Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Gymnasiemässa 2010 Att tänka på inför ditt gymnasieval Information från Gymnasieintagningen och studie- och yrkesvägledare Informationspass kl. 10:30,

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Gymnasiemässa 2010 Att tänka på inför ditt gymnasieval Information från Gymnasieintagningen och studie- och yrkesvägledare Informationspass kl. 10:30,"— Presentationens avskrift:

1 Gymnasiemässa 2010 Att tänka på inför ditt gymnasieval Information från Gymnasieintagningen och studie- och yrkesvägledare Informationspass kl. 10:30, 11:30, 12:30, 13:30

2 Vägen till att välja gymnasieprogram Klassinformation Föräldrainformation Katalog: Programväljaren/Gymnasievalet Gymnasiemässa lördag 13 november Öppet hus på gymnasieskolorna Studiebesök vecka 5 Enskilda vägledningssamtal 2 Gymnasiemässa 13 november 2010

3 Ny gymnasieskola - GY 11 Högre behörighetskrav till gymnasieskolan Valfriheten minskar Förändrad programstruktur Större skillnad yrkesprogram - högskoleförberedande program Mer tid för yrkesämnen på yrkesprogram En yrkesexamen och en högskoleförberedande examen införs Lärlingsutbildning införs Ny betygskala Historia blir obligatoriskt ämne på alla program Skärpta krav på grundläggande högskolebehörighet Arbetslivet får inflytande över yrkesutbildningen 3 Gymnasiemässa 13 november 2010

4 Behörighet till gymnasieskolan Yrkesprogram: godkänt i svenska, engelska och matematik + 5 andra ämnen 4 Gymnasiemässa 13 november 2010

5 Behörighet till gymnasieskolan Högskoleförberedande program: godkänt i svenska, engelska och matematik + 9 andra ämnen Ekonomi-/humanistiska -/Samhällsvetenskapsprogrammet: Bland de nio ämnena ska geografi, historia, religion och samhällskunskap vara godkända Naturvetenskapsprogrammet/teknikprogrammet: Bland de nio ämnena ska biologi, kemi och fysik vara godkända Gymnasiemässa 13 november 2010 5

6 Ej behörig? Fem introduktionsprogram Bl.a. för att bli behörig till gymnasieskolan - preparandutbildning eller som en väg in till gymnasieskolan för den som är obehörig – PRIV Övriga: Yrkesintroduktion Individuellt alternativ Språkintroduktion 6 Gymnasiemässa 13 november 2010

7 Urval Slutbetyg: Lägg ihop poängen för dina 16 högsta betyg Godkänt = 10 poäng Väl godkänt = 15 poäng Mycket väl godkänt = 20 poäng 7 Gymnasiemässa 13 november 2010

8 Gymnasieskolans program Det finns 18 nationella program med 60 inriktningar 12 yrkesprogram kan erbjudas som lärlingsutbildning + 6 högskoleförberedande program Dessutom finns ett antal riksrekryterande utbildningar 8 Gymnasiemässa 13 november 2010

9 Yrkesprogram Barn- och fritidsprogrammet Bygg- och anläggningsprogrammet El- och energiprogrammet Fordons- och transportprogrammet Handels- och administrationsprogrammet Hantverksprogrammet Hotell- och turismprogrammet Industritekniska programmet Naturbruksprogrammet Restaurang- och livsmedelsprogrammet VVS- och fastighetsprogrammet Vård- och omsorgsprogrammet Varje program kan ha flera inriktningar, ibland flera sökalternativ 9 Gymnasiemässa 13 november 2010

10 Yrkesprogram Gymnasiegemensamma ämnen 600 poäng Engelska, historia, idrott och hälsa, matematik, naturkunskap, religion, samhällskunskap och svenska Karaktärsämnen 1600 poäng Programgemensamma kurser Inriktningar Programfördjupningar – yrkesutgångar Individuellt val 200 poäng Gymnasiearbete 100 poäng = 2500 poäng 10 Gymnasiemässa 13 november 2010

11 Gymnasieexamen - Yrkesprogram Yrkesexamen: Betyg i kurser som omfattar 2500 poäng Lägst betyget E (godkänt) på kurser som omfattar minst 2250p Lägst betyget E i kurserna svenska 1, engelska 5 och matematik 1 Lägst betyget E på kurser inom de programgemensamma karaktärsämnena som omfattar minst 400 poäng Godkänt på gymnasiearbetet 11 Gymnasiemässa 13 november 2010

12 Behörighet för vidare studier - Yrkesexamen Grundläggande behörighet till yrkeshögskolan Ej grundläggande behörighet till högskolestudier med automatik För grundläggande behörighet till högskolestudier krävs svenska 2, svenska 3 och engelska 6 Kan läsas inom programfördjupning, som individuellt val eller utökat program Dessutom kan särskild behörighet krävas för vidare studier Gymnasiemässa 13 november 2010 12

13 Högskoleförberedande program Ekonomiprogrammet Estetiska programmet Humanistiska programmet Naturvetenskapsprogrammet Samhällsvetenskapsprogrammet Teknikprogrammet Varje program kan ha flera inriktningar, ibland flera sökalternativ 13 Gymnasiemässa 13 november 2010

14 Högskoleförberedande program Gymnasiegemensamma ämnen 1100 – 1250 poäng Engelska, historia, idrott och hälsa, matematik, svenska, naturkunskap, religionskunskap, samhällskunskap Karaktärsämnen 950 – 1100 poäng Programgemensamma kurser Inriktningar Programfördjupningar Individuellt val 200 poäng Gymnasiearbete 100 poäng = 2500 poäng 14 Gymnasiemässa 13 november 2010

15 Gymnasieexamen – högskoleförberedande program Högskoleförberedande examen: Betyg i kurser som omfattar 2500 poäng Lägst betyget E (godkänt) på kurser som omfattar minst 2 250p Lägst betyget E i kurserna svenska 3, engelska 6 och matematik 1 Godkänt på gymnasiearbetet 15 Gymnasiemässa 13 november 2010

16 Behörighet för vidare studier – högskoleförberedande examen Grundläggande behörighet till högskolestudier Grundläggande behörighet till yrkeshögskolan Dessutom kan särskild behörighet krävas för vidare studier 16 Gymnasiemässa 13 november 2010

17 Meritpoäng Meritpoäng är extra poäng som läggs till jämförelsetalet (medelbetyget) Ges bl.a. för högre kurser i matematik, engelska och moderna språk Osäkerhet kring hur reglerna kommer att se ut i framtiden Gymnasiemässa 13 november 2010 17

18 Gymnasiemässa 13 november 2010 18

19 Ansökan och intagning 10 januari – 1 mars Ansökan på webben www.gymnasiestudera.sewww.gymnasiestudera.se Får egen kod, papperskopia till SYV Sista dagen 1 mars 15 april besked om preliminärt intagning 15 april – 1 maj omvalsperiod 1 juli slutgiltigt intagningsbesked i brevlådan Intagningen baseras på vårterminens betyg 19 Gymnasiemässa 13 november 2010

20 ”To live is to choose. But to choose well, you must know who you are and what you stand for, where you want to go and why you want to get there”. Kofi Annan, 1938- Att leva är att göra val. Men för att göra bra val måste du veta vem du är och vad du står för, vart du vill och varför du vill dit. Gymnasiemässa 13 november 2010 20


Ladda ner ppt "Gymnasiemässa 2010 Att tänka på inför ditt gymnasieval Information från Gymnasieintagningen och studie- och yrkesvägledare Informationspass kl. 10:30,"

Liknande presentationer


Google-annonser