Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

12015-04-02. 2 Antal omkomna i vägtrafiken, 1996-2010 Källa: STRADA, Transportstyrelsen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "12015-04-02. 2 Antal omkomna i vägtrafiken, 1996-2010 Källa: STRADA, Transportstyrelsen."— Presentationens avskrift:

1

2 2 Antal omkomna i vägtrafiken, Källa: STRADA, Transportstyrelsen

3 Antal allvarligt skadade i vägtrafiken Källa: STRADA

4 Andelen allvarligt skadade efter färdsätt, 2010 (Invaliditetsgrad från 10 %) Källa: STRADA, Transportstyrelsen

5 Antal svårt skadade efter färdsätt, (Inskrivna på sjukhus minst 1 dygn. Källa:PAR*) * Socialstyrelsens patientregister

6 Antal omkomna i vägtrafikolyckor inom EU, Källa: CARE

7 Konjunkturen påverkar utfallet av dödade och skadade något Ökad tillväxt korrelerar positivt med ökat antal dödade i trafiken Exakt vad som påverkar trafikdödade under en högkonjunktur finns inte kunskap om, men en del är att ökad arbetslöshet leder till minskat antal trafikdödade 2010 hade Sverige en ökad tillväxt men ändå färre dödade i trafiken än föregående år 2010 hade Sverige en ökande arbetslöshet

8 Uppföljning av tillståndsmål - indikatorer Hastighetsefterlevnad – statligt vägnät88 Hastighetsefterlevnad – kommunalt vägnät29 Nykter trafik30 Bältesanvändning40 Hjälmanvändning10 Säkra fordon - Säkra personbilar90 - Säkra tunga fordon25 - Säkra motorcyklar - Säkra statliga vägar62 Säkra kommunala gator30 - Säkra GCM-passager - - Säkra korsningar - Snabb och adekvat räddning - Utvilade förare - Hög värdering av trafiksäkerhet - OBS! Potentialerna kan inte summeras utan att justera för dubbelräkning! TS-potential färre dödade från 2007 års nivå

9 Hastighetsefterlevnad – statligt vägnät Andel trafik som följer hastighetsgränserna, Källa: Vägverket (Trafikverket) basramsmätning

10 Hastighetsefterlevnad – statligt vägnät Relativ utveckling medelhastighet för hela året respektive under barmarksperioden, Källa: Trafikverkets hastighetsindex

11 Hastighetsefterlevnad – statligt vägnät Relativ utveckling medelhastighet och andel över hastighetsgräns, Källa: Trafikverkets hastighetsindex

12 Hastighetsefterlevnad – kommunalt vägnät Andel trafik som följer hastighetsgränserna Källa: Trafikverkets hastighetsindex

13 Nykter trafik Andel nykter trafik baserat på polisens kontroller, Källa: VTI

14 Nykter trafik Alkoholpåverkade omkomna personbilsförare (alkohol > 0,2 promille), Källa: Trafikverket

15 Bältesanvändning Observerad bältesanvändning framsätet i personbil, Källa: VTI bältesobservationer

16 Bältesanvändning Omkomna obältade personbilsförare, Källa: Trafikverkets djupstudier

17 Bältesanvändning Bältesanvändning i personbil och lastbil, Källa: VTI bältesobservationer

18 Hjälmanvändning – cykel Observerad hjälmanvändning bland cyklister Källa: VTI observationsmätningar

19 Hjälmanvändning – cykel Observerad hjälmanvändning bland cyklister, Källa: VTI observationsmätningar

20 Säkra fordon – personbilar Andel nya personbilar med högsta säkerhetsbetyg i EuroNCAP, Källa: Bil Sweden, Trafikverket

21 Säkra fordon – personbilar Andel trafikarbete med personbilar med olika skyddssystem, samt framskrivning till 2020 Källa: Trafikanalys, Trafikverket

22 Säkra fordon - motorcyklar Andelen motorcyklar utrustade med låsningsfria bromsar (ABS ) i nyförsäljningen % 30 %60% Källa: Trafikverket

23 Säkra statliga vägar- Andelen av trafik på vägar med hastighetsgräns över 80 km/h som är mötesseparerad, Källa: Trafikverket

24 Säkra statliga vägar Fördelning av anslag i långsiktig planering, Källa: Trafikverket

25 Säkra kommunala gator Antal dödade på kommunalt vägnät fördelat efter färdsätt, Källa: Trafikverket

26 Utvilade förare Andel förare som uppgivit att de somnat/nästan somnat under bilkörning det senaste året, Källa: Trafikverkets TS-enkät

27 Snabb och adekvat räddning Tid från larm till ambulans på olycksplats, hela landet 2010 Källa: SOS Alarm

28 Hög värdering av trafiksäkerhet Indexvärde utifrån allmänhetens svar på 7 frågor i Trafiksäkerhetsenkäten Källa: Trafikverkets TS-enkät

29 IndikatorUtgångs- punkt NulägeMål år 2020I linje med önskvärd utveckling? Hastighet, statligt43 %-80 %I linje / Ej i linje Hastighet, kommunalt52 %-80 %- Nykter trafik99,71 %99,74 %99,90 %I linje Bältesanvändning96 % 99 %Ej i linje Hjälmanvändning27 % 70 %Ej i linje Säkra fordon66 %74 %100 %I linje Säkra tunga fordon0 % 100 %Ej i linje Säkra statliga vägar50 %67 %75 %I linje Säkra GCM-passager---- Säkra korsningar---- Snabb och adekvat räddning-15,7 min-- Utvilade förare11,9 %13,7 %6 %Ej i linje Hög värdering67 80Ej i linje Utveckling indikatorer - sammanfattning


Ladda ner ppt "12015-04-02. 2 Antal omkomna i vägtrafiken, 1996-2010 Källa: STRADA, Transportstyrelsen."

Liknande presentationer


Google-annonser