Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Livet nära ytan. •Epipelagialen? –Epi= ovanpå –Pelagialen= fria vattenmassan → ovanpå den fria vattenmassan Oceanisk – utanför kontinetalshelfen Neritisk.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Livet nära ytan. •Epipelagialen? –Epi= ovanpå –Pelagialen= fria vattenmassan → ovanpå den fria vattenmassan Oceanisk – utanför kontinetalshelfen Neritisk."— Presentationens avskrift:

1 Livet nära ytan

2

3

4 •Epipelagialen? –Epi= ovanpå –Pelagialen= fria vattenmassan → ovanpå den fria vattenmassan Oceanisk – utanför kontinetalshelfen Neritisk – på shelfen OBS! endast en liten del

5 •Epipelagialen är ca 200 meter djup – även kallad den fotiska zonen –Fotiska zonen – lagret från ytan till det djup där fotosyntesen begränsas av brist på solljus

6 Jämförelse med kustzon Oceanisk epipelagial •Primärproduktion ”på plats” •Nästan ingen tillförsel av näring från andra ställen •Ger näring till andra områden (ex. så sjunker mycket ned mot botten) •Saknar deposit-ätare, men har suspensions- ätare •Mycket stora rovdjur Kustnära epipelagial •Mycket näring kommer från andra ställen, ex. ditdrivande makroalger •Får näring från andra områden •Epipelagiska plankton kommer till kustzonen med strömmar •Mindre rovdjur

7 Kommer ni ihåg? •Suspension feeding? –Lever på pariklar som flyter runt i vattenpassan •Deposit feeding? –Lever på partiklar som har landat på botten

8

9 Plankton •Planktonhåven – vilka fick vi upp? –Jämför med att studera fåglar enbart med hjälp av håvar •Rätt masktorlek? •Rätt hastighet? •Håven går rakt igenom?

10 Plankton •Picoplankton och nanoplankton (för små för att fångas i vanliga nät) –Pico 10 -12 (archaea och bacteria) –Nano 10 -9 •Större plankton (”nätplankton”) –Micro –Meso –Makro –Mega

11 •Phytoplankton –Phyto – växt –Är fotoautotrofa •Foto: ljus •Auto: själv •Trof: näring –Ex. Kiselalger och dinoflagellater •Zooplankton –Zoo – djur –Är heterotrofa •Hetero: annan •Trof: näring –Ex. Copepoder Plankton

12 Phytoplankton •Huvudsakliga primärpoducenterna i epipelagialen •Vanligaste phytoplanktonen är cyanobakterier och olika pico- samt nanoplankton •Bland de större phytoplanktonen är kiselalger (diatomer) och dinoflagellater vanligast Eukaryot eller prokaryot?

13 Zooplankton •Herbivorer –Herbi: Växt –Vor: Ätare •Länken mellan primärproducenter och resten av samhället – stora epipelagiska organismer kan inte äta phytoplankton direkt •De äter även andra zooplankton

14 Zooplankton •Protozoiska zooplankton –Små, encelliga, djurlika •Copepoder –Små kräftdjur, minst 70 % av alla nätplankton •Andra kräftdjur –Ex. krill •Övrigt

15 Meroplankton •Även kallad holoplankton –Larvstadier av evertebrater och fiskar som endast spenderar delar av sina liv som plankton

16 Nekton •Stora, starka simmare •Predatorer •Vanligast: fiskar, marina däggdjur och bläckfiskar (andra exempel: havsköldpaddor, havsormar och pingviner) •Äter oftast andra nekton snarare än zooplankton

17


Ladda ner ppt "Livet nära ytan. •Epipelagialen? –Epi= ovanpå –Pelagialen= fria vattenmassan → ovanpå den fria vattenmassan Oceanisk – utanför kontinetalshelfen Neritisk."

Liknande presentationer


Google-annonser