Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

© Finlands Navigationsförbund rf 2012KustnavigationKustnavigation Suomen Navigaatioliitto FinlandsNavigationsförbund Examen i kustnavigation 20.04.2012.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "© Finlands Navigationsförbund rf 2012KustnavigationKustnavigation Suomen Navigaatioliitto FinlandsNavigationsförbund Examen i kustnavigation 20.04.2012."— Presentationens avskrift:

1 © Finlands Navigationsförbund rf 2012KustnavigationKustnavigation Suomen Navigaatioliitto FinlandsNavigationsförbund Examen i kustnavigation 20.04.2012 Examen görs med en 12 m lång sjövärdig motorbåt, som är utrustad med bland annat huvudkompass, fast monterad styrkompass, sjö- VHF och radar. Den sydliga vinden är måttlig och sikten god om inget annat nämns i uppgiften. Missvisningen är 6  O om inte annat nämns i uppgiften. 1

2 © Finlands Navigationsförbund rf 2012KustnavigationKustnavigation 2 1.28.8.2004 kl. 13.20 är din position 59  28,5’N 023  28,0’O. Du planerar fortsätta din färd med 8 knops fart mot havsfyren Osmussaar. a)Vilken är tidvattenströmmens kurs och fart? HW tid 1624 Sökt tid 1320 tidsskillnad 3h Before HW HW 1624 3,1m MRs=4,0m LW 1015 0,3m MRn=2,4m Höjdskillnad 2,8m (neap) Ks = 090  Kög = 197 

3 © Finlands Navigationsförbund rf 2012KustnavigationKustnavigation 3 Ks = 090  Fs = 3,3 kn Fgv = 8 kn Kgv = 220  Kög = 197  Fög = 6,5 kn b)Vilken är kompasskursen, on den av tidvattnet förorsakade strömmen antas förbli oförändrad under hela resan? Kgv= 220  a = ---- K = 220  m = -6  Km = 214  d = 0  Kk = 214  c)När passerar du latituden 59  20,0’N? Dög = 9,0M Fög = 6,5 kn passerar kl. 14.43

4 © Finlands Navigationsförbund rf 2012KustnavigationKustnavigation 2.Från positionen 59  22,0’N 023  17,5’O kör du 40 sjömil på rättvisande kurs 060  a)Beräkna med bestickräkning inseglad ort. K= 060  = N 60  O D = 40 M Tabell. 1 D.lat = +20,0’ M dep= + 34,6 M Tabell. 2; m = 1,970 D.lon = dep*m = +34,6*1,970 = + 68,16’ = +1  08,2’ frånseglad: 59  22,0’N D.la + 20,0’ inseglad: 59  42,0’N 023  17,5’O D.lon = +1  08,2’ 024  25,7’O 4

5 © Finlands Navigationsförbund rf 2012KustnavigationKustnavigation 5 59  22,0’N 023  17,5’O K = 060  2.b)Rita in rutten i sjökorten. K = 060  59  42,0’N 024  25,7’O

6 © Finlands Navigationsförbund rf 2012KustnavigationKustnavigation 6 3.Bestickpunkten är 59  44,0’N 024  39,0’O. Du styr kompasskurs 080  och farten är 8 knop. Klockan 14.55 pejlar du med huvudkompassen havsfyren Tallinnamadal i kompassbäring 190  och klockan 15.40 havsfyren Keri i kompassbäring 120 . Vilken är din position klockan15.40? tid = 45min fart = 8 kn BP Tallinnamadal Bk = 190  d = + 2  Bm =192  m = + 6  B = 198  Keri Bk = 120  d = + 2  Bm = 122  m = + 6  B = 128  Kk = 080  d = +2  km = 082  m = + 6  K = 088  6 M 59  44,0’N 024  56,5’O B = 128  B = 198  K = 088  B = 198  K = 088 

7 © Finlands Navigationsförbund rf 2012KustnavigationKustnavigation 4.Du är sydost om havsfyren Kalbådagrund. Kalbådagrund pejlas 45  om styrbord klockan 17.30 och tvärs om styrbord klockan 18.00. Kompasskursen är 260  och farten 6 knop. a)Vilken är din position klockan 18.00? Kk= 260  d = + 8  km = 268  m = + 6  K = 274  tid = 30min fart = 6 kn K = 274  sv = + 90  364  - 360  B = 004  3 M B = 004  59  56,0’N 025  35,5’O 7 K = 274  3 M K = 274  sv = + 45  B = 319 

8 © Finlands Navigationsförbund rf 2012KustnavigationKustnavigation b)Från positionen 59  57,5’N 025  32,0’O sätts kurs på havsfyren Helsinki. Vilken kompasskurs skall styras, då avdriften för sydlig vind är 6  ? Kgv = 268  a = - 6  K = 262  m = - 6  Km = 256  d = - 6  Kk = 250  Kgv = 268  59  57,5’N 024  32,0’O 8

9 © Finlands Navigationsförbund rf 2012KustnavigationKustnavigation 5.Din bestickpunkt är 60  03,0’N 025  17,0’O. Då du korsar 9 m farleden, vars linjetavlor befinner sig väster om Söderskärin, pejlar du linjen med styrkompassen i kompassbäring 033 . Styrkompassen visar kompasskurs 250 . Vilken är styrkompassens deviation för den styrda kursen? B = 040  m = -6  Bm = 034  -Bk = 033  d = + 1  BP 9

10 © Finlands Navigationsförbund rf 2012KustnavigationKustnavigation 6.Du är i vattenområdet sydväst om havsfyren Porvoon majakka. Radaravståndet till havsfyren Porvoon majakka mäts till 5,0 sjömil och till havsfyren Kalbådagrund till 4,5 sjömil. a)Bestäm din position. Köllinjen är fast och oberoende av fartygets kurs. Köllinjen visar alltså uppåt. Radarbäringarna fås som styrbordsvinklar. b)Vad betyder på en radar begreppet stäven upp (Head up) bildstabilisering? 60  02,0’N 025  29,0’O 10

11 © Finlands Navigationsförbund rf 2012KustnavigationKustnavigation 7. HW 3,3 m Djupet enligt sjökortet 2,1 m vattenhöjden 5,4 m fartyget - 2,8 m djupmarginalen 2,6 m a)Vad är vattendjupet i Hangö hamn 2.7.2004 klockan 08.00, då djupet enligt sjökortet är 2,1meter? b)Vad är djupmarginalen, om fartygets djupgående är 2,8 meter? c)Kan vi avgå från hamnen klockan 14.09? LW 0,1 m Djupet enligt sjök. 2,1 m vattenhöjden 2,2 m Fartyget – 2,8 m Marginal – 0,6 m Nej 11

12 © Finlands Navigationsförbund rf 2012KustnavigationKustnavigation 8. Rätt Fel a)Mellan Åland och finska fastlandet har vi inte mera en tull- och skattegräns b)Ett med radar uppmätt avstånd är noggrannare än med radar uppmätt bäring c)Lettland omfattas av Schengenavtalet d)En sjö- VHF- radio behöver inte antecknas i fartygets radiotillstånd Ange med kryss i rutan vilket av fföljande påstårnden är rätt och vilket fel: 12

13 © Finlands Navigationsförbund rf 2012KustnavigationKustnavigation 9 a)Hur inverkar lufttrycket på havsvattenståndet? Högtryck – havsvattnet är lågt Lågtryck – havsvattnet är högt 14 - 20 m/s c)Hur beter sig temperaturen före en kallfront? Temperaturen sjunker b)För vilken vindhastighet ges varning för hård vind på havsområdet? 13


Ladda ner ppt "© Finlands Navigationsförbund rf 2012KustnavigationKustnavigation Suomen Navigaatioliitto FinlandsNavigationsförbund Examen i kustnavigation 20.04.2012."

Liknande presentationer


Google-annonser