Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

KomHem – vård, omsorg och rehab nära dig Arbetsgrupp Ekonomi Stefan Tengberg, Gislaved kommun Kjell Fransson, Värnamo kommun Rosie-Marie Fors, Tranås kommun.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "KomHem – vård, omsorg och rehab nära dig Arbetsgrupp Ekonomi Stefan Tengberg, Gislaved kommun Kjell Fransson, Värnamo kommun Rosie-Marie Fors, Tranås kommun."— Presentationens avskrift:

1 KomHem – vård, omsorg och rehab nära dig Arbetsgrupp Ekonomi Stefan Tengberg, Gislaved kommun Kjell Fransson, Värnamo kommun Rosie-Marie Fors, Tranås kommun Daniel Berlin, Aneby kommun Per Lantz, Jönköping kommun Leif Eriksson, Jönköping kommun, ordförande Ann-Sofi Simonsson, Landstinget Jonas Almgren, Landstinget Torbjörn Pettersson, Landstinget Marianne Lillieberg, KomHem, sammankallande Lena Hägg Råsberg, KomHem, sekreterare

2 KomHem – vård, omsorg och rehab nära dig Ekonomigruppens uppdrag 2012-04-23 Kartläggning av kostnader, fördelade ner till kommunnivå, avseende verksamhet som föreslås överföras från landstinget till kommunerna. Skatteväxling som behöver genomföras för att kompensera kommunsektorn respektive landstinget för förändrade ansvarsförhållanden. Behov av mellankommunal utjämning?

3 KomHem – vård, omsorg och rehab nära dig Arbetsgrupp Ekonomi 12 möten från september till nu Beroende av andra grupper –En del sena beslut försvårar gruppens uppdrag Gruppen har lagt mer tid på att gå igenom och diskutera principer och beräkningar än att göra beräkningar (visat beräkningar i detalj) –Överens om beräkningar och principer Jämfört med andra, lärt av SKL Öppet och transparent klimat –Stort förtroende

4 KomHem – vård, omsorg och rehab nära dig Skatteväxling - styrgruppens förslag Totala kostnader som förs från landsting till kommuner – 257,6 mnkr i 2013 års prisnivå Beloppet motsvarar en skatteväxling mellan landsting och kommunsektorn uppgående till 0,34 procentenheter, med hänsyn tagen till utjämningssystem. (SKL:s beräkning) Bårhusverksamhet ingår, demensutredning ingår ej i växlingen

5 KomHem – vård, omsorg och rehab nära dig Skatteväxling –Personal hemsjukvård enligt inventering inklusive arbetsledning Undersköterskor och sjuksköterskor 137 mnkr Arbetsterapeuter och sjukgymnaster 20 mnkr Köpta tjänster 7 + 1 mnkr –Utbildning 1 mnkr –Lokaler, IT och telefoni, Bilar 7+1+10 mnkr

6 KomHem – vård, omsorg och rehab nära dig Skatteväxling –Medicintekniska produkter 52 mnkr I hemsjukvård samt habilitering och ”anslagshjälpmedel” –”Overhead” 6 mnkr –Psykiatri 3 mnkr –Demenssjuksköterskor, schablon 2,5 mnkr –Bårhus, schablon 2,9 mnkr

7 KomHem – vård, omsorg och rehab nära dig Skatteväxling Skatteväxlingen är på en hög nivå, ”många ören” Jönköping har jämfört med andra landsting satsat på hemsjukvård Nivå per kommun varierar 1 öre är 7,5 mnkr Bildspel med beräkningar och beräkningsprinciper

8 KomHem – vård, omsorg och rehab nära dig

9 Mellankommunal utjämning – exempel (preliminära uppgifter)

10 KomHem – vård, omsorg och rehab nära dig Kvarstår att göra i arbetsgruppen Skatteväxling –Bårhusverksamhet, 2,9 mnkr. Ska den ingå? Mellankommunal utjämning –Nytt utfall baserat på skatteväxling på 0,34 procentenheter –Två alternativ rörande den mellankommunala utjämningens utsträckning i tiden (3 år respektive 5 år) Därefter: Slutlig beräkning avseende mellankommunal utjämning


Ladda ner ppt "KomHem – vård, omsorg och rehab nära dig Arbetsgrupp Ekonomi Stefan Tengberg, Gislaved kommun Kjell Fransson, Värnamo kommun Rosie-Marie Fors, Tranås kommun."

Liknande presentationer


Google-annonser