Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ortsutveckling Skebokvarn Välkommen! Stormöte 18 november 2013.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ortsutveckling Skebokvarn Välkommen! Stormöte 18 november 2013."— Presentationens avskrift:

1 Ortsutveckling Skebokvarn Välkommen! Stormöte 18 november 2013

2 Kvällens program 19.00 Välkommen och hur kom vi hit? 19.10 Rapport från grupperna 19.40 Skebokvarn 2019 – visionsprocessen 19.50 Fika och besök i grupperna 20.05 Skebokvarn 2019 - En promenad i Skebokvarn 2019 20.45 Återkoppling och nästa steg - representation från föreningarna i visionsgruppen 21.00 Tack för i kväll

3 Flens kommuns arbete med kommun- och varumärkesutveckling Beslut i kommunfullmäktige i hösten 2009

4 Ortsutveckling Mål Att i samarbete med föreningar, näringsliv och invånare utveckla en vision och handlingsplan för varje ort i kommunen. Mål för Skebokvarn Att utveckla en vision och långsiktig handlingsplan

5 Hur kom vi hit? –Stormöte 19 november 2012: Skebokvarn 2019 –Samordningsgruppen och kommunen identifierat teman för arbetsgrupper utifrån alla idéerna från stormötet –Stormöte 27 januari: Arbetsgrupperna bildades –Stormöte 16 april: Rapport från grupperna och visionsarbete –Nyhetsbrev juni 2013 –Stormöte den 2 september

6 Arbetsgrupperna Trafik och kommuni kationer Offentlig fysisk miljö Företag och turism

7 Gruppernas uppdrag Analys av förutsättningarna för utveckling Förslag till åtgärder i handlingsplanen (mall) Bidra till visionsarbetet Vem: de som är intresserade och tjänstemän från kommunen All dokumentation kommer att finns på kommunens hemsida www.flen.se/ortsutvecklingskebokvarn

8 Arbetsgrupperna Trafik och kommuni kationer Offentlig fysisk miljö Företag och turism Rapport från arbetsgrupperna

9 Skebokvarn 2019

10 En vision… är ledstjärna för utvecklingen uttrycker ett önskvärt framtida tillstånd (=idealtillstånd) ger kraft och energi skapar delaktighet, gemenskap och stolthet verktyg att prioritera vad vi ska göra

11 Skebokvarn 2019 Hur ser det ut i dag? SWOT Hur ser det ut runt oss? Omvärldsanalys Byggstenar för Skebokvarn Skebokvarn 2019

12 SWOT Skebokvarn Styrkor Läget Gemenskapen/andan Naturen Entreprenörskapet Svagheter Brist på kommunikationer Brist på service Samhällets utformning Arbetstillfällen Demografin Möjligheter Kommunikationerna Utveckling av service Samhällets utformning Naturen/friluftslivet Demografin Hot Ytterligare nerdragningar av kommunikationerna Ytterligare nerdragningar på service Demografin Externa aktörer

13 Omvärldsanalys Inter- nationalisering av näringslivet Befolk- ningen blir äldre Snabbare kommuni- kationer Små- företagande växer Ökat klimat- tänkande IT och media utveckling

14 Konsekvenser för Skebokvarn Försämrade kommunikationer Ökat turism Ökande småförtagande Utflyttning Fler äldre, färre barnfamiljer

15 Skebokvarns utmaningar Stimulera småföretagande och skapa fler arbetstillfällen Utveckla turismen Kommunikationerna Möjlighet för boende för både äldre och unga barnfamiljer Seniorboende och dagis Utbyggnad av IT- lösningar

16 Arbetsgrupperna Trafik och kommuni kationer Offentlig fysisk miljö Företag och turism Fika och besök arbetsgrupperna

17 Mallen Ett verktyg för arbetsgrupperna att ta fram förslag till åtgärder: –Analys av förutsättningar för utveckling –Förslag till åtgärd –Ansvarig för åtgärden –Resursbehov för att genomföra åtgärden –Prioritering av åtgärden Mallen finns på www.flen.se/ortsutveckling

18 Mallen Det finns inte resurser att genomföra alla förslagen till åtgärder Därför måsta alla sammanställas för att kunna jämföra och prioritera Slutgiltig prioritering sker på ett stormöte utifrån visionen för Skebokvarn Mallen finns på www.flen.se/ortsutveckling

19 Skebokvarn 2019 Tänk er fram till en vårkväll år 2019 Ni tar en promenad i Skebokvarn –Vad ser ni? –Vad hör ni? –Vem träffar ni? –Vad pratar ni om? –Vad har hänt och hur gick det till? Grupper med max 4 personer Skriv ner allt ni upplever på papper

20 Nästa steg Arbetsgrupperna jobbar vidare med att analysera förutsättningarna för utveckling och ta fram förslag på åtgärder Visions/samordningsgruppen sammanställer visionsarbetet och tar fram förslag till byggstenar –Representanter från föreningarna behövs!!! Nästa stormöte i nya året

21 Skebokvarn 2019 Hur ser det ut i dag? SWOT Hur ser det ut runt oss? Omvärldsanalys Byggstenar för Skebokvarn Skebokvarn 2019

22 Tack för ikväll! Ortsutveckling Skebokvarn


Ladda ner ppt "Ortsutveckling Skebokvarn Välkommen! Stormöte 18 november 2013."

Liknande presentationer


Google-annonser