vi inte får bygga…och vad är miljömässigt bäst. Lagar styr hur nära hus vi får bygga en väg…och hur många invånare i direkt anslutning kommer förresten att beröras totalt av vägbygget. Genom kännedom om detta (och lite till) står sedan ingenjören inför uppgiften att få en samlad bild över uppgiften. Till sin hjälp tar han också givetvis många experter. Även: Alternativ Befolkning Byggmaterial Lagar mm… GIS – Vad är det? GIT på KIT om GIS

10 Att anlägga en väg - data
Terräng Berg och jordarter Bebyggelse Markanvändning Ägare Skyddade områden Avrinning Information: Datakällor: Arbetssätt: Tidigare (utan GIS): Manuellt + digitalt Egna mätningar SGU Kommunens Primärkarta Vegetationsskarta Fastighetsregister Komplext! Informationsbrist! TID! Länsstyrelsen Att anlägga en väg – data För att få den samlade informationen börjar vägingenjören samla data från många olika myndigheter och instanser. Egna mätningar kompletterar uppgifterna…men det tar tid att samla ihop uppgifterna. Dessutom är kommunens primärkarta borta när han kommer till kontoret…utlånad till en annan avdelning. Kartor är givetvis en viktig inkälla men även pärmar och analoga register samlas på hög. Med hjälp av kalkerpapper skissas det och ritas det för fullt. Efter ett tag upptäcker ingenjören att han använt en för gammal karta där inte informationen stämmer överens med verkligheten. Det är verkligen ett komplext problem med så mycket data att ta hand om! Miniräknaren får jobba för fullt och övertidstimmarna läggs på hög. Tänk om det fanns ett enklare sätt att angripa problemet! SMHI GIS – Vad är det? GIT på KIT om GIS

11 Att anlägga en väg med GIS
Primär karta SGU Fastighets- register Läns- styrelsen SMHI Egna mätningar Verktyget GIS Kunskap Data Information presenteras Bättre beslut Beräkning/analys Att anlägga en väg – GIS Den information som tidigare finns i register kan i många fall även finnas digitalt. I dag finns en PC på var mans bord. Detta nyttjar vi för att få en snabb access till våra data som vi söker. Genom att direkt koppla upp oss mot databaser får vi åtkomsttider på millisekunder till våra data. Vi kan också garantera att data är det senaste aktuella och vi behöver inte bekymra oss för att en annan avdelning håller på den information vi vill komma åt. Kvaliteten kan stärkas inom den egna organisationen och mot allmänna service. Det geografiska informationssystemetet (vårt verktyg) är sedan våran nyckel för att snabbt få fram vår sökta information. Med datorn som hjälpmedel ökar beräkningshastigheten och säkerheten. Vi kan lätt testa olika alternativ och gå tillbaks och ändra inställda parametrar. GIS är också ett verktyg för att skapa bra informationsmaterial för beslutsfattande. Detta i forma av kartor, bilder, tabeller, statistik mm. Kom ihåg att ett GIS inte klarar sig utan operatörens kunskap. Det är han som bestämmer vilken typ av information som är relevant i sammanhanget. GIS – Vad är det? GIT på KIT om GIS

12 En definition av ett GIS
Insamling från primära datakällor Inläsning och utleverans av data GPS Totalstationer Fjärranalys mm… Digitalisering/Scanning CAD Statistik Tabeller mm… Analys Mätning av ytor och sträckor Sökningar GIS: Ett datorbaserat system för: Överlagring och statistisk analys mm… Bearbetning Presentation Filhantering Redigering Metadata mm… Kartor Diagram Tabeller Animationer mm… Definition av ett GIS I Sverige lyder en vanlig definition på ett GIS: ”Ett GIS är ett datorbaserat informationssystem med funktioner för insamling, bearbetning, lagring, analys och presentation av geografiska data. I ett operationellt GIS ingår en eller flera databaser.” Definitionen enligt HMK-databaser (1994). Bilden ovan (fritt från Geografisk Informationsbehandling, red L. Eklundh) visar en del av de operationer ett GIS skall klara av. Insamling är det första steget, då objektens läge och attribut matas in. Detta kan ske på en mängd olika sätt. GPS och helautomatisk digitalisering är två relativt nya metoder för datainsamling som visar att det även inom dessa områden händer mycket. Läget beskrivs oftast av en koordinat på jorden och attribut beskriver specifika egenskaper hos objektet, t ex vegetationstyp. Exempelvis kan objektet som återfinns på koordinaten (100, 100) vara en yta med attributet lövskog. Datat kan bearbetas och lagras och analyser kan utföras. Resultatet kan sedan presenteras i form av en tabell, diagram eller karta. Exempel på resultatet från en analys kan vara: All lövskog i det studerade området har tillsammans en yta på ha, de angränsar till 70% till barrskog, till 25% till vatten och till 5% till tätort. Medellutningen i lövskogs-områdena är 4,7 º och medelvattentillförseln är 45mm/månad. (Fritt efter Geografisk informationsbehandling, red Lars Eklundh (1999)) GIS – Vad är det? GIT på KIT om GIS

13 Definitionen något förenklad
”Ett informationssystem som kan lagra, analysera och presentera den typ av data som brukar visas i form av kartor” Definition av ett GIS En enklare definition! (Efter GIS-boken, Wellwing, (2001)) GIS – Vad är det? GIT på KIT om GIS


Ladda ner ppt "GIS – Ett begrepp med växande innebörd"

Liknande presentationer


Google-annonser