Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Suomen Navigaatioliitto FinlandsNavigationsförbund Examen i kustnavigation 20.04.2012 Examen görs med en 12 m lång sjövärdig motorbåt, som är utrustad.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Suomen Navigaatioliitto FinlandsNavigationsförbund Examen i kustnavigation 20.04.2012 Examen görs med en 12 m lång sjövärdig motorbåt, som är utrustad."— Presentationens avskrift:

1 Suomen Navigaatioliitto FinlandsNavigationsförbund Examen i kustnavigation 20.04.2012
Examen görs med en 12 m lång sjövärdig motorbåt, som är utrustad med bland annat huvudkompass, fast monterad styrkompass, sjö- VHF och radar. Den sydliga vinden är måttlig och sikten god om inget annat nämns i uppgiften. Missvisningen är 6O om inte annat nämns i uppgiften.

2 28. 8. 2004 kl. 13. 20 är din position 5928,5’N 02328,0’O
kl är din position 5928,5’N 02328,0’O. Du planerar fortsätta din färd med 8 knops fart mot havsfyren Osmussaar. Vilken är tidvattenströmmens kurs och fart? HW tid Sökt tid tidsskillnad 3h Before HW HW ,1m MRs=4,0m LW ,3m MRn=2,4m Höjdskillnad 2,8m (neap) Ks = 090 Kög = 197

3 Vilken är kompasskursen, on den av tidvattnet förorsakade strömmen antas förbli oförändrad under hela resan? Kgv= 220 a = K = 220 m = -6 Km = 214 d = 0 Kk = 214 Fög = 6,5 kn När passerar du latituden 5920,0’N? Fgv = 8 kn Dög = 9,0M Fög = 6,5 kn Fs = 3,3 kn Ks = 090 passerar kl Kgv = 220 Kög = 197

4 Tabell. 1 D.lat = +20,0’ M dep= + 34,6 M
Från positionen 5922,0’N 02317,5’O kör du 40 sjömil på rättvisande kurs 060 Beräkna med bestickräkning inseglad ort. K= 060 = N 60 O D = 40 M Tabell. 1 D.lat = +20,0’ M dep= + 34,6 M Tabell. 2; m = 1,970 D.lon = dep*m = +34,6*1,970 = + 68,16’ = +108,2’ frånseglad: 5922,0’N D.la ,0’ inseglad: 5942,0’N 02317,5’O D.lon = +108,2’ 02425,7’O

5 5942,0’N 02425,7’O 2. Rita in rutten i sjökorten. K = 060 K = 060 5922,0’N 02317,5’O

6 Bk = 190 d = + 2 Bm =192 m = + 6 B = 198 Bk = 120 d = + 2
Bestickpunkten är 5944,0’N 02439,0’O. Du styr kompasskurs 080 och farten är 8 knop. Klockan pejlar du med huvudkompassen havsfyren Tallinnamadal i kompassbäring 190 och klockan havsfyren Keri i kompassbäring 120. Vilken är din position klockan15.40? Tallinnamadal Bk = 190 d = + 2 Bm =192 m = + 6 B = 198 Keri Bk = 120 d = + 2 Bm = 122 m = + 6 B = 128 Kk = 080 d = +2 km = 082 m = + 6 K = 088 tid = 45min fart = 8 kn 5944,0’N 02456,5’O K = 088 K = 088 BP 6 M B = 198 B = 198 B = 128

7 Kk= 260 d = + 8 km = 268 m = + 6 K = 274 B = 004 K = 274
Du är sydost om havsfyren Kalbådagrund. Kalbådagrund pejlas 45 om styrbord klockan och tvärs om styrbord klockan Kompasskursen är 260 och farten 6 knop. Vilken är din position klockan 18.00? K = 274 sv = + 90 364 - 360 B = 004 Kk= 260 d = + 8 km = 268 m = + 6 K = 274 K = 274 sv = + 45 B = 319 B = 004 tid = 30min fart = 6 kn B = 319 3 M K = 274 5956,0’N 02535,5’O 3 M

8 Kgv = 268 Kgv = 268 a = - 6 K = 262 m = - 6 Km = 256 d = - 6
Från positionen 5957,5’N 02532,0’O sätts kurs på havsfyren Helsinki. Vilken kompasskurs skall styras, då avdriften för sydlig vind är 6? 5957,5’N 02432,0’O Kgv = 268 Kgv = 268 a = - 6 K = 262 m = - 6 Km = 256 d = - 6 Kk = 250

9 B = 040 m = -6 Bm = 034 -Bk = 033 d = + 1
Din bestickpunkt är 6003,0’N 02517,0’O. Då du korsar 9 m farleden, vars linjetavlor befinner sig väster om Söderskärin, pejlar du linjen med styrkompassen i kompassbäring 033. Styrkompassen visar kompasskurs 250. Vilken är styrkompassens deviation för den styrda kursen? B = 040 m = -6 Bm = 034 -Bk = 033 d = + 1 BP

10 Du är i vattenområdet sydväst om havsfyren Porvoon majakka
Du är i vattenområdet sydväst om havsfyren Porvoon majakka. Radaravståndet till havsfyren Porvoon majakka mäts till 5,0 sjömil och till havsfyren Kalbådagrund till 4,5 sjömil. Bestäm din position. 6002,0’N 02529,0’O Vad betyder på en radar begreppet stäven upp (Head up) bildstabilisering? Köllinjen är fast och oberoende av fartygets kurs. Köllinjen visar alltså uppåt. Radarbäringarna fås som styrbordsvinklar.

11 7. Vad är vattendjupet i Hangö hamn klockan 08.00, då djupet enligt sjökortet är 2,1meter? HW 3,3 m Djupet enligt sjökortet 2,1 m vattenhöjden 5,4 m vattenhöjden 5,4 m fartyget ,8 m djupmarginalen 2,6 m Vad är djupmarginalen, om fartygets djupgående är 2,8 meter? LW 0,1 m Djupet enligt sjök. 2,1 m vattenhöjden 2,2 m Fartyget – 2,8 m Marginal – 0,6 m Kan vi avgå från hamnen klockan 14.09? Nej

12 8. Ange med kryss i rutan vilket av fföljande påstårnden är rätt och vilket fel: Rätt Fel Mellan Åland och finska fastlandet har vi inte mera en tull- och skattegräns Ett med radar uppmätt avstånd är noggrannare än med radar uppmätt bäring Lettland omfattas av Schengenavtalet En sjö- VHF- radio behöver inte antecknas i fartygets radiotillstånd

13 9 Hur inverkar lufttrycket på havsvattenståndet? Högtryck – havsvattnet är lågt Lågtryck – havsvattnet är högt För vilken vindhastighet ges varning för hård vind på havsområdet? m/s Hur beter sig temperaturen före en kallfront? Temperaturen sjunker


Ladda ner ppt "Suomen Navigaatioliitto FinlandsNavigationsförbund Examen i kustnavigation 20.04.2012 Examen görs med en 12 m lång sjövärdig motorbåt, som är utrustad."

Liknande presentationer


Google-annonser