Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Naturvårdsaspekter vid skörd av marina substrat Rita B Jönsson Foto: PM Jönsson.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Naturvårdsaspekter vid skörd av marina substrat Rita B Jönsson Foto: PM Jönsson."— Presentationens avskrift:

1 Naturvårdsaspekter vid skörd av marina substrat Rita B Jönsson Foto: PM Jönsson

2 Sammanställning av..

3 Risker Risk för spridning av föroreningar Grumling vid skörd + fysisk påverkan Skörd av alger Foto: Kerstin Isaksson Begränsa grumling Spara refuger Flyttar i september.. Antal smådjur minskar Minskad födotillgång för vadare

4 Skörd av alger Annuell vegetation på driftvallar – Natura 2000 habitat

5 Odling och skörd av musslor Positiva aspekter Reducerar närsalter, växtplankton, klarare vatten… x2-3 Risker Påverkan på botten, syrebrist Placering viktig !

6 Odling och skörd av musslor Positiva aspekter Reducerar närsalter, växtplankton, klarare vatten… x2-3 Risker Påverkan på botten, syrebrist Växtplankton, djurplankton, fisk?

7 Påverkan på växt- och djurplankton Maar et al. 2008, Spanien Uppströms Mitt Kant Nedströms

8 Storskalig odling….. Odling och skörd av musslor Utformning

9 Skörd av vass Vassen viktig som filter, för fåglar och fisk Positiva värden Inventering? Hänsyn vid häckning, flyttning, lek.. Inventering

10 Skörd av vass Vassen viktig som filter, för fåglar och fisk Positiva värden Återväxten? Reningskapaciteten? Uppföljning/Forskning

11 Sammanfattning Fysiska aspekter: grumling, spridning av föroreningar, ökad sedimentation, syrebrist Ekologiska aspekter: plankton, fisk, säl, fågel En del kunskapsluckor

12 Sammanfattning Miljökonsekvensbeskrivningar, kontrollprogram och uppföljning Placering och utformning av musselodling Kontakta gärna länsstyrelsen tidigt

13 Sammanfattning Det här blir nog bra !


Ladda ner ppt "Naturvårdsaspekter vid skörd av marina substrat Rita B Jönsson Foto: PM Jönsson."

Liknande presentationer


Google-annonser