Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Det behavioristiska perspektivet. Behaviorismen Synliga beteendeSynliga beteende ”Tabula rasa””Tabula rasa” Synliga & mätbaraSynliga & mätbara Allt beteende.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Det behavioristiska perspektivet. Behaviorismen Synliga beteendeSynliga beteende ”Tabula rasa””Tabula rasa” Synliga & mätbaraSynliga & mätbara Allt beteende."— Presentationens avskrift:

1 Det behavioristiska perspektivet

2 Behaviorismen Synliga beteendeSynliga beteende ”Tabula rasa””Tabula rasa” Synliga & mätbaraSynliga & mätbara Allt beteende är inlärtAllt beteende är inlärt Genetiskt arv har liten betydelseGenetiskt arv har liten betydelse Medvetandet & känslor omöjligt att studera vetenskapligtMedvetandet & känslor omöjligt att studera vetenskapligt

3 Behaviorismen Tre inlärningsmodeller: Klassisk betingningKlassisk betingning Operant betingningOperant betingning ModellinlärningModellinlärning

4 Klassisk betingning: Pavlov och Watson Miljö(stimuli)  beteende (respons)Miljö(stimuli)  beteende (respons) Association ger betingning.Association ger betingning. Skiljer på obetingade (medfödda)och betingade (inlärda) reflexerSkiljer på obetingade (medfödda)och betingade (inlärda) reflexer Inlärningen sker automatiskt och viljelöstInlärningen sker automatiskt och viljelöst Individen är passivIndividen är passiv Viktig kunskap för att förstå och behandla ”enskilda fobier”Viktig kunskap för att förstå och behandla ”enskilda fobier”

5 Pavlovs hundar

6 Klassisk betingning

7 Pavlovs hundar Fas 1: OBETINGAT (MEDFÖDD REFLEX) MAT  SALIVERING (OS) (OR) Det reflexmässiga och ursprungliga beteendet

8 Pavlovs hundar Fas 2: Inlärningsfasen RINGSIGNAL (NS) + MAT (OS)  SALIVERING (OR) Ett nytt neutralt stimuli i form av en ringsignal förs in i experimentet. Det nya stimuli man för in, dvs. ringsignalen i detta fall, kallas Betingat Stimuli (BS). Han ringde en klocka varje gång strax innan maten kom till hunden. Detta upprepades många gånger.

9 Pavlovs hundar Fas 3: BetingningFas 3: Betingning Till slut började hunden salivera bara den hörde klockan ringa – hunden hade alltså förknippat/associerat ringsignalen med mat och därmed började den salivera! RINGSIGNAL  SALIVERING (BS) (BR)

10 Klassisk betingning i vardagen Fas 1 Obetingat stimuli  Obetingad Respons Fas 2 Obetingad stimuli + Neutralt stimuli  Obetingad respons Fas 3 Betingad Stimuli  Betingad respons

11 Videoklipp på Little Albert John B. Watson (1878-1958)John B. Watson (1878-1958) ”Ge mig ett dussin barn””Ge mig ett dussin barn” Albert och kaninenAlbert och kaninen John Watson Little AlbertJohn Watson Little Albert

12 Lille Albert

13 Lille Albert och betingning av fobier 1.Neutralt stimuli – Råttan 2.Obetingat stimuli (högt ljud)  Obetingad respons (rädsla) 3.Betingat stimuli (råtta)  betingad respons (rädsla) 4.Generalisering (rädsla för liknade lurviga stimulis)

14 B.F Skinner 1904-19901904-1990 Experiment med råttorExperiment med råttor Stimulus - responsStimulus - respons FörstärkningFörstärkning Reaktion  Belöning / bestraffningReaktion  Belöning / bestraffning Programmerad undervisningProgrammerad undervisning

15 B.F Skinner

16 Skinners Box

17 Operant Betingning Miljö(stimuli)  beteende (respons)Miljö(stimuli)  beteende (respons) Inlärningen sker genom förstärkningen på beteendet.Inlärningen sker genom förstärkningen på beteendet. Inlärningen förutsätter att individen är aktiv och motiveradInlärningen förutsätter att individen är aktiv och motiverad

18 Operant betingning Gör skillnad på positiv och negativ förstärkning som båda leder till att sannolikheten ökar att ett beteende upprepasGör skillnad på positiv och negativ förstärkning som båda leder till att sannolikheten ökar att ett beteende upprepas Bestraffning används endast för att ta bort ett oönskat beteendeBestraffning används endast för att ta bort ett oönskat beteende Viktigt för att förstå hur vi påverkas av vår omvärld som små barnViktigt för att förstå hur vi påverkas av vår omvärld som små barn

19 Albert Bandura Barn och videovåldBarn och videovåld

20 Aggressions experimentet

21 Modellinlärning Han studerade förskoleklasser (4-6år).Han studerade förskoleklasser (4-6år). Barnen fick se hur vuxna (modeller) uppförde sig aggressivt mot en docka.Barnen fick se hur vuxna (modeller) uppförde sig aggressivt mot en docka. Alla filmerna innehöll aggressivt beteende.Alla filmerna innehöll aggressivt beteende. Sedan observerade Bandura barnens lekarSedan observerade Bandura barnens lekar http://www.youtube.com/watch?v=ZeE_Ymzc 1rEhttp://www.youtube.com/watch?v=ZeE_Ymzc 1rE

22 Modellinlärning När aggressionen belönas(förstärks) i filmen ökar barnens aggressiva lekar. Pojkarna imiterade aggressionen i högre grad än flickorna. Grupper som såg en bestraffad modell tog i mindre grad efter modellen. Barnen hade alltså förmågan till självförstärkning – att själv belöna och bestraffa ett beteende. Det sker ett samspel mellan miljö, person och beteende

23 Modellinlärning De viktigaste förebilderna är de som inger en känsla av trygghet. En viss likhet med den egna personen gör det lättare att identifiera sig med förebilden. Dessutom har en förebilds status stor betydelse. En förebild som upplevs som kraftfull, kompetent och kunnig påverkar mer än en förebild som saknar dessa egenskaper. Identifikation  dvs tankar, åsikter och attityder överförs genom modellinlärning. ”Han är som jag”, idoler mm.

24 Diskussion Tror du att våldsamma filmer kan göra barn/vuxna mer aggressiva?Tror du att våldsamma filmer kan göra barn/vuxna mer aggressiva? Tror du att tv-/datorspel kan göra barn/vuxna mer aggressiva?Tror du att tv-/datorspel kan göra barn/vuxna mer aggressiva?

25 Sammanfattning Ser människan som ett oskrivet blad: ”Ge mig ett dussin friska, välskapta spädbarn… och jag garanterar att jag kan ta vilken som helst och träna honom till vilken specialitet som helst” John Watson 1878 – 1958Ser människan som ett oskrivet blad: ”Ge mig ett dussin friska, välskapta spädbarn… och jag garanterar att jag kan ta vilken som helst och träna honom till vilken specialitet som helst” John Watson 1878 – 1958 Menar att vi styrs av den yttre miljön genom att allt beteende är inlärt.Menar att vi styrs av den yttre miljön genom att allt beteende är inlärt.

26 Behaviorismen Revolutionär på sin tidRevolutionär på sin tid Mekanisk syn på människanMekanisk syn på människan Är allt verkligen bara reaktioner baserat på erfarenhet?Är allt verkligen bara reaktioner baserat på erfarenhet? Summering: - Tror inte på en fri vilja - Intresserar sig för betingning, förstärkning, utsläckning - Genomför experiment med djur, drar slutsatser till människanSummering: - Tror inte på en fri vilja - Intresserar sig för betingning, förstärkning, utsläckning - Genomför experiment med djur, drar slutsatser till människan


Ladda ner ppt "Det behavioristiska perspektivet. Behaviorismen Synliga beteendeSynliga beteende ”Tabula rasa””Tabula rasa” Synliga & mätbaraSynliga & mätbara Allt beteende."

Liknande presentationer


Google-annonser