Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Förskolans förutsättningar och aktuell lagstiftning.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Förskolans förutsättningar och aktuell lagstiftning."— Presentationens avskrift:

1 Förskolans förutsättningar och aktuell lagstiftning

2 Målet

3 Några viktiga årtal 1975 – Kommunal förskola till alla sexåringar 1995 - Rätt till förskola från ett års ålder 1998 - Förskolan får egen läroplan 2002 - Maxtaxan införs 2011 – Förskolan blir egen skolform

4 Antal barn 1-6 år i befolkningen samt i förskoleverksamhet och förskola

5 Andel inskrivna barn efter ålder

6 Personal i förskolan

7 97%

8 Barngrupper och barn per årsarbetare

9 Barngruppernas storlek

10 Småbarngruppernas storlek, riket

11 Småbarngruppernas storlek, Stockholms stad

12 Smågruppernas storlek, övriga kommuner Stockholms län

13 Kommunernas bruttokostnader 2009

14 Förskolan ingen minsting

15 Lite lagar…

16 …olika lagar…

17 Lagarnas karaktär Förebyggande Arbetsmiljölag Plan- och bygglagen Miljöbalken Hälso- och sjukvårdslagen Skollagen Socialtjänstlagen Smittskyddslagen Livsmedelslagen Förebyggande Smittskyddsinsatser

18 Miljöbalk (1998:808)

19 Egenkontroll enligt miljöbalken

20 Plan- och bygglag (1987:10)

21 Arbetsmiljölag (1977:1160)

22

23 Livsmedelslag Livsmedelsverket är nationell tillsynsmyndighet Smittskyddsinstitutet ska i samverkan med smittskyddsläkaren, länsstyrelsen och miljö- och hälsoskyddsnämnden genomföra epidemiologiska utredningar av livsmedelsburna utbrott genom kontroller av exempelvis lokaler, personal och livsmedelshantering +

24 Livsmedelslag Aktuell läkare ska till miljö- och hälsoskyddsnämnden anmäla om en livsmedelsarbetare drabbats av smitta som kan göra livsmedel otjänligt som människoföda Verksamhetsutövaren ansvarar för att det finns rutiner för hygienutbildning m.m. av personalen Verksamhetsutövaren ansvarar för att det ska finnas ett passande antal vattentoaletter

25 Livsmedelslag Verksamhetsutövaren ansvarar även för att det finns ett system för egenkontroll Personalen ansvarar för att till arbetsgivaren rapportera om sådan smitta eller skador som kan göra livsmedel otjänligt, de ska också söka läkare för provtagning på uppmaning av miljö- och hälsoskyddsnämnden

26 Smittskyddslag (2004:168) Central tillsynsmyndighet över smittskyddet Ansvarar för samordning och utveckling av det nationella smittskyddsarbetet Utfärdar kompletterande föreskrifter och allmänna råd till lagstiftningen Kan föreslå regeringen lagändringar

27 Smittskyddslag Huvudmannen ansvarar för personalinriktade smittskyddsåtgärder inom landstinget Smittskyddsläkaren tillhandahåller sakkunskap och information om hur de smittsamma barnen bör tas om hand Smittskyddsläkaren ansvarar för samordningen av de åtgärder som den behandlade läkaren och miljö- och hälsoskyddsnämnden eventuellt vidtar Den behandlade läkaren tar han om barnet (patienten) och ser till att lagen bestämmelser tillämpas


Ladda ner ppt "Förskolans förutsättningar och aktuell lagstiftning."

Liknande presentationer


Google-annonser