Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Mått och metoder för övervakning och återkoppling av antibiotikaförskrivning Gunilla Stridh Ekman, apotekare, Strama Uppsala län

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Mått och metoder för övervakning och återkoppling av antibiotikaförskrivning Gunilla Stridh Ekman, apotekare, Strama Uppsala län"— Presentationens avskrift:

1 Mått och metoder för övervakning och återkoppling av antibiotikaförskrivning Gunilla Stridh Ekman, apotekare, Strama Uppsala län gunilla.stridh.ekman@akademiska.se

2 Vanliga mått DDD - Defined Daily Dose ” den förmodade genomsnittliga dygnsdosen då läkemedlet används av en vuxen (70 kg) vid medlets huvudindikation” - fastställes av WHO Collaborating Center for Drug Statistics Methodology i Oslo, www.whocc.no Recept PDD – prescribed daily dose

3 Vanliga nämnare TIN – tusen invånare TIND – tusen invånare och dag 100 vårddagar 100 vårdtillfällen Antal besök Antal listade

4 Källor för statistik över antibiotikaförbrukning Concise – – Försäljning via recept (inkl Dos) – Försäljning via rekvisition – Olika abonnemang ger olika åtkomst – Uppgift om förskrivningsorsak saknas – Rådatafil till landstingen

5 Från SMI och Strama Statistik över antibiotikaförsäljning – Via recept – Via rekvisition – Kvartalsrapporter – SWEDRES

6

7 Från SMI och Strama Statistik över antibiotikaförsäljning – Via recept – Via rekvisition – Kvartalsrapporter – SWEDRES

8 Förskrivningsmål från Strama UVI-antibiotika till kvinnor 18 – 79 år – Pivmecillinam – Nitrofurantoin – Trimetoprim – Ciprofloxacin och norfloxacin – max 10 % av recepten Luftvägsantibiotika till barn 0 – 6 år Pc V – minst 80 % Amoxicillin Amoxi-klav Cefalosporiner Makrolider

9

10 Under 2011 förskrevs i genomsnitt 63% av alla antibiotikarecept (J01 exkl. metenamin) från vårdcentraler, 18% från akutsjukhus, 5% från tandvård och 8% från övriga förskrivare. I data för Kalmar och Norrbotten inkluderas jourcentraler i kategorin Vårdcentraler. I data från Västra Götaland inkluderas jourmottagningar i kategorin Vårdcentraler.

11 Jämförelser ökar motivationen! T ex Andel kinoloner av UVI-antibiotika till kvinnor Andel pcV av luftvägsantibiotika till barn Andel recept/besök eller listade

12 forts. källor… Läkemedelsregistret Individbaserade data → nytt mått: brukare eller patienter Data kan hämtas från interaktiv databas på Socialstyrelsens hemsida ( www.socialstyrelsen.se, gå till Statistik – Statistikdatabas – Läkemedelsstatistik ) alt. beställas

13

14 Vem förskriver antibiotika till VC Liljans listade patienter? Patientområde: Vårdcentralen Liljan Källa: Apotekens Service AB, Concise

15 Individuell återkoppling Patientsäkerhetssatsningen 2013 – En överenskommelse mellan Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och Landsting om förbättrad patientsäkerhet – Totalt 525 miljoner till de Lt som uppfyller kraven, bl a

16 Förskrivarprofil Ett sätt att få individuell återkoppling Antibiotikamodul Kostnadsfritt Beställs av enskild förskrivare eller verksamhetschef – Beställningsformulär finns på Apotekens Service AB:s hemsida

17 Data för 3 månader Dos-förskrivning ingår inte Luftvägs-ab till barn och vuxna UVI-ab till kvinnor och män Hud- och mjukdelsantibiotika Antibiotika totalt Förskrivare samt arbetsplatsen

18 Förskrivningsdata kopplade till diagnos Exempel från Östergötland – Baserat på data ur journalsystemet Cosmic

19

20

21

22

23

24


Ladda ner ppt "Mått och metoder för övervakning och återkoppling av antibiotikaförskrivning Gunilla Stridh Ekman, apotekare, Strama Uppsala län"

Liknande presentationer


Google-annonser