Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

12015-04-02. 2 Antal omkomna i vägtrafiken, 1996-2010 Källa: STRADA, Transportstyrelsen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "12015-04-02. 2 Antal omkomna i vägtrafiken, 1996-2010 Källa: STRADA, Transportstyrelsen."— Presentationens avskrift:

1 12015-04-02

2 2 Antal omkomna i vägtrafiken, 1996-2010 Källa: STRADA, Transportstyrelsen

3 32015-04-02 Antal allvarligt skadade i vägtrafiken 2007-2010 Källa: STRADA

4 42015-04-02 Andelen allvarligt skadade efter färdsätt, 2010 (Invaliditetsgrad från 10 %) Källa: STRADA, Transportstyrelsen

5 52015-04-02 Antal svårt skadade efter färdsätt,1998-2009 (Inskrivna på sjukhus minst 1 dygn. Källa:PAR*) * Socialstyrelsens patientregister

6 62015-04-02 Antal omkomna i vägtrafikolyckor inom EU, 1996-2009 Källa: CARE

7 72015-04-02 Konjunkturen påverkar utfallet av dödade och skadade något Ökad tillväxt korrelerar positivt med ökat antal dödade i trafiken Exakt vad som påverkar trafikdödade under en högkonjunktur finns inte kunskap om, men en del är att ökad arbetslöshet leder till minskat antal trafikdödade 2010 hade Sverige en ökad tillväxt men ändå färre dödade i trafiken än föregående år 2010 hade Sverige en ökande arbetslöshet

8 82015-04-02 Uppföljning av tillståndsmål - indikatorer Hastighetsefterlevnad – statligt vägnät88 Hastighetsefterlevnad – kommunalt vägnät29 Nykter trafik30 Bältesanvändning40 Hjälmanvändning10 Säkra fordon - Säkra personbilar90 - Säkra tunga fordon25 - Säkra motorcyklar - Säkra statliga vägar62 Säkra kommunala gator30 - Säkra GCM-passager - - Säkra korsningar - Snabb och adekvat räddning - Utvilade förare - Hög värdering av trafiksäkerhet - OBS! Potentialerna kan inte summeras utan att justera för dubbelräkning! TS-potential färre dödade från 2007 års nivå

9 92015-04-02 Hastighetsefterlevnad – statligt vägnät Andel trafik som följer hastighetsgränserna, 1996-2004 Källa: Vägverket (Trafikverket) basramsmätning

10 102015-04-02 Hastighetsefterlevnad – statligt vägnät Relativ utveckling medelhastighet för hela året respektive under barmarksperioden, 1996-2010 Källa: Trafikverkets hastighetsindex

11 112015-04-02 Hastighetsefterlevnad – statligt vägnät Relativ utveckling medelhastighet och andel över hastighetsgräns, 1996-2010 Källa: Trafikverkets hastighetsindex

12 122015-04-02 Hastighetsefterlevnad – kommunalt vägnät Andel trafik som följer hastighetsgränserna Källa: Trafikverkets hastighetsindex

13 132015-04-02 Nykter trafik Andel nykter trafik baserat på polisens kontroller, 2007-2010 Källa: VTI

14 142015-04-02 Nykter trafik Alkoholpåverkade omkomna personbilsförare (alkohol > 0,2 promille), 1997-2010 Källa: Trafikverket

15 152015-04-02 Bältesanvändning Observerad bältesanvändning framsätet i personbil, 1996-2010 Källa: VTI bältesobservationer

16 162015-04-02 Bältesanvändning Omkomna obältade personbilsförare, 1997-2010 Källa: Trafikverkets djupstudier

17 172015-04-02 Bältesanvändning Bältesanvändning i personbil och lastbil, 1996-2010 Källa: VTI bältesobservationer

18 182015-04-02 Hjälmanvändning – cykel Observerad hjälmanvändning bland cyklister Källa: VTI observationsmätningar

19 192015-04-02 Hjälmanvändning – cykel Observerad hjälmanvändning bland cyklister, 1996-2010 Källa: VTI observationsmätningar

20 202015-04-02 Säkra fordon – personbilar Andel nya personbilar med högsta säkerhetsbetyg i EuroNCAP, 2003-2010 Källa: Bil Sweden, Trafikverket

21 212015-04-02 Säkra fordon – personbilar Andel trafikarbete med personbilar med olika skyddssystem, 1999-2010 samt framskrivning till 2020 Källa: Trafikanalys, Trafikverket

22 222015-04-02 Säkra fordon - motorcyklar Andelen motorcyklar utrustade med låsningsfria bromsar (ABS ) i nyförsäljningen 2007200820092010 10-15% 30 %60% Källa: Trafikverket

23 232015-04-02 Säkra statliga vägar- Andelen av trafik på vägar med hastighetsgräns över 80 km/h som är mötesseparerad, 1996-2010 Källa: Trafikverket

24 242015-04-02 Säkra statliga vägar Fördelning av anslag i långsiktig planering, 2010-2021 Källa: Trafikverket

25 252015-04-02 Säkra kommunala gator Antal dödade på kommunalt vägnät fördelat efter färdsätt, 2006-2010 Källa: Trafikverket

26 262015-04-02 Utvilade förare Andel förare som uppgivit att de somnat/nästan somnat under bilkörning det senaste året, 2006-2010 Källa: Trafikverkets TS-enkät

27 272015-04-02 Snabb och adekvat räddning Tid från larm till ambulans på olycksplats, hela landet 2010 Källa: SOS Alarm

28 282015-04-02 Hög värdering av trafiksäkerhet Indexvärde utifrån allmänhetens svar på 7 frågor i Trafiksäkerhetsenkäten Källa: Trafikverkets TS-enkät

29 292015-04-02 IndikatorUtgångs- punkt NulägeMål år 2020I linje med önskvärd utveckling? Hastighet, statligt43 %-80 %I linje / Ej i linje Hastighet, kommunalt52 %-80 %- Nykter trafik99,71 %99,74 %99,90 %I linje Bältesanvändning96 % 99 %Ej i linje Hjälmanvändning27 % 70 %Ej i linje Säkra fordon66 %74 %100 %I linje Säkra tunga fordon0 % 100 %Ej i linje Säkra statliga vägar50 %67 %75 %I linje Säkra GCM-passager---- Säkra korsningar---- Snabb och adekvat räddning-15,7 min-- Utvilade förare11,9 %13,7 %6 %Ej i linje Hög värdering67 80Ej i linje Utveckling indikatorer - sammanfattning


Ladda ner ppt "12015-04-02. 2 Antal omkomna i vägtrafiken, 1996-2010 Källa: STRADA, Transportstyrelsen."

Liknande presentationer


Google-annonser