Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 L U N D U N I V E R S I T Y Examensarbete 19/3 2009 Civilingenjörsprogrammen för bioteknik och kemiteknik.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 L U N D U N I V E R S I T Y Examensarbete 19/3 2009 Civilingenjörsprogrammen för bioteknik och kemiteknik."— Presentationens avskrift:

1 1 L U N D U N I V E R S I T Y Examensarbete 19/3 2009 Civilingenjörsprogrammen för bioteknik och kemiteknik

2 2 L U N D U N I V E R S I T Y Krav på examen 270 hp 150 hp obligatoriska kurser 4 st alternativobligatoriska kurser (åk 2 och 3) – Obs! Ekonomin är på 6 hp 45 hp kurser i specialiseringen – Individuell specialisering skall vara godkänd 30 hp examensarbete inom specialiseringen 15 hp helt valfria kurser (kan också vara inriktningskurser) Det krävs minst 7,5 hp inom Hälsa-Miljö-Säkerhet (HMS)

3 3 L U N D U N I V E R S I T Y Examensarbete Skall vara på 20 veckor heltid inklusive rapportskrivning Skall vara en fördjupning på er specialisering Skall träna förmåga – att med helhetssyn kritiskt, självständigt och kreativt identifiera, formulera och hantera komplexa frågeställningar, – delta i forsknings- eller utvecklingsarbete och därigenom bidra till kunskapsutvecklingen – att planera och med vetenskapliga och ingenjörsmässiga metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna ramar, – att kritiskt och systematiskt integrera kunskap förvärvad i centrala och kvalificerade kurser inom programmet – visa förmåga att på nationell som internationell nivå för examen muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa. – självständigt identifiera relevanta informationskällor, utföra informationssökningar, värdera informationens relevans samt använda sig av korrekt referenshantering

4 4 L U N D U N I V E R S I T Y Vad krävs för att jag skall få påbörja examensarbetet? Ni har klarat av minst 210 hp kurser inom specialiseringen Er examinator har godkänt inriktningen på examensarbetet och att ni har tillräckliga kunskaper för att utföra det Ni skall vara registrerade på examensarbetet innan ni påbörjar det. Registrering sker genom att er examinator skickar in “Anmälan om examensarbete på program”. Finns på http://www.student.lth.se/studier/examensarbete/

5 5 L U N D U N I V E R S I T Y Examinator Examinator skall vara lärare vid den institution som ansvarar för examensämnet (godkänd av prefekt) Se till så att examensarbetet uppfyller kravet på att det utgör en fördjupning av er specialisering Säkerställa att ni har tillräckliga förkunskaper Godkänna den skriftliga rapporten och den muntliga redovisningen Säkerställa att examensarbetet har förutsättningar att genomföras enligt de regler som gäller vid LTH Utse/godkänna handledare (OBS! handledare behöver ej vara anställd vid LTH)

6 6 L U N D U N I V E R S I T Y Ämnen för examensarbete Vilka ämnen som ni kan göra examensarbete i står i studiehandboken Andra ämnen kan tillåtas men då måste ni ha ansökt om dispens och fått dispensen godkänd från programledningen

7 7 L U N D U N I V E R S I T Y Vad krävs för godkänt examensarbete? En skriftlig rapport på svenska eller engelska med en sammanfattning på engelska En separat sammanfattning som kan vara populär-vetenskaplig eller ha formen av en vetenskaplig artikel En presentation vid ett offentligt seminarium vid LTH Muntlig opposition vid ett seminarium där ett annat examensarbete presenteras

8 8 L U N D U N I V E R S I T Y Hur hittar jag ett examensarbete? Ni ansvarar själva för att hitta lämpligt examensarbetet Några tips – Titta på avdelningarnas hemsidor – Titta på stora företags hemsidor för studenter t ex AstraZeneca, NovoNordsik etc – Ta kontakt med olika företag inom ert fält – Titta på nationella exjobb-poolen http://www.xjobb.nu/ – Titta på LTHs exjobbssidor – Kontakta lärare inom det område du vill göra examensarbete

9 9 L U N D U N I V E R S I T Y Att tänka på Ni måste ha en examinator innan ni börjar ert examensarbete Examensarbetet får inte hemligstämplas OBS! Glöm inte terminsregistrering! Det inte går att registrera eller rapportera resultat i Ladok om du inte är registrerad för aktuell termin!

10 10 L U N D U N I V E R S I T Y Opposition Ni måste opponera på ett annat examensarbete men ni behöver inte ha opponent när ni själva presenterar Hur hittar jag examensarbete att opponera på? – Fråga era kursare – Fråga er examinator – Titta på avdelningarnas hemsidor – Titta på LTH:s hemsida. Annonsera efter exjobb att opponera på eller en opponent till ditt eget arbete http://www.student.lth.se/studier/examensarbete/opponering/anno nsera_opponering/ Tips! Försök opponera ganska tidigt under perioden ni gör examensarbetet

11 11 L U N D U N I V E R S I T Y Att skriva rapport Kontrollera med er examinator och handledare om denne har särskilda krav. – Vanligt är t ex att man trycker i svartvitt och inte i färg – Krav på framsida, etc Om ni inte har några speciella krav - använd tidigare kurser eller titta på instruktionerna för examensarbete för läkemedelsteknologi för att få mer tips och info

12 12 L U N D U N I V E R S I T Y Vad gör jag när jag är klar? Fyll i ”Sammanställning av aktiviteter i samband med examensarbete” och se till att institutionen registrerar er som klara i Ladok Undersök om ni kan skicka in examensarbetet för ansökningar om stipendier och priser

13 13 L U N D U N I V E R S I T Y Vanliga frågor Kan jag göra examensarbete på sommaren? – Ja, om handledare och examinator tycker det är ok – Skaffa särskild blankett för studiemedel, se LTH eller CSNs hemsida Kan jag redovisa examensarbete på sommaren? – Ja, om handledare och examinator tycker det är ok Kan jag läsa eller tentera andra kurser parallellt eller ta semester under perioden? – Ja, om handledare och examinator tycker det är ok Att läsa andra kurser rekommenderas dock inte

14 14 L U N D U N I V E R S I T Y Om jag får problem under tiden? Kontakta handledare och/eller examinator Marie Wahlgren eller Olle Holst Kontaktuppgifter hittar du på LTHs hemsida www.lth.se


Ladda ner ppt "1 L U N D U N I V E R S I T Y Examensarbete 19/3 2009 Civilingenjörsprogrammen för bioteknik och kemiteknik."

Liknande presentationer


Google-annonser