Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Klimat- och vegetationszoner

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Klimat- och vegetationszoner"— Presentationens avskrift:

1 Klimat- och vegetationszoner

2 Världens klimatzoner POLARZONEN TEMPERERADE ZONEN SUBTROPISKA ZONEN
Glacialklimat Kalltempererat Medelhavsklimat Savannklimat Tundraklimat Varmtempererat Stäppklimat Regnskogsklimat Ökenklimat

3 Ungefär norr och söder om polcirklarna
POLARZONEN Ungefär norr och söder om polcirklarna

4 Glacialklimat Mörka, långa och kalla vintrar.
Ljusa, korta och svala somrar. Alla månaders medeltemperatur ligger under 0ºC. Arktis och Antarktis.

5 Tundraklimat Alla månaders medeltemperatur ligger under 10ºC.
Vegetationszonen heter också tundra. Permafrost med låg och ömtålig vegetation.

6 Ungefär mellan polcirklarna och vändkretsarna
TEMPERERADE ZONEN Ungefär mellan polcirklarna och vändkretsarna

7 Kalltempererat klimat
Fyra årstider. Medeltemperaturen den kallaste månaden är under -3ºC. Medeltemperaturen för årets varmaste månad ligger över +10ºC. Kustklimat: Fuktigt, milda vintrar och svala somrar. Inlandsklimat: Torrt, kalla vintrar och varma somrar. Finns mestadels på den norra delen av jordklotet.

8 I kalltempererade klimat växer barrskog.
Barrskogsbältet kallas för tajgan.

9 Varmtempererat klimat
Fyra eller två årstider. Medeltemperaturen för årets kallaste månad ligger över -3ºC. Medeltemperaturen för årets varmaste månad är över +10ºC. Torrtid på sommaren eller vintern.

10 I varmtempererade klimat växer det lövskog.
Träden fäller sina löv på hösten för att klara vintern bättre. Lövskogsområdena är bördiga jordbruksmarker.

11 I områdena runt vändkretsarna
SUBTROPISKA ZONEN I områdena runt vändkretsarna

12 Medelhavsklimat Egentligen både subtropiskt och tempererat.
Het och torr sommar. Mild och fuktig vinter. Medelhavsklimat finns runt Medelhavet, i Kalifornien, Australien och Sydafrika.

13 Växtligheten i medelhavsklimat kallas för macchia.
Växtarterna på macchian tål de heta torra somrarna. Klimatet passar bra för att odla oliver, vindruvor och citrusfrukter. Vegetationen i Kalifornien är liknande men kallas för chaparal.

14 Stäppklimat Mycket varmt och torrt. Regnet fördelas ojämnt över året.
Pampas och prärie. Stäppklimat finns bland annat i vissa delar av Afrika, Asien och Australien.

15 I stäppklimat växer bara växter som klarar torka, alltså inga träd eller stora buskar.
Det finns grässtäpper och buskstäpper. Stäppen kan vara bördiga och lämpliga för jordbruk.

16 Ökenklimat Mycket låg nederbörd och hög avdunstning.
Stora temperaturskillnader mellan dag och natt. Ökenklimat finns nära vändkretsarna (t.ex. Sahara) eller i platser i regnskugga (t.ex. Gobi).

17 Ökenklimat saknar helt eller nästan helt vegetation.
Det finns olika typer av öknar; både sten-, grus- och sandöknar.

18 Runt ekvatorn mellan vändkretsarna
TROPISKA ZONEN Runt ekvatorn mellan vändkretsarna

19 Savannklimat I savannklimat är det vanligt med en längre torrperiod varje år och en regnperiod. Medeltemperaturen är över +18ºC året om. Savannklimat finns mellan regnskog och öken i Afrika och Sydmerika, samt i monsunområden i södra Asien.

20 Savanner är stora slättområden med olika slags höga gräs, buskar och enstaka träd.
Växter måste klara av både torka och bränder. Savanner är kända för stora antalet vilda djur.

21 Regnskogsklimat Ett tropiskt regnskogsklimat är mycket varmt och fuktigt året om. Temperaturen är jämn och hög; medeltemperaturen under året är över +18ºC. Luften är fuktig och klibbig. Det regnar nästan varje dag och minst 60 mm per månad. Regnskogsklimat finns runt ekvatorn, i Sydamerika, Afrika och sydöstra Asien. Luften alltid fuktig Amazonas

22 Regnskog vegetation är ständigt grön skog och växtlighet.
Regnskogen är rik på arter. Den tropiska regnskogen täcker ca 7 % av jordens landyta, men över 50 % av jordens alla arter hittar man här.

23 Hur påverkar klimat & vegetation människan?

24 Orsaker till olika klimat & vegetation
Avståndet till ekvatorn. Vinkeln på solen strålar och uppvärmningen varierar beroende på avståndet till ekvatorn. Höjden över havet. På hög höjd är klimatet kallare då tunna luften inte värms lika effektivt. Större värmeutstrålning från marken ju högre upp man kommer. Avståndet till havet. Havet värms upp långsammare än marken, men behåller värmen längre. (Utjämnar temperaturen.) Vindar och havsströmmar. Varm havsström gör klimatet varmare (t.ex. Golfströmmen). Kall havsström gör klimatet kallare (t.ex. Peruströmmen).

25 Konsekvenser av olika klimat & vegetation
Jordbruk. Klimatet påverkar vilka typer av växter man kan odla i området. Befolkningstäthet påverkas av hur effektiv jordbruket är. Handel och turism. Varmt och soligt klimat lockar turister. Byggnader. Man måste anpassa bostadshusen till klimatet (t.ex. extra isolering i kall klimat). Kläder. Man måste anpassa kläderna till klimatet. Hälsa. Vissa sjukdomar sprider sig snabbare i varm klimat. Djur. Djur är beroende av klimatet och växtligheten.


Ladda ner ppt "Klimat- och vegetationszoner"

Liknande presentationer


Google-annonser