Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Välkommen till ett seminarium om Klimatarbete och klimatinvesteringsprogram En heldag om klimatstrategi och Klimp- bidrag! Den 29 maj 2007 på Landstingets.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Välkommen till ett seminarium om Klimatarbete och klimatinvesteringsprogram En heldag om klimatstrategi och Klimp- bidrag! Den 29 maj 2007 på Landstingets."— Presentationens avskrift:

1 Välkommen till ett seminarium om Klimatarbete och klimatinvesteringsprogram En heldag om klimatstrategi och Klimp- bidrag! Den 29 maj 2007 på Landstingets kansli i Västerås Kontakta Måns Enander på Länsstyrelsen! Mans.enander@u.lst.se

2 Lagring av stallgödsel i Västmanlands län Förslag till länspolicy April 2007 Finns på: http://www.u.lst.se/u/amnen/Miljo/Tillsynsväglednin g/arbetsgrupper.htm

3 Anmälan enligt 21§ MB  Kommunerna ska enligt 25 § Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd skicka ett exemplar av alla anmälningar om C-verksamheter och anmälningar om mindre ändringar hos sina A och B-tillsynsobjekt till Länsstyrelsen Det kommer inte anmälningsärenden från alla kommuner!

4 Länsstyrelsens rutin för hantering av anmälningsärenden  Vi tittar på handlingarna för att se om det eventuellt är en tillståndspliktig åtgärd. I så fall hör handläggaren av sig för en diskussion om klassningen. Vi kan lämna synpunkter på klassningen men det är ändå ni som tillsynsmyndighet som avgör klassningen  Miljökontoret (handläggaren) får ett telefonsamtal eller e-postmeddelande där vi meddelar att vi inte kommer att yttra oss i ärendet

5 Orsaken till att vi väljer att inte yttra oss i ärendena är att Länsstyrelsen är överprövningsmyndighet!

6 FMH-bilagan Information från Naturvårdsverket till länsstyrelserna den 17 april 2007!  Beslut innan sommaren 2007 ?  Ikraft 1/1 2008  Naturvårdsverket kommer att ta fram vägledningsmaterial  Naturvårdsverket kommer att träffa länsstyrelserna under hösten  Länsstyrelsen kommer att träffa kommunerna!


Ladda ner ppt "Välkommen till ett seminarium om Klimatarbete och klimatinvesteringsprogram En heldag om klimatstrategi och Klimp- bidrag! Den 29 maj 2007 på Landstingets."

Liknande presentationer


Google-annonser