Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

TOBAKSKONSUMTION. Föräldrar som förebilder Riskökning för barnen att börja Pappas snusning Mammas rökning Odds Ratio Källa: Rosendahl I. et al, Tobacco.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "TOBAKSKONSUMTION. Föräldrar som förebilder Riskökning för barnen att börja Pappas snusning Mammas rökning Odds Ratio Källa: Rosendahl I. et al, Tobacco."— Presentationens avskrift:

1 TOBAKSKONSUMTION

2 Föräldrar som förebilder Riskökning för barnen att börja Pappas snusning Mammas rökning Odds Ratio Källa: Rosendahl I. et al, Tobacco Control 2003 2232 barn i 8:e klass, Stockholm

3 Andel dagligrökare i Sverige 16-84 år 1992-2004 År %

4 Andel rökare i VG-region (%) (Beräkningarna är gjorda på fem-årsmedelvärden) ULF, SCB, 1980-2002

5 Cigarette smoking, snuff use and alcohol drinking:coexisting risk behaviours for oral health in young males 14 % 49 % 60 %69 % Wickholm S, Galanti MR, Soder B, Gilljam H. 2003

6 Swedish physicians smoke least in the world. A new study of smoking habits and attitudes to tobacco Bolinder G, Himmelman L, Johanson K. Läkartidningen 2002, 99 (30-31) Use of oral snuff

7 ANDEL DAGLIGRÖKANDE UNGDOMAR I åk9 Källa CAN

8 ANDEL DAGLIGSNUSARE åk 9 % CAN, 2002-2004

9 Kommunernas tillsyn - andel kontrollbesök på förs.ställen FHI: Rapport 2004:28

10 Projected mortality in the USA

11 Harm Reduction o Snus- En het potatis Svenskt snus är enligt aktuell forskning mindre skadligt än cigaretter Svenskt snus vidmakthåller ett nikotinberoende och är skadligt för foster Föräldrar som snusar är förebilder för sina barn Många länder har ett tobaksbruk som är vida skadligare än vi har i Sverige

12 Harm Reduction och Snus - och Etik Bör verkligen läkare rekommendera en ”mindre skadlig” tobaksprodukt: –a. när vi har rent nikotin i väldokumenterad läkemedelsform att tillgå; –b. när snus inte är dokumenterat som rökavvänjningsmedel utan främst – i avsaknad av avvänjningsstöd –utgör ett billigt och tillgängligt alternativ för nikotintillförsel; –c. när det framför allt finns rökavvänjningsmetoder,i stort biverkningsfria och enligt SBU bland de mest kostnads-effektiva åtgärder som sjukvården kan engagera sig i? Bolinder, Boëthius Läkartidningen 28-29 2003

13 Nya former av nikotin En nikotinsugtablett som innehåller tobak, mint och eucalyptus. “When you can´t smoke”

14 Snusanvändning bland pojkar i 9:de klass, Stockholm 1998 Ingen tobak 66,2% Snus och cig 13,8% Snus 5,7% Cigaretter 14,3% Wickholm, Galanti 2001

15 Snus Consumption (sales) in Sweden P.Nordgren FHI, Sweden

16


Ladda ner ppt "TOBAKSKONSUMTION. Föräldrar som förebilder Riskökning för barnen att börja Pappas snusning Mammas rökning Odds Ratio Källa: Rosendahl I. et al, Tobacco."

Liknande presentationer


Google-annonser