Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Regleringens effekter på strandvegetation i Klarälven/Trysilelva Grete Algesten Långberget 18 oktober 2011 EUROPEISKA UNIONEN Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Regleringens effekter på strandvegetation i Klarälven/Trysilelva Grete Algesten Långberget 18 oktober 2011 EUROPEISKA UNIONEN Europeiska regionala utvecklingsfonden."— Presentationens avskrift:

1 Regleringens effekter på strandvegetation i Klarälven/Trysilelva Grete Algesten Långberget 18 oktober 2011 EUROPEISKA UNIONEN Europeiska regionala utvecklingsfonden Fylkesmannen i Hedmark

2 Syfte Resultat från strandvegetationsstudien genomförd av forskare vid Umeå universitet (Lotta Ström, Birgitta Malm Renöfält) * Kan man använda strandvegetationsdata för att påvisa regleringspåverkan? * Kan man utifrån resultaten göra en bedömning av ekologisk status? * Hur förändras regleringspåverkan i huvudfåran med ökat avstånd till Höljesmagasinet? * Hur stor är påverkan på hydromorfologin i huvudfåran vid anslutning av reglerade biflöden (Lettan, Tåsan)?

3 Provplatser 4 delområden: 1. Referens Trysilelva uppströms alla kraftverk, stenigt substrat, strömmande 2. Nedströms Höljes, stenigt substrat, strömmande karaktär 3. Flack, meandrande sträcka, sandigt substrat 4. Kraftverkssträcka, sandigt substrat

4 Metod Inventering genomfördes 27 juli-12 aug 2011 4 delområden, vardera delades in i tio sektioner, sju av dessa slumpades ut för inventering En 50 m lång yta placerades ut i mitten av varje sträcka Bredden på stranden mättes upp på ytans båda ändar, från den övre vattenlinjen vid medelvårflod och ned till vegetationens lägre gräns. Inom denna ruta noterades förekomst av arter, substrat- sammansättning samt täckning av vegetationstyper. Älvens strömförhållande klassificerades också.

5 Antal arter vid varje provyta, relaterat till avstånd från Höljesdammen

6 Skillnader mellan delområden (1) Totala antalet arter per delområde Medelantalet arter per delområde, statistisk analys på alla arter

7 Skillnader mellan delområden (2) Ordinationsgraf baserat enbart på artsammansättning, CA (Correspondence analysis). Fördelningen längs axel 1 antyder att den representerar både substrat och den nord-sydliga gradienten,

8 Avrinning (m3/s) vid Lutfallet, Höljes och Edsforsen år 2000

9 Flödesregimer Klarälven-Edsforsen

10 Flödesvariationer strukturerar och upprätthåller funktioner i vattendrag

11 Antal förändringar mellan högre och lägre flödesnivåer, före och efter reglering


Ladda ner ppt "Regleringens effekter på strandvegetation i Klarälven/Trysilelva Grete Algesten Långberget 18 oktober 2011 EUROPEISKA UNIONEN Europeiska regionala utvecklingsfonden."

Liknande presentationer


Google-annonser