Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 Drivkrafter för energiinvesteringar – finns de? Strategier för investeringar i 16 bostadsföretag Lovisa Högberg 2010-03-10.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 Drivkrafter för energiinvesteringar – finns de? Strategier för investeringar i 16 bostadsföretag Lovisa Högberg 2010-03-10."— Presentationens avskrift:

1 1 Drivkrafter för energiinvesteringar – finns de? Strategier för investeringar i 16 bostadsföretag Lovisa Högberg 2010-03-10

2 2 Kort om mig Pol Mag i nationalekonomi från Uppsala Universitet Har jobbat med effektivitetsrevision på Riksrevisionen Doktorand i bygg- och fastighetsekonomi sedan feb 2009 Intresse för hållbarhetsfrågor

3 3 Projektbakgrund Energieffektivisering är ju så lönsamt – eller? Varför görs inte fler investeringar i energieffektiviseringar när ”renoveringsfönstret” är öppet? Vad skulle kunna få fastighetsägare att energieffektivisera mer i sina miljonprogramsfastigheter? SABO + KTH Projektstart februari 2009, slutrapport 2011

4 4 Hem för miljoner Miljonprogrammet kommer kräva stora resurser även utan energieffektivisering Företag har olika utgångsläge -storleken MP-andel -skick -ekonomiska förutsättningar

5 5 Drivkrafter

6 6 Ekonomi

7 7 Drivkrafter Ekonomi Politik

8 8 Drivkrafter Ekonomi Politik Företagsansvar (CSR)

9 9 vs. hinder

10 10 vs. hinder Kostnader

11 11 vs. hinder Kostnader Kunskap

12 12 vs. hinder Kostnader Kunskap ”Split incentives”

13 13 vs. hinder Kostnader Kunskap ”Split incentives” Risk

14 14 Tidiga resultat: 4 företagstyper Källa: Hogberg, Lind & Grange (2009), Incentives for improving energy efficiency when renovating large-scale housing estates: A Case Study of the Swedish Million Homes Programme

15 15 Tidiga resultat: 4 företagstyper Källa: Hogberg, Lind & Grange (2009), Incentives for improving energy efficiency when renovating large-scale housing estates: A Case Study of the Swedish Million Homes Programme The Strict Profit Maximizing Company (SPMC)

16 16 Tidiga resultat: 4 företagstyper Källa: Hogberg, Lind & Grange (2009), Incentives for improving energy efficiency when renovating large-scale housing estates: A Case Study of the Swedish Million Homes Programme The Strict Profit Maximizing Company (SPMC) The Little Extra Company (LEC)

17 17 Tidiga resultat: 4 företagstyper Källa: Hogberg, Lind & Grange (2009), Incentives for improving energy efficiency when renovating large-scale housing estates: A Case Study of the Swedish Million Homes Programme The Strict Profit Maximizing Company (SPMC) The Policy Led Ambitious Company (PLAC) The Little Extra Company (LEC)

18 18 Tidiga resultat: 4 företagstyper Källa: Hogberg, Lind & Grange (2009), Incentives for improving energy efficiency when renovating large-scale housing estates: A Case Study of the Swedish Million Homes Programme The Strict Profit Maximizing Company (SPMC) The Policy Led Ambitious Company (PLAC) The Administration Led Ambitious Company (ALAC) The Little Extra Company (LEC)

19 19 The Strict Profit Maximizing Company (SPMC) Minst energiambitiösa Gör det mest lönsamma (alltså oftast inte energieffektivisering) Sparar istället för att effektivisera Främsta drivkraft: ekonomi

20 20 The Little Extra Company (LEC) Gör mer optimistiska bedömningar om lönsamhet Värdesätter miljöpåverkan annorlunda Väljer energisnåla alternativ Billiga åtgärder finansierar dyra i ”energieffektiviseringspaket”

21 21 The Policy Led Ambitious Company (PLAC) Ambitiösa energisparmål från politiker Ibland snabba bud Lönsamhet inte viktigast Energieffektivisering används ibland för att nå även andra mål (t.ex. sysselsättning)

22 22 The Administration Led Ambitious Company (ALAC) Ambitiösa energisparmål från tjänstemän Helhetssyn i renovering och energieffektivisering Ofta pilotprojekt och lära genom erfarenhet

23 23 Fördelning av intervjuade företag SPMCLECPLACALAC B (allmännyttigt, stort) F (allmännyttigt, stort) D (allmännyttigt, stort) A (allmännyttigt, litet) C (privat, litet) H (allmännyttigt, stort) K (allmännyttigt, stort) G (allmännyttigt, litet) E (allmännyttigt, stort) O (privat, litet) L (allmännyttigt, stort) I (allmännyttigt, litet) J (privat, litet) P (allmännyttigt, stort) N (allmännyttigt, litet) M (allmännyttigt, litet)

24 24 Slutsatser Variation bland företag Omvärldsfaktorer kan påverka vilken typ företag är/blir Strukturen måste beaktas vid utformning av styrmedel

25 25 Vad innebär det för energieffektiviseringen? SPMCs kommer behöva starka incitament LECs kan vara mer lättpåverkade PLACs och ALACs redan på väg, behöver inte påverkas För PLACs och ALACs finns risk för ostadig struktur

26 26 Kontakt Lovisa Högberg Doktorand KTH Skolan för Arkitektur och Samhällsbyggnad Avdelningen för Bygg- och Fastighetsekonomi lovisa.hogberg@abe.kth.se


Ladda ner ppt "1 Drivkrafter för energiinvesteringar – finns de? Strategier för investeringar i 16 bostadsföretag Lovisa Högberg 2010-03-10."

Liknande presentationer


Google-annonser