Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hur når man hög trombolysfrekvens? 100518 Magnus Esbjörnsson Närsjukvårdskliniken Hässleholm.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hur når man hög trombolysfrekvens? 100518 Magnus Esbjörnsson Närsjukvårdskliniken Hässleholm."— Presentationens avskrift:

1 Hur når man hög trombolysfrekvens? Magnus Esbjörnsson Närsjukvårdskliniken Hässleholm

2 Hur hantera rädslan för att göra skada? (intrakraniell blödning) –Faktisk risk för sICH låg, <5% –I nivå med operationsrisk vid CEA Varför är vi inte lika rädda att göra skada genom underlåtenhet? –Okunskap om förväntad prognos vid naturalförlopp? Prognos vid naturalförloppet måste alltid vägas in i relation till förväntad behandlingsrisk Vid hot om död eller stort förväntat handikapp är acceptabel risknivå högre

3 Hög andel larm Låg delay Beslutsstöd dygnet runt med trombolyskunnig läkare (>50 trombolysfall) Kontinuerlig utbildning Uppmärksam personal (akutmott + ambulans) Kompletterande neuroradiologi i utvalda fall (CTA/CTP/MR/TCCD)

4 Delay Hög utbildningsnivå prehospitalt, personal på akutmott Regelbunden information till patientföreningar Maj 2010 annonser på lokalbussar Svensk bilprovning? Bibliotek? Kommuninformation? Skånemejerier? Radio/TV?

5 Trombolysfrekvens

6 18-80 år

7 Tabell 38. Larmat för trombolys bland patienter med diagnosen I63 (fr o m ). Tabellen beräknad på 187 patienter med diagnos I63 på sjukhuset. Sjukhus 455Riket (2008) Sjh fördeln. (percentiler) Andel i %AntalAndel i %Antal10:e50:e90:e Alla27,85211, Ålder <7528,72517, Män22,91117, Kvinnor35,91418, Ålder ≥7527,0278, Män25,5149, Kvinnor28,9137,

8 Trombolyslarm - Hässleholm

9 Trombolyslarm - Region Skåne

10 Trombolys 2009 Tabell 39a. Andel patienter medicinerade med trombolys och som ej ingår i trombolysstudie bland patienter med diagnosen I63. Tabellen beräknad på 187 patienter med diagnos I63 på sjukhuset. Sjukhus 455 Skåne läns landsting Sjh fördeln. (percentiler) Andel i %AntalAndel i %Antal10:e50:e90:e Alla13,9267, Män <7514,679, Män ≥7514,587, Kvinnor <7517,9710, Kvinnor ≥758,945,

11 18-80 år Trombolys 2009 Tabell 40a. Andel patienter medicinerade med trombolys och som ej ingår i trombolysstudie bland patienter med diagnosen I63 i åldersgruppen år. Tabellen beräknad på 120 patienter med diagnos I63 på sjukhuset. Sjukhus 455 Skåne läns landsting Sjh fördeln. (percentiler) Andel i %AntalAndel i %Antal10:e50:e90:e Alla14,2179, Män <7514,679, Män ≥759,5211, Kvinnor <7517,9710, Kvinnor ≥758,317,

12 Tabell 39b. Andel patienter som ingår i trombolysstudie bland patienter med diagnosen I63 ( ). Tabellen beräknad på 503 patienter med diagnos I63 på sjukhuset. Sjukhus 455 Skåne läns landsting Sjh fördeln. (percentiler) Andel i %AntalAndel i %Antal10:e50:e90:e Alla2,2110, Män <752,430, Män ≥753,040, Kvinnor <750,000, Kvinnor ≥752,740, Antalet inkluderade patienter hittills totalt: 18, vilket motsvarar 3,6%

13 Tidigt deltagande i IST-3 har gjort att andelen patienter som bedöms för potentiell trombolys ökar. Larmkedjan avblåses inte för tidigt. Ingen åldersgräns Upp till 6 timmar

14 Tabell 6. Delay (antal timmar från insjuknande till inläggning) a Tabellen beräknad på 94 vårdtillfällen på sjukhuset. Uppgift saknas för 125 vårdtillfällen (57,1%). Sjukhus 455Riket (2008)Sjh fördeln. (percentiler) Medelv.MedianAntalMedelv.Median b Antal10:e50:e90:e Alla4,82,0946,62, Ålder <754,62,0497,12, Ålder ≥755,02,0456,22, Sjukhus 455Skåne läns landstingSjh fördeln. (percentiler) Medelv.MedianAntalMedelv.Median b Antal10:e50:e90:e Alla4,82,0945,32, Ålder <754,62,0496,02, Ålder ≥755,02,0454,82,

15 Ålder Sjukhus 455 Skåne läns landsting Sjh fördeln. (percentiler) Medelv.AntalMedelv.Antal10:e50:e90:e Alla74,421975, Män73,912073, Kvinnor75,09978,

16 Demografi Tabell 2. Bakgrundsfaktorer Tabellen beräknad på 219 vårdtillfällen på sjukhuset. Ev bortfall i tabellen är exkluderat vid beräkning av övriga andelar. Sjukhus 455Skåne läns landstingSjh fördeln. (percentiler) Andel i %AntalAndel i %Antal10:e50:e90:e Män54,812050, Kvinnor45,29949, Ålder <6520,54518, Män57,82664, Kvinnor42,21935, Ålder ,46022, Män56,73458, Kvinnor43,32641, Ålder ,86333, Män55,63548, Kvinnor44,42851, Ålder ≥8523,35125, Män49,02535, Kvinnor51,02664, Fullt vaken (RLS 1)85,818882, Slö men kontaktbar (RLS 2-3)8,71911, Medvetslös (RLS 4-8)5,5125, Uppgift saknas * 0,000,825000

17 Trombolys patienter behandlade inom rutinsjukvård 5 patienter randomiserade inom IST-3

18 Framgångsfaktorer Tillgång till lokal strokekompetens dygnet runt per telefon Melior, röntgenbilder tillgängliga i hemmet (laptop + mobilt bredband/24 Mbit ADSL med RSVPN) Telemedicinprojekt pågår, beräknad start maj 2010 Hög andel inkluderade i IST-3 Implementering av CTP + CTA dygnet runt fr o m som kompletterande metoder för att identifiera patienter som : –Insjuknar med krampanfall eller medvetandesänkning och trots detta kan dra nytta av revaskularisering –Har samtidig metabol påverkan, ex infektion i kombination med tidigare stroke –Kommer ifråga för bridging (efter diskussion med Lund) –Är aktuella för primär i.a. intervention (ex nyop pat, Waranbeh pat) –Patienter med stor penumbra (klinisk – NIHSS/CBV eller radiologisk mismatch - MTT/CBV) och liten infarktkärna där behandling sent i förloppet ev kan övervägas.


Ladda ner ppt "Hur når man hög trombolysfrekvens? 100518 Magnus Esbjörnsson Närsjukvårdskliniken Hässleholm."

Liknande presentationer


Google-annonser