Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Svensk svamp Sammanställd av Anders Tullander

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Svensk svamp Sammanställd av Anders Tullander"— Presentationens avskrift:

1 Svensk svamp 1930-2014 Sammanställd av Anders Tullander
TullAnders ByggnadsUtveckling

2 Innehåll Svampodlarföreningen SSF Kompetensutveckling, projekt 2012-13
Viktiga begrepp i svampodling Utvecklingen från hantverk till industri Svensk svampodling Champinjoner Ostronskivling och Shiitake Framtid

3 Svenska Svampodlarföreningen SSF
Ideell förening för Svampodlare Startad 1986 Verkar för främja och sprida odlingen av svensk svamp och fungera som ett kontaktorgan mellan odlare och myndigheter. 20 odlare och 8 stödmedlemmar.

4 Svensk Svampodling 2014 22 champinjonodlare, storlek 7- 230 ton /år
1400 ton såld svamp (prel) ca 15% marknadsandel av färska champinjoner 4 st enmansföretag < 15 ton/år 7 st familjeföretag (2 pers.) ton/år 7 st företag med anställda ton/år 4 st företag med anställda > 100 ton/år. En stor odling av ostronskivling ca 100 ton/år. Ostronskivling och Shiitake m.fl. exotiska svampar odlas av en större och någon mindre odlare.

5 Kvalitet och miljö De flesta odlarna är IP-certifierade, enligt Svenskt Sigill, ett krav från de flesta butikerna. All odling i Sverige sker utan bekämpningsmedel. Odling finns av både konventionell och ekologisk svamp. En stor odling av Ostronskivling KRAV-godkänd, ca 100 ton svamp/år.

6 SSF Kompetensutveckling
Jämförelse av champinjonodlingar 12 Champinjonodlingar studeras. Odlingsjournaler från 8 omgångar per odlare. Besök med genomgång av odling, arbete, odlingsklimat, energiförbrukning, distribution och kostnader. Sammanställning bara till de deltagande företagen. EU-stöd, Landsbygdsprogrammet via Jordbruksverket

7 SSF Kompetensutveckling
Slutredovisning 2014 Odlingsresultaten är goda i genomsnitt. Stora variationer fanns på bland annat plockhastighet och skördeutbyte emballagekostnader och försäljningspris. Expertföreläsningar. Uppdatering av hemsida med bilder och beskrivningar om svampsjukdomar. Stora möjligheter till förbättringar

8 Indelning av Svamp Svamp är svamp, inte växt eller djur
Kolhydrater som näring Ingen fotosyntes Avger värme, fukt och CO2 Kompostsvampar, Champinjon Vednedbrytare, Ostronskivling, Shiitake med flera exotiska svampar. Mykorrhizasvampar lever i symbios med en växt, Kantarell, Karl-Johan m.fl.

9 Fammarps I Sverige börjar Fammarps på 30-talet med frilandsodling av champinjoner Odling inomhus först på golv och sedan i små trälådor Störst i Europa på 40-talet

10 Arbetskrävande ”sillådor”
Manuell hantering av lådor här för pastörisering respektive plockning

11 60-talet stora lådor Med truckhantering och stora lådor blir Fammarps Europas modernaste odling Egen konservfabrik 2/3 av skörden för konserv

12 70-talet rationalisering
Holland satsar på forskning och utbildning Bättre kompost och rationell hantering Centralisering Utvecklar nya odlingssystem Säck eller hyllodling

13 Hyllsystem Kompost dras in på hyllan Täckjord dras in
Ruffling sker mekaniskt Vattning sker mekaniskt Skörd för konserv sker mekaniskt

14 1976 Politisk styrd import av Polska champinjoner slog ut nästan hela den svenska champinjonodlingen 10 odlingsföretag och 400 arbetstillfällen 3000 ton champinjoner per år 2000 ton konserverades Billig import av konserverad svamp från Kina kommer in på den svenska marknaden

15 80-talet Nya mikroodlingar
Lantbrukare omskolas Varje odlare gör egen kompost Odling i plastsäckar Många odlingsrum Försäljning direkt till butik Lars Stridsberg får igång odlingar

16 1990 Satellitodlingar Fammarps och HS Halland utbildar ca 150 odlare som köper färdig kompost i lådor, skördar och säljer svampen till Fammarps Mantorps Champinjoner startar egen komposttillverkning och bildar en egen odlargrupp Nedkyld kompost i block för förenklad transport till odlare Svenska Svampodlarföreningen bildas genom sammanslagning av Champinjon-, Ostron- och Shiitakeföreningarna

17 1990-talet Fas III kompost börjar görs i tunnel och alla odlingar kan öka sin produktion med 30% Överskott på svamp med prisras som följd Grossistpriset sjunker från 24 till 16 kr/kg I Sverige byggs 3 kompostanläggningar med nya tunnlar i storleken ton Två nya stora hyllodlingar och en stor lådodling byggs Ingen av de stora nya satsningarna i Sverige överlever i mer än 5 år. Fammarps lägger ner

18 2000-talet 15 små odlingar kvar som säljer direkt till butik
Alla byter kompostleverantör Fas IV kompost i lådor färdiga att skörda Hög och jämn kvalitet Komposttillverkaren har gjort de svåra odlingsmomenten Större skörd Kortare tid i odlingen gör att produktionen kan öka

19 Utveckling 1930-2014 Skördeutbyte från 10% till 30%
Arbetstid i odling och svamppris har minskat

20 Ostronskivling Tålig svamp Små enklare odlingar byggs under 80-talet
Substrat av halm och hö enkelt att tillverka Arbetskrävande Sporer som kan ge allergi

21 Funginova har blivit Fungigården
Stor rationell odling byggs 1992 Göran o Lena Hansson svampforskare utvecklar en egen odlingsteknik Säljer till grossist Ny ägare 2013

22 Shiitake Några få odlare startar på 80-talet
Odling på sågspånssubstrat från Finland Substrattillverkning kräver mycket hög hygien

23 Shiitake HS Västerbotten bygger anläggning för substrattillverkning för egen odling och försäljning 1996, i Stenfors. Utbildning av odlare sker. Saknade resurser för utveckling och marknadsföring. 2010 Småskalig produktion av substrat startar i Sverige. 2012 Import av substrat för exotisk svamp från Europa (kyld) och Kina (frusen).

24 Nameko, PomPom blanc, Maitake, Pioppino, Enoki, Kejsarhatt

25 Framtiden för svamp - - hela kedjan måste fungera
Svampsorter Odlingssystem Kommersiella odlingar Marknad Konsument


Ladda ner ppt "Svensk svamp Sammanställd av Anders Tullander"

Liknande presentationer


Google-annonser