Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Arbetsgrupp Ekonomi Stefan Tengberg, Gislaved kommun

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Arbetsgrupp Ekonomi Stefan Tengberg, Gislaved kommun"— Presentationens avskrift:

1 Arbetsgrupp Ekonomi Stefan Tengberg, Gislaved kommun
Kjell Fransson, Värnamo kommun Rosie-Marie Fors, Tranås kommun Daniel Berlin, Aneby kommun Per Lantz, Jönköping kommun Leif Eriksson, Jönköping kommun, ordförande Ann-Sofi Simonsson, Landstinget Jonas Almgren, Landstinget Torbjörn Pettersson, Landstinget Marianne Lillieberg, KomHem, sammankallande Lena Hägg Råsberg, KomHem, sekreterare

2 Ekonomigruppens uppdrag
Kartläggning av kostnader, fördelade ner till kommunnivå, avseende verksamhet som föreslås överföras från landstinget till kommunerna. Skatteväxling som behöver genomföras för att kompensera kommunsektorn respektive landstinget för förändrade ansvarsförhållanden. Behov av mellankommunal utjämning?

3 Arbetsgrupp Ekonomi 12 möten från september till nu
Beroende av andra grupper En del sena beslut försvårar gruppens uppdrag Gruppen har lagt mer tid på att gå igenom och diskutera principer och beräkningar än att göra beräkningar (visat beräkningar i detalj) Överens om beräkningar och principer Jämfört med andra, lärt av SKL Öppet och transparent klimat Stort förtroende

4 Skatteväxling - styrgruppens förslag
Totala kostnader som förs från landsting till kommuner – 257,6 mnkr i 2013 års prisnivå Beloppet motsvarar en skatteväxling mellan landsting och kommunsektorn uppgående till 0,34 procentenheter, med hänsyn tagen till utjämningssystem. (SKL:s beräkning) Bårhusverksamhet ingår, demensutredning ingår ej i växlingen

5 Skatteväxling Personal hemsjukvård enligt inventering inklusive arbetsledning Undersköterskor och sjuksköterskor 137 mnkr Arbetsterapeuter och sjukgymnaster 20 mnkr Köpta tjänster mnkr Utbildning 1 mnkr Lokaler, IT och telefoni, Bilar mnkr

6 Skatteväxling Medicintekniska produkter 52 mnkr ”Overhead” 6 mnkr
I hemsjukvård samt habilitering och ”anslagshjälpmedel” ”Overhead” 6 mnkr Psykiatri 3 mnkr Demenssjuksköterskor, schablon 2,5 mnkr Bårhus, schablon 2,9 mnkr

7 Skatteväxling Skatteväxlingen är på en hög nivå, ”många ören”
Jönköping har jämfört med andra landsting satsat på hemsjukvård Nivå per kommun varierar 1 öre är 7,5 mnkr Bildspel med beräkningar och beräkningsprinciper

8

9 Mellankommunal utjämning – exempel (preliminära uppgifter)

10 Kvarstår att göra i arbetsgruppen
Skatteväxling Bårhusverksamhet, 2,9 mnkr. Ska den ingå? Mellankommunal utjämning Nytt utfall baserat på skatteväxling på 0,34 procentenheter Två alternativ rörande den mellankommunala utjämningens utsträckning i tiden (3 år respektive 5 år) Därefter: Slutlig beräkning avseende mellankommunal utjämning


Ladda ner ppt "Arbetsgrupp Ekonomi Stefan Tengberg, Gislaved kommun"

Liknande presentationer


Google-annonser