Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Finansiell Stabilitet December 2007. Den finansiella stabiliteten i Sverige är god för närvarande Men bankernas motståndskraft mot störningar har minskat.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Finansiell Stabilitet December 2007. Den finansiella stabiliteten i Sverige är god för närvarande Men bankernas motståndskraft mot störningar har minskat."— Presentationens avskrift:

1 Finansiell Stabilitet December 2007

2 Den finansiella stabiliteten i Sverige är god för närvarande Men bankernas motståndskraft mot störningar har minskat något Omgivande risker har ökat

3 Den finansiella stabiliteten är god Bankerna är finansiellt starka Lönsamheten är hög Låntagarna är ekonomiskt starka, både företag och hushåll

4 Hög lönsamhet och låga kreditförluster Summerat över fyra kvartal, samtliga fyra storbanker, Miljarder kronor Källor: Bankernas resultatrapporter och Riksbanken Diagram 3:1 (International financial reporting standards)

5 Något lägre motståndskraft Kreditrisken har ökat Ökad utlåning till baltiska länder Marginaler på utlåning har minskat Stresstester bekräftar bedömningen

6 Omgivande risker har ökat  Risker på de finansiella marknaderna  Risk för kraftig inbromsning i de baltiska länderna  Risken för priskorrigeringar på kommersiella fastigheter  Risk att huspriser och hushållens skulder på sikt ökar snabbare än inkomster

7 Störningar på interbankmarknaden Skillnaden mellan interbankräntor och statsskuldväxlar under 2007, räntepunkter Källa: Reuters Ecowin Diagram 1:2 Anm. Differensen är beräknad som skillnaden mellan tre månaders interbankränta och tre månaders statsskuldsväxel i respektive land.

8 Investerare kräver mer ersättning för risk Kreditspreadar för företagsobligationer i Europa, procentenheter Källa: Reuters Ecowin Diagram 1:5 Anm. Definitionen enligt Moody’s och Merrill Lynch. Highyield klassificeras som Ba/BB eller lägre av Moody’s/Standard & Poor’s.

9 Stora underskott i bytesbalanserna i de baltiska länderna Bytesbalans som andel av BNP, procent, summerat över fyra kvartal Källa: Reuters Ecowin Diagram 2:25

10 Kraftigt stigande inflation i de baltiska länderna Harmoniserat index för konsumentpriser, årlig procentuell förändring Källa: Reuters Ecowin Diagram 2:26

11 Hög kredittillväxt i de baltiska länderna Hushållens upplåning i de baltiska länderna, årlig procentuell förändring Källor: Nationella centralbanker Diagram 2:28

12 Hushållens skulder och huspriser ökar i hög takt i Sverige Årlig procentuell förändring Källor: SCB och Riksbanken Diagram 2:10

13 Hushållens skulder och ränteutgifter i förhållande till disponibel inkomst Procent Källor: SCB och Riksbanken Diagram 2:8

14 Låga avkastningskrav på fastigheter Krav på direktavkastning på kontorsfastigheter i citylägen, procent Källor: Newsec AB och Reuters Ecowin Diagram 2:20

15 Den finansiella stabiliteten i Sverige är god för närvarande Men bankernas motståndskraft mot störningar har minskat något Omgivande risker har ökat


Ladda ner ppt "Finansiell Stabilitet December 2007. Den finansiella stabiliteten i Sverige är god för närvarande Men bankernas motståndskraft mot störningar har minskat."

Liknande presentationer


Google-annonser