Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

vid skörd av marina substrat

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "vid skörd av marina substrat"— Presentationens avskrift:

1 vid skörd av marina substrat
Naturvårdsaspekter vid skörd av marina substrat Foto: PM Jönsson Rita B Jönsson

2 Sammanställning av..

3 Skörd av alger Risker Risk för spridning av föroreningar
Grumling vid skörd + fysisk påverkan Antal smådjur minskar Minskad födotillgång för vadare Flyttar i september.. Foto: Kerstin Isaksson Spara refuger Begränsa grumling

4 Skörd av alger Annuell vegetation på driftvallar – Natura 2000 habitat

5 Odling och skörd av musslor
Positiva aspekter Reducerar närsalter, växtplankton, klarare vatten… x2-3 Risker Påverkan på botten, syrebrist Placering viktig!

6 Odling och skörd av musslor
Positiva aspekter x2-3 Reducerar närsalter, växtplankton, klarare vatten… Risker Påverkan på botten, syrebrist Växtplankton, djurplankton, fisk?

7 Påverkan på växt- och djurplankton
Uppströms Mitt Kant Nedströms Maar et al. 2008, Spanien Påverkan på växt- och djurplankton

8 Odling och skörd av musslor
Storskalig odling….. Utformning

9 Hänsyn vid häckning, flyttning, lek..
Skörd av vass Positiva värden Hänsyn vid häckning, flyttning, lek.. Vassen viktig som filter, för fåglar och fisk Inventering Inventering?

10 Skörd av vass Positiva värden Vassen viktig som filter,
för fåglar och fisk Återväxten? Reningskapaciteten? Uppföljning/Forskning

11 Sammanfattning En del kunskapsluckor Fysiska aspekter: grumling,
Ekologiska aspekter: plankton, fisk, säl, fågel En del kunskapsluckor Fysiska aspekter: grumling, spridning av föroreningar, ökad sedimentation, syrebrist

12 Sammanfattning Kontakta gärna länsstyrelsen tidigt Placering och
utformning av musselodling Miljökonsekvensbeskrivningar, kontrollprogram och uppföljning

13 Sammanfattning Det här blir nog bra!


Ladda ner ppt "vid skörd av marina substrat"

Liknande presentationer


Google-annonser