Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

PBL - översynen PBL kom 1987 Ändrat finansieringssystem 1993 Förändring av risk och roller Idag marknadsorientering Förändra PBL !

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "PBL - översynen PBL kom 1987 Ändrat finansieringssystem 1993 Förändring av risk och roller Idag marknadsorientering Förändra PBL !"— Presentationens avskrift:

1 PBL - översynen PBL kom 1987 Ändrat finansieringssystem 1993 Förändring av risk och roller Idag marknadsorientering Förändra PBL !

2 Förändringar i PBL Tidsbegränsa planprocessen, max 2 år Reglera exploateringsavtalen Enskild rätt till planprövning Begränsa överföringen av kostnader från det allmänna till det enskilda Förkorta instansordningen vid besvär

3 Exploateringsavtal Rättsliga utgångspunkter PBL 6 kap 19 § och 22 § ”skäligt med hänsyn till den nytta” Avtalslagen 29 § rättsstridigt tvång 36 § oskäliga avtalsvillkor Kommunallagen 2 kap 2 § likställighetsprincipen

4 Exploateringsavtal Begränsningar i dagens bestämmelser Nytta Skälighet Inte ta ut andra avgifter än som är reglerat i lag Inte ta ut avgifter för sådana nyttigheter som kommunen är skyldig att tillhandahålla

5 Exploateringsavtal Begränsningar, inte ta ut avgifter för generalplaneanläggningar statliga vägar redan byggda anläggningar anläggningar utanför detaljplaneområdet skolor, förskolor anläggningar som kanske kommer att utföras i framtiden anläggningar som inte är kostnadsberäknade Det finns en gråzon!

6 Exploateringsavtal Skäl för reglering i PBL Gråzonen Detaljregleringar utöver detaljplanen Ökad överföring av kostnader från det allmänna till det privata EU-direktiv och EU-dom

7 Exploateringsavtal Vad bör genomföras? Reglera i PBL vad som kan omfattas av exploateringsavtal Direkt koppling –detaljplaneområdet –orsakssamband Fördelning av kostnader –skälig och rättvis grund –beräkningar Exploateringsbestämmelse i detaljplan, överklagas separat. Exploateringsavtalet redovisas i genomförandebeskrivningen Tillsynsmyndighet


Ladda ner ppt "PBL - översynen PBL kom 1987 Ändrat finansieringssystem 1993 Förändring av risk och roller Idag marknadsorientering Förändra PBL !"

Liknande presentationer


Google-annonser