Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Centralt avtalad löneökning i näringslivet Procent.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Centralt avtalad löneökning i näringslivet Procent."— Presentationens avskrift:

1 Centralt avtalad löneökning i näringslivet Procent

2 Barometerindikatorn och förtroendeindikator för tillverkningsindustrin i euroområdet Index medelvärde=100, standardavvikelse=10, säsongsrensade månadsvärden

3 Lönsamhetsomdöme Standardiserade avvikelser från medelvärdet, säsongsrensade kvartalsvärden

4 Faktisk och predikterad lön i näringslivet Procentuell förändring

5 Vinstandel i näringslivet Procent

6 Löneandel i Sverige Förändring från konjunkturtopp, procentenheter

7 Arbetslöshet och jämviktsarbetslöshet Procent av arbetskraften

8 Trendmässig löneandel Procent

9 Trendmässig löneandel i näringslivet och tillverkningsindustrin i Sverige Procent

10 Inkomstspridning i utvalda länder, P90/P10 Percentilkvoter

11 Inkomstspridning i utvalda länder, P50/P10 Percentilkvoter

12 Lönespridningen i Sverige Percentilkvoter

13 Lön och sysselsättningsgrad för olika utbildningsnivåer 2012, män Medianlön, tusentals kronor per månad före skatt respektive sysselsättningsgrad i åldersgruppen 30–54 år, procent av befolkningen

14 Beveridgekurva, 1997–2013 Procent av arbetskraften

15 Inskrivna vid Arbetsförmedlingen Tusental, säsongsrensade och trendade månadsvärden

16 Genomsnittlig tid i arbetslöshet Veckor, säsongsrensade kvartalsvärden

17 Rekryteringstid i privat sektor Genomsnittlig rekryteringstid i månader, säsongsrensade kvartalsvärden

18 Jobbchans och arbetsmarknadsläge, 1997–2013 Genomsnittligt samband och 90-procentigt konfidensintervall

19 Matchningseffektivitet Standardiserade avvikelser från medelvärdet, kvartalsvärden

20 Löneskillnadens utveckling, hela arbetsmarknaden Procent

21 Löneskillnadens utveckling, staten Procent

22 Löneskillnadens utveckling, arbetare i privat sektor Procent


Ladda ner ppt "Centralt avtalad löneökning i näringslivet Procent."

Liknande presentationer


Google-annonser