Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Inlärning Psykologprogrammet, KI Erik Hedman Leg. Psykolog, med. dr. Internetpsykiatrienheten & Ångestmottagningen, Psykiatri Sydväst Karolinska Institutet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Inlärning Psykologprogrammet, KI Erik Hedman Leg. Psykolog, med. dr. Internetpsykiatrienheten & Ångestmottagningen, Psykiatri Sydväst Karolinska Institutet."— Presentationens avskrift:

1 Inlärning Psykologprogrammet, KI Erik Hedman Leg. Psykolog, med. dr. Internetpsykiatrienheten & Ångestmottagningen, Psykiatri Sydväst Karolinska Institutet erik.hedman.2@ki.se 31 Augusti 2011

2 30 juni 2014Inlärning, KI 2011, Stockholm2 Agenda  Förmiddag  Vad är inlärning och beteende?  Om behaviorism och radikalbehaviorism  Respondent betingning  Operant betingning  Gemensamt för all betingning  Social inlärning  Eftermiddag  Praktiska övningar i beteendeanalys

3 30 juni 2014Inlärning, KI 2011, Stockholm3 Vad är inlärning?  ”En relativt permanent beteendeförändring som ett resultat av erfarenhet”, Myers (2008).

4 30 juni 2014Inlärning, KI 2011, Stockholm4 Så, vad är ett beteende?

5 30 juni 2014Inlärning, KI 2011, Stockholm5 Är detta beteenden?  Nils åker pulka i Sälen  Clara petar sig i näsan  Johan blir jätteglad när det ringer ut för rast  Cecilia får ont i magen när hon tänker på sin barndom  Filip ångrar att han aldrig sa till Johanna att han älskar henne  Eriks ben rycker till när man knackar honom på knät  När Olle vaccinerar sig emot svininfluensa lär sig hans immunsystem att känna igen farliga viruspartiklar  Pella är livrädd för att bli av med jobbet  Christian kan inte sluta tänka på sin mage  Ödlan Sture tappar sin svans om man drar i den  Kalle omkommer i en bilolycka

6 30 juni 2014Inlärning, KI 2011, Stockholm6 Vad sa psykologins pionjärer?  Watson formulerade behaviorismen: ”Det är meningslöst att studera inre fenomen som upplevelse, medvetande och tänkande. Endast genom att studera beteende kan vi få en objektiv metodik för att förstå människan”.  Skinner formulerade radikalbehaviorismen. Det är meningsfullt att studera inre fenomen som upplevelse, medvetande och tänkande. Dessa skiljer sig dock inte från andra typer av beteenden.

7 30 juni 2014Inlärning, KI 2011, Stockholm7 Vad är då en modern syn på beteende?  Beteende är alla reaktioner som är ett resultat av miljöförändring  Dynamiken i dessa reaktioner är formad av evolutionen.  Ingen naturlag att börja skaka när det är kallt, det är ett beteende som evolutionen belönat genom överlevnad.  Ingen naturlag att bli skotträdd efter krig, inlärningen av det beteendet är ett beteende som evolutionen belönat genom överlevnad.

8 30 juni 2014Inlärning, KI 2011, Stockholm8 Så..  Allt är typ beteenden.  Frågan är: vilka erfarenheter kontrollerar vilka beteenden?

9 30 juni 2014Inlärning, KI 2011, Stockholm9 Respondent betingning  Albert  Alex

10 30 juni 2014Inlärning, KI 2011, Stockholm10 Betingningsbegrepp  Obetingat stimulus (OBS) – Stimulus vars respons är medfödd, inte inlärd  Obetingad respons (OR) – Den respons eller effekt som följer på ett OBS  Neutralt stimulus (NS) – Stimulus som (i sammanhanget) ger en ospecifik respons  Efter att NS har associerats med OBS blir det ett betingat stimulus (BS) och ger en betingad respons (BR)

11 30 juni 2014Inlärning, KI 2011, Stockholm11 Respondent inlärning

12 30 juni 2014Inlärning, KI 2011, Stockholm12 Tidsordningens betydelse för betingning  Vad skulle hänt om Albert först presenterats för oljudet och sedan för kaninen?  Samma inlärning  Starkare inlärning  Svagare inlärning  Ingen inlärning?

13 30 juni 2014Inlärning, KI 2011, Stockholm13 Betingas alla stimuli lika lätt?  OBS som utlöser OR i form av följande:  Ångest  Smärta  Illamående..Är mycket duktiga på att betinga neutrala stimuli  Vi är förberedda på att associera vissa neutrala stimuli snabbare än andra

14 30 juni 2014Inlärning, KI 2011, Stockholm14 Vilken är den betingade responsen? Dricker man alkohol vidgas blodkärlen, blodtrycket sjunker och kroppstemperaturen sänks. Detta medför att om en alkoholist ser en flaska vodka så •Sänks kroppstemperaturen? •Höjs kroppstemperaturen?

15 30 juni 2014Inlärning, KI 2011, Stockholm15 Operant betingning

16 30 juni 2014Inlärning, KI 2011, Stockholm16  B.F. Skinner

17 30 juni 2014Inlärning, KI 2011, Stockholm17 ABC Inlärning genom konsekvenser  A – antecedent. Något som föregår B.  B – beteende  C – konsekvens. Ökar eller minskar sannolikheten för att B ska efterfölja A.  Alltså: A leder inte till B, utan i närvaro av A leder B till C.  Småspringa om man är sen

18 30 juni 2014Inlärning, KI 2011, Stockholm18

19 30 juni 2014Inlärning, KI 2011, Stockholm19 Vad styr beteenden?  Förstärkning – ökar sannolikheten för ett beteende  Positiv förstärkning. Lägg till något bra.  Negativ förstärkning. Ta bort något dåligt.  Bestraffning – minskar sannolikheten för ett beteende  Positiv bestraffning. Lägg till något dåligt  Negativ bestraffning. Ta bort något bra.

20 30 juni 2014Inlärning, KI 2011, Stockholm20 ABC på teknokratiskt vis  Diskriminativt stimulus (S D ) – Stimulus som signalerar hur sannolika olika konsekvenser är av ett givet beteende  Respons (R) – Beteenden som kommer under operant kontroll  Förstärkande och bestraffande stimuli (S R, S P ) – Stimuli som följer på en respons och påverkar sannolikheten för att den ska upprepas givet samma S D  S D  R  S R  A  B  C

21 30 juni 2014Inlärning, KI 2011, Stockholm21 Naturliga konsekvenser  Vissa saker är (nästan) alltid belönande/bestraffande  Sex  Mat  Social kontakt  Värme  Smärta  Utfrysning  Frysning

22 30 juni 2014Inlärning, KI 2011, Stockholm22 Betingade konsekvenser  Men det är ju inte bara det som vi människor uppskattar/ogillar  Pengar  ”Jag älskar dig”

23 30 juni 2014Inlärning, KI 2011, Stockholm23 Spelar det någon roll hur ofta en konsekvens presenteras?  Kontinuerlig förstärkning  Förstärkning sker varje gång efter utförd respons. Ger snabb inlärning som är mer konsekvensberoende.  Intermittent förstärkning  Förstärkning ”då och då”. Ger inlärning som är mer konsekvens-o- beroende.

24 30 juni 2014Inlärning, KI 2011, Stockholm24 Betingning – försvinnande och återkomst  Utsläckning  Varje gång betingat stimulus ej följs av obetingad respons minskar styrkan  Varje gång R i närvaro av SD inte följs av SR/SP minskat styrkan i den operanta responsen  Återuppväckning  En tidigare betingad respons kommer lätt tillbaka om obetingat och betingat stimulus paras igen  Om SR/SP återigen följer på R i närvaro av SD väcks den operanta responsen till liv igen

25 30 juni 2014Inlärning, KI 2011, Stockholm25 Partial reinforcement extinction effect Lars får beröm av sin chef på intermittent basis när han skrivit pm på jobbet. Jonna får beröm varje gång av sin chef när hon skrivit ett jobb-pm. Båda får en ny chef som aldrig ger beröm, vem kommer först att sluta skriva pm? Efter att båda slutat skriva pm, blir de tvungna att skriva varsitt. De får då översvallande beröm. Vad händer sen?

26 30 juni 2014Inlärning, KI 2011, Stockholm26 Betingning – generalisering och diskriminering  Generalisering. Ett stimuli är operant eller respondent betingat, liknande stimuli antar samma egenskaper  Vad är nyttan med detta?  Vad är problemet med detta?  Diskriminering. Ett stimuli är operant eller respondent betingat, liknande stimuli antar inte samma egenskaper  Vad är nyttan med detta?  Vad är problemet med detta?

27 30 juni 2014Inlärning, KI 2011, Stockholm27 Kan upplevelsen av smärta betingas operant?  Berntzen & Götestam 1987  Vad händer om man ger smärtlindrande medicin  Med fast tidsintervall  Kontingent på smärtupplevelse

28 30 juni 2014Inlärning, KI 2011, Stockholm28

29 30 juni 2014Inlärning, KI 2011, Stockholm29 Social inlärning  Vår respons till Jack formas till stor del av Wendys respons på honom.  Barnet som för första gången träffar Jack i situationen ovan reagerar inte nödvändigtvis med rädsla på  ”Here comes Johnny”  Men, Wendys reaktioner kommer tveklöst att fylla barnet med skräck.

30 30 juni 2014Inlärning, KI 2011, Stockholm30 Social inlärning – hur vet vi att det är såhär?

31 30 juni 2014Inlärning, KI 2011, Stockholm31 Biologiska förutsättningar


Ladda ner ppt "Inlärning Psykologprogrammet, KI Erik Hedman Leg. Psykolog, med. dr. Internetpsykiatrienheten & Ångestmottagningen, Psykiatri Sydväst Karolinska Institutet."

Liknande presentationer


Google-annonser